ครอบตัดรูปภาพใน Office

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ครอบตัดรูปภาพเพื่อตัดแต่งขอบภายนอกที่ไม่จำเป็น

เมื่อต้องการนำพื้นหลังออกจากรูปภาพ ให้ดู เอาพื้นหลังรูปภาพออก เมื่อต้องการทำรูปภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง ให้ดู เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ

นอกเหนือจากการครอบตัดระยะขอบพื้นฐาน คุณยังสามารถครอบตัดรูปภาพเป็นรูปร่าง และอัตราส่วนกว้างยาว หรือครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่าง (ใน Office for Mac และใน Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

1:32

ระยะขอบของรูปภาพที่ครอบตัด

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. คลิกขวาที่รูปภาพ และเลือกปุ่ม ครอบตัด  ปุ่มครอบตัด ที่ปรากฏขึ้น

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

  จุดจับครอบตัดปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ
 3. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสองด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

  ถ้าคุณต้องการครอบตัดด้วยการวัดค่าที่แม่นยำ ให้ปรับค่าในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง บน Ribbon ถัดจากปุ่ม ครอบตัด:

  ปุ่มครอบตัดและกล่องความสูงและความกว้างของรูปภาพบน Ribbon ของ Office 2016

  คุณยังสามารถ ครอบตัดนอกขอบ หรือเพิ่ม ระยะขอบ รอบรูปภาพด้วยการลากจุดจับครอบตัดออกมาด้านนอกของรูปภาพแทนด้านใน

 4. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของพื้นที่ครอบตัด เปลี่ยนพื้นที่ครอบตัด โดยการลากขอบหรือมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด หรือย้ายรูปภาพ

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

หมายเหตุ: เครื่องมือครอบตัดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่าง แต่ในOffice 2010และใหม่กว่า คุณสามารถปรับขนาดรูปร่าง และใช้เครื่องมือแก้ไขจุด เพื่อให้มีผลเหมือนกับการครอบตัด หรือ เพื่อกำหนดรูปร่าง ดูที่ครอบตัดให้พอดี หรือเติมรูปร่างด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดอื่น ๆ ของการครอบตัด

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

เปลี่ยนรูปร่างของรูปภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยการครอบตัดเป็นรูปร่างที่กำหนด รูปภาพจะถูกตัดแต่งทางเรขาคณิตของรูปร่างที่เลือกโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาสัดส่วนไว้

ถ้าคุณต้องการครอบตัดรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูปร่างในครั้งเดียว ทำสำเนาของรูปภาพ และครอบตัดรูปร่างที่ต้องการแต่ละทีละรูปร่าง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

1:16

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. คลิกรูปภาพ

  คุณอาจครอบตัดรูปภาพหลายรูปในครั้งเดียว แต่คุณต้องครอบตัดเป็นรูปร่างเดียวกัน เมื่อต้องการครอบตัดรูปร่างต่างๆ ครอบตัดรูปภาพแต่ละรายการ

 3. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 4. จากเมนูที่ปรากฏ เลือก ครอบตัดรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  นำรูปร่างไปใช้กับรูปภาพทันที

 5. ถ้าคุณต้องการปรับรูปร่าง ให้คลิกปุ่ม ครอบตัด ปุ่มครอบตัดบน Ribbon ของ Office 2016 บน Ribbon

  จุดจับครอบตัดสีดำปรากฏบนขอบและมุมของรูปภาพ

 6. ครอบตัดรูปภาพโดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  คำอธิบาย

  การดำเนินการ

  ครอบตัดด้านเดียว

  ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน

  ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสองด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาข้างในด้านจุดจับครอบตัด

  ครอบตัดเท่าๆ กันทั้งสี่ด้านพร้อมกัน

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลากเข้ามาที่มุมจุดจับครอบตัด

คลิกปุ่ม ครอบตัด อีกครั้งเมื่อคุณทำเสร็จ

การครอบตัดรูปภาพให้มีขนาดรูปภาพทั่วไป หรือ อัตราส่วนกว้างยาวช่วยให้พอดีกับเฟรมรูปภาพมาตรฐานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อแสดงตัวอย่างรูปภาพให้พอดีกับอัตราส่วนกว้างยาวระบุก่อนการครอบตัด

 1. ใช้ แทรก > รูปภาพ เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปยังไฟล์ Office (เช่น เอกสาร Word งานนำเสนอ PowerPoint หรือเวิร์กบุ๊ก Excel)

 2. คลิกรูปภาพ

 3. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

 4. จากเมนูที่ปรากฏ เลือกอัตราส่วนกว้างยาวจากนั้นให้คลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ

  สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ครอบตัดปรากฏขึ้นแสดงให้คุณเห็นว่ารูปภาพจะปรากฏเมื่อถูกครอบตัดไปยังอัตราส่วนกว้างยาวที่เลือก

 5. ถ้าต้องการ ปรับพื้นที่ครอบตัดโดยใช้จุดจับครอบตัดตามที่อธิบายไว้ภายใต้ ครอบตัดรูปภาพ

 6. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเป็นการเติมรูปร่าง แล้วแก้ไขหรือครอบตัดรูปร่าง

เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณ (ดู เพิ่มรูปร่าง สำหรับคำแนะนำ) แล้วคลิกรูปร่างเพื่อเลือก

 2. คลิก เครื่องมือการวาด > รูปแบบ และในกลุ่ม สไตล์รูปร่าง ให้คลิก เติมสีรูปร่าง> รูปภาพ

  การเพิ่มรูปภาพเป็นสีเติมรูปร่าง

 3. เลือกชนิดของรูปภาพที่คุณต้องการ (เช่น จากไฟล์ หรือ รูปภาพออนไลน์) แล้วนำทางไปยังรูปภาพที่คุณต้องการ และแทรกรูปภาพ

ปรับขนาดรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปร่างที่เติมสีในขฯะที่ยังคงรักษารูปแบบพื้นฐาน เลือกรูปร่าง แล้วลากจุดจับปรับขนาด

เลือกวิธีทำให้รูปภาพพอดีกับรูปร่าง

ถ้ารูปภาพของคุณเอียง ถูกตัด หรือไม่เติมในรูปร่างอย่างที่คุณต้องการ ให้ใช้เครื่องมือ ปรับให้พอดี และ เติม บนเมนู ครอบตัด เพื่อปรับให้เหมาะสม:

 1. คลิกรูปร่างที่สร้างขึ้นโดยใช้ เติมสีรูปร่าง > รูปภาพ

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ ครอบตัด เมนูที่ปรากฏแสดงตัวเลือกการครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  • เลือก พอดี ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพพอดีกับภายในรูปร่าง อัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพต้นฉบับจะถูกเก็บรักษา แต่คุณอาจมีช่องว่างภายในรูปร่างของคุณ

  • เลือก เติม เพื่อให้รูปร่างพอดีกับภายในขอบเขตของรูปภาพ ครอบตัดเก็บทุกอย่างนอกรูปร่าง

 3. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี

  • เติม จะตั้งค่าขนาดรูปภาพ ให้ตรงกับความสูงหรือความกว้างของรูปร่างซึ่งขึ้นกับว่าค่าใดมากกว่ากัน สิ่งนี้ช่วยเติมรูปร่างด้วยรูปภาพ ขณะที่นำสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกเขตรูปร่างออก

   รูปภาพที่มีการนำรูปร่าง ครอบตัดเพื่อเติม ไปใช้

  • จัดให้พอดี ตั้งค่าขนาดรูปภาพเพื่อให้ทั้งความสูงและความกว้างของรูปภาพตรงกับขอบเขตของรูปร่าง วิธีนี้รูปภาพจะพอดีกับรูปร่างมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ แต่บางพื้นที่ของรูปร่างอาจจะยังคงว่างเปล่า

   ครอบตัดให้พอดีรูปร่าง จะแสดงบนรูปภาพ

   คุณสามารถลากรูปภาพเพื่อเปลี่ยนส่วนที่จะแสดงภายในรูปร่างได้

 4. ถ้าต้องการ ปรับพื้นที่ครอบตัดโดยใช้จุดจับครอบตัดตามที่อธิบายไว้ภายใต้ ครอบตัดรูปภาพ

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Esc หรือคลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้นอกรูปภาพในเอกสาร

ใช้จุดแก้ไขเพื่อแก้ไขหรือครอบตัดรูปร่าง

แม้ว่าเครื่องมือการครอบตัดจะไม่สามารถใช้งานกับรูปร่างได้ แต่คุณสามารถใช้เครื่องมือ จุดแก้ไข เพื่อแก้ไขรูปร่างด้วยตนเองได้

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการแก้ไข

 2. เลือก เครื่องมือการวาด > รูปแบบ และในกลุ่ม แทรกรูปร่าง ให้คลิก แก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม แล้วคลิก จุดแก้ไข

 3. ลากจุดของรูปร่าง (ซึ่งปรากฏเป็นจุดสีดำรอบๆ ในขอบเขตของรูปร่าง) จนได้ลักษณะรูปร่างที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการลบจุดยอด ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิก เมื่อต้องการเพิ่มจุดจุดยอด ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะคลิกที่ใดก็ได้ในขอบเขตของรูปร่างที่ยังไม่มีจุดยอด

ทั้งแอป Paint (ใน Windows หลายๆ เวอร์ชัน) และ Paint 3D (ใน สำหรับ Windows 10) ช่วยให้คุณสามารถครอบตัดรูปภาพได้ เปิดรูปภาพของคุณในแอป และคุณจะเห็นปุ่ม ครอบตัด บนแถบเครื่องมือ ดูวิดีโอสั้นๆ แสดงภาพรวมของบางฟีเจอร์ 2 มิติใน แอป Paint 3D

หลังจากที่คุณครอบตัดพื้นที่ครอบตัดรูปภาพยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์ ถูกซ่อนจากมุมมอง คุณสามารถลดขนาดไฟล์ได้โดยการลบพื้นที่ครอบตัดจากไฟล์รูปภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดูส่วนของรูปภาพที่คุณได้ลบไปแล้ว

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบพื้นที่ครอบตัด แล้วเกิดเปลี่ยนใจหลังจากนั้น คุณสามารถคลิก เลิกทำ รูปปุ่ม ปุ่มการกู้คืนข้อมูล การลบสามารถเลิกทำได้จนกว่าจะมีการบันทึกแฟ้ม

 1. เลือกรูปภาพจากพื้นที่ที่ครอบตัดที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก เครื่องมือรูปภาพ > รูปแบบ และในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นแสดงตัวเลือกการบีบอัด

  ปุ่ม บีบอัดรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  ถ้าคุณไม่พบแท็บ เครื่องมือรูปภาพ และ รูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณจะต้องดับเบิลคลิกเพื่อเลือกรูปภาพและเปิดแท็บ รูปแบบ นอกจากนี้ ถ้าขนาดหน้าจอของคุณถูกลดลง คุณอาจเห็นเฉพาะไอคอน บีบอัดรูปภาพ

  ไอคอนบีบอัดรูปภาพที่ไม่มีป้ายชื่อ

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ตรวจสอบว่าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ แล้ว

  กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

  เลือกตัวเลือก รายละเอียด ถ้าคุณต้องการ

 4. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดขนาดไฟล์และการบีบอัดรูปภาพ ให้ดูที่ ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. บนสไลด์ของคุณ ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก ครอบตัด

  คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก ครอบตัด

 2. วางเคอร์เซอร์ของคุณบนจุดจับครอบตัดสีดำตัวใดตัวหนึ่งที่ปรากฏบนขอบของรูปภาพ

  เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ไว้บนจุดจับการครอบตัดสีดำ เคอร์เซอร์ของคุณจะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งต่อไปนี้

  • จุดจับครอบตัดตรงมุม: จุดจับปรับขนาดครอบตัดตรงมุม

  • จุดจับครอบตัดด้านข้าง: จุดจับปรับขนาดครอบตัดด้านข้าง

 3. เมื่อต้องการครอบตัดด้านแต่ละด้าน ให้ลากจุดจับครอบตัดสีดำเข้ามาด้านใน

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการครอบตัดแล้ว ให้กด ESC หรือคลิกนอกรูปภาพ

  หรือใน OneNote Online ให้เลือก ครอบตัดเพื่อครอบตัดให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณครอบตัดรูปภาพ ส่วนที่ถูกครอบตัดออกจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการเอาส่วนที่ถูกครอบตัดออกอย่างถาวรและลดขนาดรูปภาพของคุณ ให้เปิดไฟล์ในแอปเดสก์ท็อปของคุณ และดู ลบพื้นที่ที่ถูกครอบตัดออกของรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพ

เพิ่มรูปวาดลงในเอกสาร Word

ลดขนาดไฟล์รูปภาพ

วิธีครอบตัดรูปภาพใน Office ได้รับการอัปเกรดในเวอร์ชัน 2010

ใช้ตัวเลือกเค้าโครงของ Word ในการย้ายรูปภาพ

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×