คงการเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อช่วยให้แน่ใจว่า Word จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของทุกคน ให้คงการเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงไว้โดยการล็อก

  1. คลิก รีวิว

  2. คลิกลูกศรข้าง ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ล็อกการติดตาม

    คำสั่ง ล็อกการเปลี่ยนแปลง บนเมนู ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  3. พิมพ์รหัสผ่านแล้วพิมพ์อีกครั้งในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

    เคล็ดลับ:  เลือกรหัสผ่านที่คุณจำได้ง่าย Word จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านที่บุคคลตั้งค่าไว้

  4. คลิก ตกลง

ขณะที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ได้ถูกล็อกไว้ คุณจะไม่สามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ และคุณก็ไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องการปลดล็อกการติดตามการเปลี่ยนแปลง คลิกลูกศรข้างติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกล็อกการติดตาม อีกครั้ง และพิมพ์รหัสผ่านของคุณเมื่อต้องการปลดล็อก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×