ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลฟอร์มและแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับการนำเข้าข้อมูลการออกแบบฟอร์มและฟอร์มข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ ลงใน Microsoft Office InfoPath นอกจากนี้อธิบายตัวเลือกสำหรับการส่งออกข้อมูลฟอร์มและเทมเพลตฟอร์ม InfoPath เป็นรูปแบบอื่น ๆ

ในบทความนี้

ตัวเลือกสำหรับการออกแบบฟอร์มการนำเข้าจากโปรแกรมอื่น ๆ

ตัวเลือกสำหรับการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ

ตัวเลือกสำหรับการส่งออกเทมเพลตฟอร์มไปยังโปรแกรมอื่น

ตัวเลือกสำหรับการส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น

ตัวเลือกสำหรับการออกแบบฟอร์มการนำเข้าจากโปรแกรมอื่น ๆ

InfoPath มีตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการนำเข้าข้อมูลการออกแบบฟอร์มจากโปรแกรมอื่น ๆ ลงในโหมดออกแบบ

เอกสาร Word นำเข้าและเวิร์กบุ๊ก Excel    ถ้าคุณใช้ฟอร์มที่มีอยู่ เช่นฟอร์มที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Office Word คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า InfoPath เพื่อแปลงฟอร์มนั้นลงในแม่แบบฟอร์ม InfoPath InfoPath มีสองฟอร์มเทมเพลผู้นำเข้า ซึ่งช่วยให้คุณแปลงเอกสาร Microsoft Office Word หรือสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่มีอยู่ลงในแม่แบบฟอร์ม InfoPath ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวออกแบบจะกำหนดตัวเลือกการนำเข้าสำหรับเอกสาร Word

กล่องโต้ตอบตัวเลือกสำหรับการนำเข้าโดยมีตัวช่วยสร้างการนำเข้าทำงานอยู่ในเบื้องหลัง

จัดทำการนำเข้าเทมเพลฟอร์มแบบกำหนดเอง    ถ้าคุณเป็นตัวออกแบบหรือนักพัฒนาของเทมเพลตฟอร์มที่ขั้นสูง คุณสามารถพัฒนาโซลูชันของคุณเองเพื่อนำเข้าเทมเพลตฟอร์มที่จากชนิดอื่น ๆ ของฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร ทำงานนี้เกิดขึ้นจากภายนอก InfoPath

คุณยังสามารถพัฒนาโซลูชันของคุณเองเพื่อนำเข้ากระดาษฟอร์มและเอกสารที่ถูกสแกนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ซอฟต์แวร์การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างการนำเข้า InfoPath นำเข้ารูปแบบหนึ่งครั้ง ถ้าองค์กรของคุณมีไลบรารีขนาดใหญ่ของฟอร์มที่มีอยู่ คุณสามารถทำการนำเข้าเทมเพลฟอร์มเพื่อทำให้ง่ายต่อการนำเข้าหลายฟอร์มในครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพันฟอร์มที่มีอยู่ของ Word คุณอาจตัดสินใจได้ว่าควรเวลาและทรัพยากรที่จะนำเข้า InfoPath อยู่แล้วภายในสำหรับฟอร์ม Word โดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำเข้าเทมเพลฟอร์มแบบกำหนดเอง คลิกตัวMSDN: มีอะไรใหม่สำหรับนักพัฒนา InfoPath ลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ใช้การนำเข้าเทมเพลฟอร์มของบริษัทอื่น    บนไซต์ Microsoft Office Web คุณอาจสามารถค้นหาผู้นำเข้าเทมเพลฟอร์มที่สร้างขึ้น โดยผู้ให้บริการของบริษัทอื่น ฟังก์ชันการทำงานของเทมเพลตฟอร์มผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการนำเข้าที่เฉพาะเจาะจง ในบางกรณี หลังจากที่มีการนำเข้าเทมเพลตฟอร์ม คุณอาจต้องสร้างด้วยตนเองแหล่งข้อมูล สำหรับเทมเพลตฟอร์มใหม่ แล้วผูก ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์มไปยังเขตข้อมูลหรือกลุ่มในแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกสำหรับการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่น ๆ

ผู้นำเข้าข้อมูลฟอร์มทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์ม InfoPath ได้ โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ในรูปแบบอื่น ๆ InfoPath ไม่รวมผู้นำเข้าข้อมูลใด ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการของบริษัทอื่นหรือผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณสามารถสร้างฟอร์มผู้นำเข้าข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถติดตั้ง และใช้ หลังจากนำเข้าข้อมูลที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปิดฟอร์ม แล้ว ใช้คำสั่งนำเข้าข้อมูลฟอร์ม (บนเมนูไฟล์ ) เพื่อนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นลงในฟอร์ม

คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการนำเข้าข้อมูลลงในฟอร์ม InfoPath

จัดทำการนำเข้าข้อมูลแบบกำหนดเอง    ขึ้นอยู่กับธุรกิจ ข้อกำหนดในองค์กรของคุณ ของบริษัทของคุณนักออกแบบ หรือนักพัฒนาของเทมเพลตฟอร์มที่ขั้นสูงอาจตัดสินใจที่จะเขียนนำเข้าการกำหนดเองสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่มีอยู่จากโปรแกรมอื่น ๆ กับฟอร์ม InfoPath ทำงานนี้เกิดขึ้นจากภายนอก InfoPath ตัวอย่างเช่น สมมติว่า แผนองค์กรของคุณเมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่จากกระดาษประกันการอ้างสิทธิ์ฟอร์มลงในฟอร์มการอ้างสิทธิ์ประกัน InfoPath เมื่อต้องการทำกระบวนการโดยอัตโนมัติ นักพัฒนาในแผนกเทคโนโลยี (IT) ข้อมูลของคุณอาจออกการนำเข้าข้อมูลที่สแกนรูปแบบกระดาษ และใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อแปลฟอร์มสแกน ลงในข้อความจริงอักขระ แล้วคุณสามารถนำเข้าข้อมูลนี้ติดตั้ง และใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพถ่ายโอนข้อมูลจากฟอร์มกระดาษที่มีอยู่ลงในเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในฟอร์ม InfoPath ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาผู้นำเข้าข้อมูลแบบกำหนดเอง คลิกตัวMSDN: มีอะไรใหม่สำหรับนักพัฒนา InfoPath ลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ใช้การนำเข้าข้อมูลของบริษัทอื่น    บนเว็บไซต์ Office คุณอาจไม่สามารถค้นหาผู้นำเข้าข้อมูลฟอร์มที่สร้างขึ้น โดยผู้ให้บริการของบริษัทอื่น ฟังก์ชันการทำงานของฟอร์มเป็นผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการนำเข้าที่เฉพาะเจาะจง

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกสำหรับการส่งออกเทมเพลตฟอร์มไปยังโปรแกรมอื่น

คุณสามารถใช้การส่งออกแม่แบบฟอร์มเพื่อส่งออกการออกแบบเทมเพลตฟอร์ InfoPath เป็นรูปแบบอื่น ถ้าถูกส่งออกเป็นเทมเพลฟอร์มแบบกำหนดเอง ติดตั้งคุณสามารถเปิดเทมเพลตฟอร์มในโหมดออกแบบ แล้ว คลิกคำสั่งส่งออกเทมเพลตฟอร์ม บนเมนูไฟล์ นี้ส่งออกการออกแบบของเทมเพลตฟอร์ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น InfoPath ไม่มาพร้อมกับตัวส่งออกในฟอร์มที่มีอยู่ภายในเทมเพลใด ๆ ถ้าคุณต้องการส่งออกของเทมเพลตฟอร์ม คุณต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

จัดทำการส่งออกแม่แบบฟอร์มแบบกำหนดเอง    ขึ้นอยู่กับธุรกิจเฉพาะ ข้อกำหนดขององค์กรของคุณ ของบริษัทของคุณนักออกแบบ หรือนักพัฒนาของเทมเพลตฟอร์มที่ขั้นสูงอาจตัดสินใจว่า การพัฒนาโซลูชันแบบกำหนดเองสำหรับการส่งออกฟอร์มการออกแบบเทมเพลตจาก InfoPath ลงในโปรแกรมอื่น ๆ ทำงานนี้เกิดขึ้นจากภายนอก InfoPath

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาตัวส่งออกแม่แบบของฟอร์มแบบกำหนดเอง คลิกตัวMSDN: มีอะไรใหม่สำหรับนักพัฒนา InfoPath ลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ใช้การส่งออกแม่แบบฟอร์มของบริษัทอื่น    บนเว็บไซต์ Office คุณอาจไม่สามารถค้นหาตัวส่งออกแม่แบบฟอร์มที่สร้างขึ้น โดยผู้ให้บริการของบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

ตัวเลือกสำหรับการส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น

ถ้าคุณต้องการส่งออกข้อมูลจากฟอร์ม InfoPath เป็นรูปแบบอื่น คุณสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ส่งออกฟอร์มข้อมูลไปยัง Excel    คุณสามารถส่งออกข้อมูลในฟอร์ม InfoPath ไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่ใน Microsoft Office Excel 2007 นี้ช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วกรอง เรียงลำดับ วิเคราะห์ หรือสร้างแผนภูมิจากข้อมูลฟอร์ม คุณสามารถส่งออกข้อมูล จากฟอร์มหนึ่งครั้ง หรือ จากหลายฟอร์มในครั้งเดียว คุณสามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดจากอย่าง น้อยหนึ่งฟอร์ม หรือเลือกข้อมูลแน่นอนที่คุณต้องการส่งออก คุณจะสามารถส่งออกข้อมูลจากฟอร์ม InfoPath ที่อีเมลที่จะเก็บไว้ในแอโฟลเดอร์ InfoPath Forms ใน Microsoft Office Outlook 2007 หรือเก็บไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ที่เรียกใช้ Microsoft Windows SharePoint Services

ฟอร์มอีเมล InfoPath ที่ส่งออกเป็นไฟล์ XML    นอกเหนือจากการส่งออกฟอร์มข้อมูลจากอย่าง น้อยหนึ่งฟอร์ม InfoPath ที่อีเมไปยังเวิร์กบุ๊ก Microsoft Office Excel 2007 คุณสามารถส่งออกฟอร์มอีเมล InfoPath เป็นไฟล์ XML แต่ละรายการที่คุณสามารถบันทึก และเปิด โดยใช้ InfoPath หรือการจัดเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลในภายหลัง ที่สนับสนุน XML เช่น Microsoft Office Access หรือ Excel

ส่งออกข้อมูลให้เป็นรูปแบบเค้าโครงคงที่    เมื่อต้องการบันทึก snapshot ของฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบเค้าโครงถาวร คุณสามารถส่งออกฟอร์มลงในรูปแบบต่อไปนี้

  • รูปแบบเอกสารแบบพกพา (PDF)    PDF เป็นรูปแบบไฟล์เค้า โครงถาวร อิเล็กทรอนิกส์ที่รักษาจัดรูปแบบเอกสาร และเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ รูปแบบ PDF ช่วยให้แน่ใจว่าเมื่อไฟล์ ดูแบบออนไลน์ หรือพิมพ์ จะยังคงเป็นเหมือนกับรูปแบบที่คุณตั้งใจ และว่า ข้อมูลในไฟล์ไม่สามารถเปลี่ยนได้ รูปแบบ PDF จะเป็นประโยชน์มากมายสำหรับเอกสารที่จะทำซ้ำได้ด้วยวิธีการพิมพ์เชิงพาณิชย์

  • ข้อกำหนดของกระดาษ XML (XPS)    XPS เป็นรูปแบบไฟล์เค้า โครงถาวร อิเล็กทรอนิกส์ที่รักษาจัดรูปแบบเอกสาร และเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ XPS รูปแบบช่วยให้มั่นใจได้ว่า เมื่อดูแบบออนไลน์ หรือพิมพ์ไฟล์ จะยังคงเป็นเหมือนกับรูปแบบที่คุณตั้งใจ และว่า ข้อมูลในไฟล์ไม่ได้อย่างง่ายดายเปลี่ยนแปลง

    หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เฉพาะหลังจากที่คุณติดตั้ง Add-in แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ เช่น FTP และ XPS

ส่งออกข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเว็บเพจ    เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์ม InfoPath พวกเขาสามารถใช้คุณลักษณะการส่งออกไปยังเว็บ จะบันทึกฟอร์มของพวกเขาเป็นแบบ Single File เคย) รูปแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มี InfoPath ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเมื่อต้องการดูฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ไม่สามารถกรอก หรือปรับเปลี่ยนฟอร์มพวกเขา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×