ครอบตัดรูปภาพใน Publisher 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้ว่า Microsoft Office Publisher 2007 จะมีความสามารถในการแก้ไขรูปถ่ายเบื้องต้นบางประการที่ให้คุณครอบตัดภาพเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมได้ แต่นี่ไม่ใช่โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ อย่างไรก็ตาม มีหลายวิธีในการสร้างรูปภาพที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถครอบตัดรูปร่างอัตโนมัติ วัตถุอักษรศิลป์ หรือGIF แบบเคลื่อนไหวในสิ่งพิมพ์ได้ เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว ให้ใช้โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว แล้วแทรกแฟ้มอีกครั้ง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่าง nonrectangular

การครอบตัดรูปภาพเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยม

 1. เลือกรูปภาพ

  เมื่อคุณเลือกรูปภาพ แถบเครื่องมือ รูปภาพ จะปรากฏขึ้น

  แถบเครื่องมือ รูปภาพ

 2. บนแถบเครื่องมือรูปภาพ คลิกครอบตัด รูปปุ่ม

 3. วางจุดจับครอบตัดบนขอบหรือมุม

  สกรีนช็อตของจุดจับการครอบตัดใน Publisher

  1. จุดจับครอบตัด

 4. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดเท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกันและรักษาสัดส่วนเดิมของรูปภาพเอาไว้ ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับมุม

   หมายเหตุ: เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ รูปภาพจะถูกครอบตัด

ด้านบนของหน้า

การครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม

เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพให้เป็นรูปร่างที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม เช่น รูปดาวหรือรูปวงกลม คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • แทรกรูปภาพลงในรูปร่าง เช่น วงกลม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพลงในรูปร่างในส่วน ดูเพิ่มเติม

 • ใช้คุณลักษณะการแก้ไขรูปถ่ายใน Office Publisher 2007 ซึ่งมี Digital Imaging, Microsoft Digital Image Pro หรือโปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายอื่น แล้วแทรกรูปภาพที่ครอบตัดลงในสิ่งพิมพ์ อย่าลืมอ่านวิธีใช้ในโปรแกรมแก้ไขรูปถ่ายเพื่อให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีครอบตัดรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×