ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์กลางรายงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กระบวนการทางธุรกิจของคุณอาจต้องมีการแสดงรายงานที่มีข้อมูลที่ทันสมัยในไซต์บนอินทราเน็ตของบริษัท และด้วยศูนย์กลางรายงานนี่เอง คุณสามารถที่จะเขียน แสดง จัดการ และค้นหารายงานของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยบทความนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักๆ ของศูนย์กลางรายงาน

ในบทความนี้

ในศูนย์กลางรายงานคืออะไร

หน้าแดชบอร์ดคืออะไร

ภาพรวมของหน้าแรกของศูนย์กลางรายงาน

ภาพรวมของคอมโพเนนต์ของไซต์ศูนย์กลางรายงาน

ศูนย์กลางรายงานคืออะไร

ในศูนย์กลางรายงานเป็นเทมเพลตไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดการ และแสดงรายงาน หน้าแดชบอร์ด และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (Kpi) สามารถทำหน้าที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับทีม แผนก หรือองค์กรเพื่อเก็บ เรียก และปรับเปลี่ยนรายงานการใช้ร่วมกัน ด้วยสิทธิ์ที่เหมาะสม ทุกคนสามารถสร้างไซต์ศูนย์กลางรายงานที่ใดก็ได้ในไซต์คอลเลกชัน

การเลือกแม่แบบไซต์ศูนย์กลางรายงาน

โดยค่าเริ่มต้น ศูนย์กลางรายงานจะถูกสร้างขึ้นในไซต์ระดับบนสุดของแต่ละไซต์คอลเลกชันและปรากฎบนแถบการเชื่อมโยงบนสุดเป็นแท็บที่ชื่อว่ารายงาน

แท็บรายงานบนแถบการเชื่อมโยงบนสุด

ศูนย์กลางรายงานมีไลบรารีเอกสารพิเศษสำหรับการเรียกดูสมุดงาน Office Excel 2007 รายงาน SQL Reporting Service แดชบอร์ด และรายงานอื่นๆ ใช้ศูนย์กลางรายงานในการกำหนดรายงานที่ถูกปรับให้เป็นส่วนตัวและแดชบอร์ดเพื่อเรียกดูรายงานตามประเภทหรือเพื่อดูปฏิทินของรายงานที่จะจัดทำขึ้นและเพื่อสมัครสมาชิกในการรับรายงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการกำหนดว่าข้อมูลใดสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นดูได้ คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองเข้ากับ Web Part ที่มีอยู่บนเพจแดชบอร์ดเพื่อเปลี่ยนมุมมองการแสดงข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขายของภูมิภาคหนึ่งสามารถดูตัวเลขการขายที่แตกต่างจากมุมมองการแสดงข้อมูลของผู้จัดการฝ่ายขายของภูมิภาคอื่นๆ

ด้านบนของหน้า

เพจแดชบอร์ดคืออะไร

เพจแดชบอร์ดคือส่วนที่สำคัญของศูนย์กลางรายงาน แดชบอร์ดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงสถานะและสำหรับการดำเนินการ แดชบอร์ด Office SharePoint Server 2007 คือแม่แบบเว็บเพจที่ช่วยให้คุณประกอบและแสดงข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่น รายงาน แผนภูมิ เมตริก และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก คุณสามารถสร้างเพจแดชบอร์ดของคุณเองได้โดยการใช้ Web Part ต่างๆ นี้ หรือคุณสามารถเพิ่ม Web Part ในเพจที่มีอยู่แล้วในไซต์ของคุณ คุณสามารถสร้างความคุ้นเคยกับ Web Part เหล่านี้ได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้

แดชบอร์ดตัวอย่าง

1. Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่มีการจัดรูปแบบ

2. Web Part สำหรับรายละเอียดของที่ติดต่อ - ใช้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ติดต่อสำหรับเพจหรือไซต์นี้

3. Web Part สำหรับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก - แสดงรายการตัวบ่งชี้สถานะที่แสดงความคืบหน้าไปยังจุดหมาย

4. Web Part สำหรับ Excel Web Access - พื้นที่ทั้งสามนี้จะใช้ Excel Web Access เพื่อโต้ตอบกับสมุดงาน Excel และแสดงข้อมูลสมุดงานบนเพจ

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของโฮมเพจศูนย์กลางรายงาน

ส่วนประกอบหลักของศูนย์กลางรายงานคือโฮมเพจที่ปรากฎขึ้นเมื่อคุณคลิกที่แท็บรายงาน โดยเพจนี้ทำหน้าที่เหมือนกับพอร์ทัลหลักในการเข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่สำคัญหรือข้อมูลสรุป คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลที่คุณเลือกให้แสดงในเพจนี้ได้จากหลายแหล่ง ข้อมูลจะถูกแสดงผ่านคอลเลกชันของ Web Part ร่วมกับเพจใดๆ บนไซต์ SharePoint ซึ่งหากคุณมีสิทธิ์ในระดับผู้ออกแบบเป็นอย่างน้อย คุณก็จะสามารถเพิ่ม ลบ ปรับเปลี่ยน หรือจัดเรียง Web Part เหล่านี้เพื่อแสดงและเข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเรียกดูโฮมเพจศูนย์กลางรายงานเป็นครั้งแรก Office SharePoint Server 2007 จะรวมการเชื่อมโยงเข้ากับแดชบอร์ดตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง KPI ตัวอย่าง และข้อมูลเกี่ยวกับไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล คุณอาจต้องการที่จะตรวจดูข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมไว้บนเพจนี้ก่อนที่คุณจะทำการกำหนดค่าโฮมเพจของคุณด้วยตนเอง ให้ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับ Web Part ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นส่วนประกอบหลักๆ ของโฮมเพจศูนย์กลางรายงาน

โฮมเพจของศูนย์กลางรายงาน

1. ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์กับผู้ใช้งานศูนย์กลางรายงานเป็นครั้งแรก รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังแดชบอร์ดตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง KPI ตัวอย่าง และข้อมูลเกี่ยวกับไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

2. เพิ่มข้อความประกาศที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ศูนย์กลางรายงาน

3. เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนที่ติดต่อซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

4. KPI ตัวอย่างจะแสดงโดยค่าเริ่มต้นบนโฮมเพจศูนย์กลางรายงาน

5. เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่สำคัญหรือข้อมูลโดยใช้ Web Part การเชื่อมโยงสรุปนี้

6. เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังเหตุการณ์ที่คุณต้องการจะแสดงบนโฮมเพจโดยใช้ Web Part สำหรับมุมมองรายการ

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของส่วนประกอบต่างๆ ในไซต์ศูนย์กลางรายงาน

บนแถบเปิดใช้งานด่วนในศูนย์กลางรายงานนั้น จะมีรายการและไลบรารีมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการรายงานและแหล่งการเชื่อมต่อข้อมูลของคุณ การจัดเก็บทรัพยากรในไลบรารีที่แยกจากกันจะช่วยให้คุณกำหนดรุ่น เวิร์กโฟลว์ และสิทธิ์การใช้งานได้อย่างอิสระสำหรับแต่ละทรัพยากร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าสิทธิ์เพื่ออนุญาตให้สมาชิกของแผนก IT เท่านั้นที่จะสามารถปรับเปลี่ยนและอัปโหลดการเชื่อมต่อข้อมูล ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถกำหนดให้เวิร์กโฟลว์ใน Office SharePoint Server 2007 ขออนุมัติสำหรับรายงานใหม่ รายการและไลบรารีเหล่านี้มีรายละเอียดดังนี้

ไลบรารีรายงาน

ไลบรารีรายงานทำหน้าที่เป็นที่เก็บส่วนกลางสำหรับแฟ้มสองชนิด ได้แก่ เพจรายงานและเพจแดชบอร์ด รายงานคือสมุดงาน Office Excel 2007 ที่มีข้อมูลต้นฉบับซึ่งสามารถแสดงผลได้บนเพจแดชบอร์ด เพจแดชบอร์ดสามารถถูกสร้างขึ้นจากสมุดงาน Office Excel 2007 หนึ่งหรือหลายสมุดงาน และใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก และ PivotChart

ทำงานกับไลบรารีรายงานจะเหมือนกับที่ทำงานกับไลบรารีอื่น ๆ คุณสามารถอัปโหลดเอกสารที่มีอยู่ สร้างไฟล์ใหม่ แก้ไขเอกสาร ปรับเปลี่ยนคอลัมน์และมุมมอง และตั้งค่าสิทธิ์ สิทธิ์สำหรับรายงานถูกตั้งค่าไว้ในลักษณะเดียวกับรายการใดรายการหรือเอกสาร คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์บนไลบรารี โฟลเดอร์ หรือแต่ละไฟล์ ไลบรารีรายงานแตกต่างจากไลบรารีอื่น ๆ ที่จะให้การสนับสนุนสำหรับการจัดเก็บ และการรักษารายงาน Excel Services และทำให้ง่ายในการสร้างหน้าแดชบอร์ด ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กOffice Excel 2007 และ Kpi หน้าแดชบอร์ดใด ๆ ที่คุณสร้างจะเก็บไว้ในไลบรารีนี้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Excel Services ดูบทความเหล่านี้ในการเริ่มต้นใช้งาน Excel Services และ Excel Web Access

หลังจากที่รายงานได้ถูกสร้างขึ้นและปรับใช้กับไซต์ Office SharePoint Server 2007 ผู้ใช้ก็จะสามารถไปยังรายงานที่อยู่ในไลบรารีรายงานและยังสามารถปรับเปลี่ยนรายงานดังกล่าวได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกชื่อแฟ้ม การจัดการรายงานก็สามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกันโดยการไปยังรายงานที่ถูกต้องในไลบรารีรายงานและคลิกลูกศรลง

ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

ส่วนสำคัญของศูนย์กลางรายงานคือไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล ซึ่งเป็นที่เก็บที่ใช้ร่วมกันโดยมีลักษณะคล้ายกับไลบรารีเอกสารอื่นๆ ซึ่งไลบรารีการเชื่อมข้อมูลนี้เป็นที่ที่แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสองชนิดถูกจัดเก็บอยู่

  • แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูล Office (ODC) มีชุดของคุณสมบัติที่กำหนดว่าโปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์หรือบริการพอร์ทัลจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลได้อย่างไร ODC ยังสามารถกำหนดการใช้นโยบายความปลอดภัยเมื่อมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในนามของผู้ใช้

  • แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลสากล (UDC) จะดึงข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลจากแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath 2007 โดยใช้การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องการรับรองความถูกต้องในสถาปัตยกรรมแบบหลายชั้นและโดยใช้พร็อกซีของบริการบนเว็บที่มีอยู่กับ InfoPath Forms Services ซึ่งต่างจากรูปแบบ ODC ที่ถูกใช้โดยโปรแกรมประยุกต์ Mircosoft Office อื่นๆ ที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล แฟ้ม UDC สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลหลายๆ แบบได้ และยังสามารถขยายเพื่อเก็บข้อมูลแบบกำหนดเองได้

ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

หนึ่งในข้อดีหลักๆ ของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลก็คือความสามารถในการนำการเชื่อมต่อข้อมูลมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้โดยทั่วไปมักต้องการที่จะใช้งาน ตัวอย่างเช่น เมื่อสร้างการเชื่อมต่อภายนอกเพื่อแสดงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก คุณจะสามารถเรียกดูไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลและเลือกจากแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่ได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบนเครือข่ายซึ่งส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อ ผู้ใช้สามารถทำการปรับเปลี่ยนในแฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลที่เหมาะสมบนเซิฟเวอร์ได้ในครั้งเดียว การเชื่อมต่อผู้ใช้ทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่มีการฟื้นฟูการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลจากภายนอก Office SharePoint Server 2007 สนับสนุนการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกต่อไปนี้

  • สมุดงาน Office Excel 2007

  • ฐานข้อมูล Office Access 2007

  • แหล่งข้อมูล OLEDB หรือ ODBC อื่นๆ

  • ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลได้จัดเตรียมการควบคุมและความปลอดภัยในระดับสูงด้วยคุณลักษณะการอนุมัติเนื้อหาซึ่งถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น สมาชิกของไซต์ที่มีสิทธิ์ในระดับผู้สนับสนุนสามารถบันทึกแฟ้มในไลบรารีได้ แต่จะมีเพียงเจ้าของแฟ้มเท่านั้นที่สามารถใช้แฟ้มดังกล่าวได้ จาก Office InfoPath 2007 ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้อนุมัติเนื้อหาไม่อนุมัติแฟ้ม โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกทุกคนที่มีสิทธิ์ในระดับผู้ออกแบบจะมีสิทธิ์ในการอนุมัติรายการ โดยสรุป คุณสามารถตั้งค่าไซต์คอลเลกชันเพื่อให้เฉพาะผู้ที่คุณกำหนดสามารถอนุมัติแฟ้ม UDC ได้

หมายเหตุ: การเชื่อมต่อข้อมูลควรจะถูกกำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณหรือผู้ที่คุ้นเคยกับแหล่งข้อมูลพื้นฐานและโครงสร้างเครือข่ายของคุณ

ปฏิทินรายงาน

ปฏิทินรายงานคือ รายการปฏิทินที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันใด ๆ สำหรับรายงานหรือกำหนดการรายงาน ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ปฏิทินรายงานเพื่อระบุ บนข้อมูลใดรายงานวันมีการรีเฟรช หรือได้รับการโหลด และ การตั้งค่าตัวเตือนที่ใช้แจ้งเตือนฉันฟีเจอร์ คุณสามารถจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลปฏิทินในOffice Excel 2007 หรือOffice Access 2007 คุณสามารถเชื่อมต่อ และซิงโครไนซ์ปฏิทินรายงานกับปฏิทินของคุณOffice Outlook 2007 และ เช่นเดียวกับรายการอื่น ๆ ศูนย์กลางรายงาน คุณสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง จัดการการตั้งค่ารายการ และอื่น ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับปฏิทิน SharePoint Office Outlook 2007 ดูบทความดูและอัปเดปฏิทิน SharePointในOffice Outlook 2007 ช่วย

ไลบรารีการอ้างอิง

ไลบรารีการอ้างอิงคือไลบรารีเอกสารซึ่งคุณใช้จัดเก็บเอกสารที่ช่วยให้ผู้อื่นสามารถดูข้อมูลและใช้งานศูนย์กลางรายงานได้ เอกสารในไลบรารีนี้ควรจะมีทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการจะทราบเพื่อที่จะใช้งานศูนย์กลางรายงานที่คุณกำหนดเองได้อย่างสะดวก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×