ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เครื่องมือครอบตัดใน Office for Mac การตัดแต่ง และเอารูปภาพส่วนที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้มาตรฐานการครอบตัด ครอบตัดตามรูปร่าง หรือการครอบตัดการเติมรูปร่าง

คุณต้องการทำสิ่งใด

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. คลิก ครอบตัด

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac
 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กดแป้น SHIFT + OPTION ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กดแป้น SHIFT + OPTION ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

 5. คลิกนอกรูปภาพเพื่อดูรูปภาพที่ครอบตัดแล้ว

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้ครอบตัดรูปภาพ ครอบตัดส่วนต่าง ๆ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการเอาส่วนครอบตัด และลดขนาดรูปภาพของคุณอย่างถาวร ดูลบพื้นที่ของรูปภาพที่ครอบตัด

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. ชี้ไปที่ ครอบตัดตามรูปร่าง แล้วคลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการครอบตัด

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

หลังจากที่คุณ hae เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง คุณสามารถเลือกวิธีรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง โดยใช้เครื่องมือให้พอดี และเติม สำหรับการปรับแต่งก็ เมื่อต้องการเอา (หรือ "ครอบตัด") ส่วนของรูปภาพ แต่ยังคงสีเติมรูปร่างทั้งหมด เลือกสีเติม ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพให้พอดีกับภายในรูปร่างทั้งหมด เลือกให้พอดี อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพต้นฉบับถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีพื้นที่ว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. ในแฟ้มของคุณ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. คลิกสีเติม หรือพอดีกับ แล้ว คลิ กรูปภาพภายนอก

  เมนูครอบตัดของ PPT for Mac

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

แม้ว่าหลังจากที่คุณ ครอบตัด ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำการครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมองเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการนำออก

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถเลิกทำการลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพ ดังนั้น คุณควรใช้วิธีนี้เมื่อคุณมั่นใจว่าดำเนินการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ คลิกบีบอัดรูปภาพ ปุ่ม 'บีบอัดรูปภาพ'

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายลบพื้นที่ครอบตัดรูป

  เมื่อต้องการเอาละเอียดสำหรับรูปภาพที่เลือก หรือรูปภาพเท่านั้น และไม่รวมทั้งหมดของรูปภาพในไฟล์ เลือกรูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Office for Mac

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Word 2016 for Mac

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน 2016 Word for Mac

คุณต้องการทำสิ่งใด

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิก ครอบตัด ลากจุดจับครอบตัดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้น คลิกพื้นที่ภายนอกรูปภาพ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถจัดตำแหน่งการครอบตัดได้ด้วยการย้ายพื้นที่ครอบตัดนั้น (ด้วยการลากมุมของสี่เหลี่ยมการครอบตัด) หรือรูปภาพ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้ครอบตัดรูปภาพ ครอบตัดส่วนต่าง ๆ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการเอาส่วนครอบตัด และลดขนาดรูปภาพของคุณอย่างถาวร ดูลบพื้นที่ของรูปภาพที่ครอบตัด

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

วิธีที่รวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างรูปภาพคือการ ครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง รูปภาพที่ถูกตัดแต่งเพื่อเติมเรขาคณิตวิเคราะห์ของรูปร่างโดยอัตโนมัติ มีรักษาสัดส่วนของรูปภาพ

 1. ในแฟ้มของคุณ เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง)

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ครอบตัด ให้ชี้ไปยัง มาสก์เป็นรูปร่าง ชี้ไปยังชนิดของรูปร่าง จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการครอบตัดรูปภาพ

  แท็บ จัดรูปแบบรูปภาพ ในกลุ่ม ปรับ

 4. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกพื้นที่นอกรูปภาพ

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

หลังจากที่คุณ hae เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง คุณสามารถเลือกวิธีรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง โดยใช้เครื่องมือครอบตัดให้พอดี และครอบตัดเพื่อเติม สำหรับการปรับแต่งก็ เมื่อต้องการเอา (หรือ "ครอบตัด") ส่วนของรูปภาพ แต่ยังคงสีเติมรูปร่างทั้งหมด เลือกการเติมครอบตัด ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพให้พอดีกับภายในรูปร่างทั้งหมด เลือกครอบตัดให้พอดี อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพต้นฉบับถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีพื้นที่ว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพของคุณ

 3. ภายใต้ ปรับ คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง ครอบตัด คลิก ครอบตัดเพื่อเติม หรือ ครอบตัดให้พอดี แล้วคลิกพื้นที่ภายนอกรูปภาพ

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

หมายเหตุ: นำไปใช้กับ Word, PowerPoint และ Excel

แม้ว่าหลังจากที่คุณ ครอบตัด ส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพแล้ว ส่วนที่ครอบตัดที่เหลือจะยังเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ด้วยการนำการครอบตัดออกจากไฟล์รูปภาพ วิธีนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นมองเห็นส่วนของรูปภาพที่คุณต้องการนำออก

สิ่งสำคัญ: ไม่สามารถเลิกทำการลบพื้นที่ที่ครอบตัดของรูปภาพ ดังนั้น คุณควรใช้วิธีนี้เมื่อคุณมั่นใจว่าดำเนินการครอบตัดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัด

 2. คลิกแท็บ รูปแบบรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บรูปแบบรูปภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพของคุณ

 3. ภายใต้ ปรับ คลิก บีบอัด แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำขอบเขตรูปภาพที่ครอบตัดออก

ดูเพิ่มเติม

แทรกรูปภาพใน Office for Mac

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ควบคุมการตัดข้อความรอบวัตถุใน Word for Mac 2011

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×