ครอบตัดรูปภาพใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแทรกรูปภาพในโน้ต คุณอาจตัดสินใจได้ว่ามีการแสดงรูปภาพมากกว่าที่คุณต้องการ หรือจำเป็น เช่น รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถืออาจแสดงพื้นหลังมากเกินไป และการปรับขนาดรูปภาพทั้งภาพจะทำให้ส่วนที่คุณต้องการมีขนาดเล็กเกินไป Microsoft OneNote ช่วยให้คุณสามารถตัดแต่งรูปภาพบน iPad หรือ iPhone ก่อนแทรกในโน้ตได้

iPad

  1. ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน แทรกรูปภาพใน Microsoft OneNote

  2. ก่อนแตะไอคอนเครื่องหมายถูกเพื่อแทรกรูปภาพที่เลือก ให้แตะไอคอน ครอบตัด ที่มุมขวาล่าง

  3. ลากที่จับจุดใดก็ได้จาก 4 จุดซึ่งแสดงบนรูปภาพที่เลือกเพื่อเลือกส่วนของรูปภาพที่ต้องการเก็บไว้ (ส่วนของรูปภาพที่อยู่นอกส่วนที่เลือกจะถูกตัดออก)

  4. แตะไอคอนเครื่องหมายถูกที่มุมขวาล่างเพื่อสิ้นสุดการครอบตัดรูปภาพ

  5. แตะไอคอนเครื่องหมายถูกอีกหนึ่งครั้งเพื่อแทรกรูปภาพที่ครอบตัดลงในโน้ตของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนใจและไม่ต้องการแทรกรูปภาพที่ครอบตัด แตะลูกศร ย้อนกลับ ที่มุมซ้ายล่าง

iPhone

  1. ทำตามขั้นตอนที่อธิบายใน แทรกรูปภาพใน Microsoft OneNote

  2. ก่อนแตะไอคอนเครื่องหมายถูกเพื่อแทรกรูปภาพที่เลือก แตะไอคอน ครอบตัด กึ่งกลางด้านบน

  3. ลากที่จับจุดใดก็ได้จาก 4 จุดซึ่งแสดงบนรูปภาพที่เลือกเพื่อเลือกส่วนของรูปภาพที่ต้องการเก็บไว้ (ส่วนของรูปภาพที่อยู่นอกส่วนที่เลือกจะถูกตัดออก)

  4. แตะไอคอนเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนเพื่อสิ้นสุดการครอบตัดรูปภาพ

  5. แตะไอคอนเครื่องหมายถูกอีกหนึ่งครั้งเพื่อแทรกรูปภาพที่ครอบตัดลงในโน้ตของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนใจและไม่ต้องการแทรกรูปภาพที่ครอบตัด แตะลูกศร ย้อนกลับ ที่มุมซ้ายบน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×