ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ครอบตัดรูปภาพใน Office

ครอบตัดรูปภาพเพื่อตัดแต่งขอบภายนอกที่ไม่จำเป็น

เมื่อต้องการนำพื้นหลังออกจากรูปภาพ ให้ดู เอาพื้นหลังรูปภาพออก เมื่อต้องการทำรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง ให้ดู เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ

นอกเหนือจากการครอบตัดระยะขอบพื้นฐาน คุณยังสามารถครอบตัดรูปภาพเป็นรูปร่าง และอัตราส่วนกว้างยาว หรือครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่าง (ใน Office for Mac และใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

1:32

Office ช่วยให้คุณมีการแก้ไขรูปภาพพื้นฐานตามที่แสดงในวิดีโอด้านบนแต่สำหรับงานขั้นสูงเพิ่มเติมคุณอาจจำเป็นต้องมีแอปการแก้ไขรูปภาพที่เฉพาะเจาะจง แนวโน้มดิจิตอลมีคำแนะนำสำหรับซอฟต์แวร์แก้ไขรูปถ่ายฟรี

ระยะขอบของรูปภาพที่ครอบตัด

 1. ใช้แทรกรูปภาพ> เพื่อเพิ่มรูปภาพลงในไฟล์ Office (เช่นเอกสาร Word, งานนำเสนอ PowerPoint หรือ Excel เวิร์กบุ๊ก)

 2. คลิกขวาที่รูปภาพ เมนูป็อปอัพจะปรากฏขึ้นพร้อมปุ่มสองปุ่มทั้งด้านบนหรือด้านล่างของเมนู ครอบตัดเป็นปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

  ปุ่มครอบตัดจะปรากฏที่ด้านบนหรือด้านล่างของเมนูป็อปอัพ
 3. เลือกปุ่มครอบตัด ปุ่มครอบตัด

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 4. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสองด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

  คุณยังสามารถ ครอบตัดนอกขอบ หรือเพิ่ม ระยะขอบ รอบรูปภาพด้วยการลากจุดจับครอบตัดออกมาด้านนอกของรูปภาพแทนด้านใน

 5. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของพื้นที่ครอบตัด เปลี่ยนพื้นที่ครอบตัด โดยการลากขอบหรือมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด หรือย้ายรูปภาพ

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

หมายเหตุ: เครื่องมือครอบตัดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่าง แต่ในOffice 2010และใหม่กว่า คุณสามารถปรับขนาดรูปร่าง และใช้เครื่องมือแก้ไขจุด เพื่อให้มีผลเหมือนกับการครอบตัด หรือ เพื่อกำหนดรูปร่าง ดูที่ครอบตัดให้พอดี หรือเติมรูปร่างด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยการครอบตัดเป็นรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งทางเรขาคณิตของรูปร่างที่เลือกโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาสัดส่วนไว้

ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปร่างในครั้งเดียว ทำสำเนาของรูปภาพ และครอบตัดรูปร่างที่ต้องการแต่ละทีละรูปร่าง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

1:16

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. คลิกรูปภาพ

  คุณอาจครอบตัดรูปภาพหลายรูปพร้อมกันแต่คุณต้องครอบตัดรูปร่างเหล่านั้นเป็นรูปร่างเดียวกัน (แต่ใน Word นี้เป็นเรื่องยากเนื่องจากคุณไม่สามารถเลือกรูปภาพหลายรูปที่มีค่าเริ่มต้นในบรรทัดที่มีตัวเลือกเค้าโครงข้อความ)

 3. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 4. จากเมนูที่ปรากฏ เลือก ครอบตัดรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 5. ถ้าคุณต้องการปรับรูปร่างให้คลิกปุ่มครอบตัด ปุ่มครอบตัดบน Ribbon ของ Office 2016 บน ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 6. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสองด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

 7. คลิกปุ่ม ครอบตัด อีกครั้งเมื่อคุณทำเสร็จ

การครอบตัดชนิดอื่น ๆ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

การครอบตัดรูปภาพให้มีขนาดรูปภาพทั่วไป หรือ อัตราส่วนกว้างยาวช่วยให้พอดีกับเฟรมรูปภาพมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อแสดงตัวอย่างรูปภาพให้พอดีกับอัตราส่วนกว้างยาวระบุก่อนการครอบตัด

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. คลิกรูปภาพ

 3. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 4. จากเมนูที่ปรากฏ เลือกอัตราส่วนกว้างยาวจากนั้นให้คลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ

  สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ครอบตัดปรากฏขึ้นแสดงให้คุณเห็นว่ารูปภาพจะปรากฏเมื่อถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

 5. ถ้าต้องการ ปรับพื้นที่ครอบตัดโดยใช้จุดจับครอบตัดตามที่อธิบายไว้ภายใต้ ครอบตัดรูปภาพ

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเป็นการเติมรูปร่าง แล้วแก้ไขหรือครอบตัดรูปร่าง

เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณ (ดู เพิ่มรูปร่าง สำหรับคำแนะนำ) แล้วคลิกรูปร่างเพื่อเลือก

 2. คลิก เครื่องมือการวาด > รูปแบบ และในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง> รูปภาพ

  การเพิ่มรูปภาพเป็นสีเติมรูปร่าง

 3. เลือกชนิดของรูปภาพที่คุณต้องการ (เช่น จากไฟล์ หรือ รูปภาพออนไลน์) แล้วนำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการ และแทรกรูปภาพ

ปรับขนาดรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปร่างที่เติมสีในขฯะที่ยังคงรักษารูปแบบพื้นฐาน เลือกรูปร่าง แล้วลากจุดจับปรับขนาด

เลือกวิธีทำให้รูปภาพพอดีกับรูปร่าง

ถ้ารูปภาพของคุณเอียง ถูกตัด หรือไม่เติมในรูปร่างอย่างที่คุณต้องการ ให้ใช้เครื่องมือ ปรับให้พอดี และ เติม บนเมนู ครอบตัด เพื่อปรับให้เหมาะสม:

 1. คลิกรูปร่างที่สร้างขึ้นโดยใช้ เติมสีรูปร่าง > รูปภาพ

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด เมนูที่ปรากฏแสดงตัวเลือกการครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  • เลือก พอดี ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพพอดีกับภายในรูปร่าง อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะถูกเก็บรักษา แต่คุณอาจมีช่องว่างภายในรูปร่างของคุณ

  • เลือก เติม เพื่อให้รูปร่างพอดีกับภายในขอบเขตของรูปภาพ ครอบตัดเก็บทุกอย่างนอกรูปร่าง

 3. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี

  • เติม จะตั้งค่าขนาดรูปภาพ ให้ตรงกับความสูงหรือความกว้างของรูปร่างซึ่งขึ้นกับว่าค่าใดมากกว่ากัน สิ่งนี้ช่วยเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ขณะที่นำสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกเขตรูปร่างออก

   รูปภาพที่มีการนำรูปร่าง ครอบตัดเพื่อเติม ไปใช้

  • จัดให้พอดี ตั้งค่าขนาดรูปภาพเพื่อให้ทั้งความสูงและความกว้างของรูปภาพตรงกับขอบเขตของรูปร่าง วิธีนี้รูปภาพจะพอดีกับรูปร่างมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ แต่บางพื้นที่ของรูปร่างอาจจะยังคงว่างเปล่า

   ครอบตัดให้พอดีรูปร่าง จะแสดงบนรูปภาพ

   คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนส่วนที่จะแสดงภายในรูปร่างได้

 4. ถ้าต้องการ ปรับพื้นที่ครอบตัดโดยใช้จุดจับครอบตัดตามที่อธิบายไว้ภายใต้ ครอบตัดรูปภาพ

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

ใช้จุดแก้ไขเพื่อแก้ไขหรือครอบตัดรูปร่าง

แม้ว่าเครื่องมือการครอบตัดจะไม่สามารถใช้งานกับรูปร่างได้ แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือ จุดแก้ไข เพื่อแก้ไขรูปร่างด้วยตนเองได้

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เลือก เครื่องมือการวาด > รูปแบบ และในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม แล้วคลิก จุดแก้ไข

 3. ลากจุดของรูปร่าง (ซึ่งปรากฏเป็นจุดสีดำรอบๆ ในขอบเขตของรูปร่าง) จนได้ลักษณะรูปร่างที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการลบจุดยอด ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก เมื่อต้องการเพิ่มจุดจุดยอด ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะคลิกที่ใดก็ได้ในขอบเขตของรูปร่างที่ยังไม่มีจุดยอด

ทั้งแอป Paint (ใน Windows หลายๆ เวอร์ชัน) และ Paint 3D (ใน สำหรับ Windows 10) ช่วยให้คุณสามารถครอบตัดรูปภาพได้ เปิดรูปภาพของคุณในแอป และคุณจะเห็นปุ่ม ครอบตัด บนแถบเครื่องมือ ดู วิดีโอสั้น ๆ แสดงภาพรวมเกี่ยวกับบางฟีเจอร์ในแอป Paint 3D

หลังจากที่คุณครอบตัดพื้นที่ครอบตัดรูปภาพยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ ถูกซ่อนจากมุมมอง คุณสามารถลดขนาดไฟล์ได้โดยการลบพื้นที่ครอบตัดจากไฟล์รูปภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดูส่วนของรูปภาพที่คุณได้ลบไปแล้ว

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบพื้นที่ครอบตัดและเปลี่ยนใจในภายหลังคุณสามารถคลิกปุ่มเลิกทำ รูปปุ่ม เพื่อคืนค่าได้ การลบสามารถเลิกทำได้จนกว่าไฟล์จะถูกบันทึก

 1. เลือกรูปภาพจากพื้นที่ที่ครอบตัดที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นแสดงตัวเลือกการบีบอัด

  ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่พบแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณจะต้องดับเบิลคลิกเพื่อเลือกรูปภาพและเปิดแท็บ รูปแบบ นอกจากนี้ ถ้าขนาดหน้าจอของคุณถูกลดลง คุณอาจเห็นเฉพาะไอคอน บีบอัดรูปภาพ

  ไอคอนบีบอัดรูปภาพที่ไม่มีป้ายชื่อ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ตรวจสอบว่าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ แล้ว

  กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

  เลือกตัวเลือก รายละเอียด ถ้าคุณต้องการ

 4. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์และการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพ

เพิ่มรูปวาดลงในเอกสาร Word

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word ในการย้ายรูปภาพ

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ระยะขอบของรูปภาพที่ครอบตัด

 1. ใช้แทรกรูปภาพ> เพื่อเพิ่มรูปภาพลงในไฟล์ Office (เช่นเอกสาร Word, งานนำเสนอ PowerPoint หรือ Excel เวิร์กบุ๊ก)

 2. เมื่อเลือกรูปภาพบนแท็บรูปแบบรูปภาพให้เลือกครอบตัด

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 3. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ให้ลากจุดจับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงกลางบนด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดเท่า ๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

 4. คลิกนอกรูปภาพเพื่อดูรูปภาพที่ครอบตัดแล้ว

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณให้ดูที่ส่วนเพิ่มเติมของหน้าลงชื่อว่า "ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ"

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยการครอบตัดเป็นรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งทางเรขาคณิตของรูปร่างที่เลือกโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาสัดส่วนไว้

ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปร่างในครั้งเดียว ทำสำเนาของรูปภาพ และครอบตัดรูปร่างที่ต้องการแต่ละทีละรูปร่าง

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 3. บนแท็บ รูปแบบรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ (ไม่ใช่รูปร่าง))

 4. ชี้ไปที่ครอบตัดเป็นรูปร่างแล้วเลือกรูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 5. ถ้าคุณต้องการปรับรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม ครอบตัด อีกครั้งบน Ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 6. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ให้ลากจุดจับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงกลางบนด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  ครอบตัดเท่า ๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กดปุ่ม Shift + Option ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

การครอบตัดชนิดอื่น ๆ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

หลังจากที่คุณได้เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างแล้วคุณสามารถเลือกวิธีที่รูปภาพพอดีกับรูปร่างโดยใช้เครื่องมือการปรับให้เหมาะสมและการเติมสำหรับการปรับให้เหมาะสม:

 • ให้เลือก เติม เมื่อต้องการลบ (หรือ “ครอบตัด”) บางส่วนของรูปภาพออก แต่ยังเติมเต็มทั้งรูปร่าง

 • ให้เลือก จัดให้พอดี ถ้าคุณต้องการทำให้รูปภาพทั้งหมดเติมลงในรูปร่างอย่างพอดี อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีช่องว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. บนแท็บ รูปแบบรูปภาพ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด บนแท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ

  ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ (ไม่ใช่รูปร่าง)

 3. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี จากนั้นให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

แม้ว่าหลังจากที่คุณครอบตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำส่วนที่ครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณลบออกไป

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถเลิกทำการลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพได้ ดังนั้น คุณควรใช้วิธีนี้เมื่อคุณมั่นใจว่าดำเนินการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 1. คลิกที่รูปภาพหรือว่ารูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพให้คลิกบีบอัดรูปภาพ ปุ่ม 'บีบอัดรูปภาพ'

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ)

 3. ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือก เฉพาะรูปภาพที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac

ระยะขอบของรูปภาพที่ครอบตัด

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. เมื่อเลือกรูปภาพบนแท็บจัดรูปแบบรูปภาพให้เลือกครอบตัด

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 3. ลากจุดจับครอบตัดตามต้องการเพื่อตัดแต่งระยะขอบของรูปภาพ จากนั้นให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

  คุณสามารถจัดตำแหน่งการครอบตัดได้ด้วยการย้ายพื้นที่ครอบตัดนั้น (ด้วยการลากมุมของสี่เหลี่ยมการครอบตัด) หรือรูปภาพ

หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการนำส่วนที่ครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้ดู ลบพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ

ครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

วิธีที่รวดเร็วในการเปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพ คือการครอบตัดให้เป็นรูปร่างที่กำหนด เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งโดยอัตโนมัติเพื่อเติมรูปทรงเรขาคณิตของรูปร่าง โดยยังคงสัดส่วนของรูปภาพไว้ตามเดิม

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ (ไม่ใช่รูปร่าง))

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด ให้ชี้ไปยัง มาสก์เป็นรูปร่าง ชี้ไปยังชนิดของรูปร่าง จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการครอบตัดรูปภาพ

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 4. ถ้าคุณต้องการปรับรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม ครอบตัด อีกครั้งบน Ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 5. ลากจุดจับครอบตัดตามต้องการเพื่อตัดแต่งระยะขอบของรูปภาพ จากนั้นให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

การครอบตัดชนิดอื่น ๆ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพลงในรูปร่างแล้ว คุณสามารถเลือกวิธีทำให้รูปภาพพอดีกับรูปร่างโดยใช้เครื่องมือ ครอบตัดให้พอดี และ ครอบตัดเพื่อเติม เพื่อปรับแต่งอย่างละเอียด:

 • ให้เลือก ครอบตัดเพื่อเติม เมื่อต้องการลบ (หรือ “ครอบตัด”) บางส่วนของรูปภาพออก แต่ยังคงเติมเต็มทั้งรูปร่าง

 • ให้เลือก ครอบตัดให้พอดี ถ้าคุณต้องการทำให้รูปภาพทั้งหมดเติมลงในรูปร่างอย่างพอดี อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีช่องว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ครอบตัด คลิก ครอบตัดเพื่อเติม หรือ ครอบตัดให้พอดี แล้วคลิกพื้นที่ภายนอกรูปภาพ

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

แม้ว่าหลังจากที่คุณครอบตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำส่วนที่ครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นมองเห็นส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณลบออกไป

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถเลิกทำการลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพได้ ดังนั้น คุณควรใช้วิธีนี้เมื่อคุณมั่นใจว่าดำเนินการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 1. คลิกที่รูปภาพหรือว่ารูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  (ถ้าไม่เห็นแท็บ รูปแบบรูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพ)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิก บีบอัด แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac

ครอบตัดรูปภาพ

 1. บนสไลด์ของคุณให้คลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกครอบตัด

  คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก ครอบตัด

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณบนจุดจับครอบตัดสีดำตัวใดตัวหนึ่งที่ปรากฏบนขอบของรูปภาพ

  เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ไว้บนจุดจับการครอบตัดสีดำ เคอร์เซอร์ของคุณจะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งต่อไปนี้

  • จุดจับครอบตัดตรงมุม: จุดจับปรับขนาดครอบตัดตรงมุม

  • จุดจับครอบตัดด้านข้าง: จุดจับปรับขนาดครอบตัดด้านข้าง

 3. เมื่อต้องการครอบตัดด้านแต่ละด้าน ให้ลากจุดจับครอบตัดสีดำเข้ามาด้านใน

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการครอบตัดแล้ว ให้กด ESC หรือคลิกนอกรูปภาพ

  หรือใน OneNote สำหรับเว็บ ให้เลือกครอบตัดเพื่อทำให้กระบวนการครอบตัดเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×