Office

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะออนไลน์ในขณะนี้ใน Yammer

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะออนไลน์ในขณะนี้ใน Yammer มีเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีใช้แบบออนไลน์เดี๋ยวนี้และรายการของคำถามที่ถามบ่อย (Faq) 

กระบวนการ

ภาพรวม

ในขณะนี้แบบออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้ Yammer วิธีรวดเร็ว ใหม่เพื่อเริ่มการสนทนากับเพื่อนร่วมงานของพวกเขา โดยไม่คำนึงว่าคุณอยู่ใน Yammer คุณสามารถเชื่อมต่อออนไลน์ในขณะนี้ในมุมล่างขวาของหน้าจอ 

เนื่องจากข้อความออนไลน์ในขณะนี้คล้ายกับฟังก์ชันข้อความส่วนบุคคล สนทนาทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติกับกล่องจดหมายเข้าของคุณ ซึ่งหมายความ ว่า คุณสามารถค้นหา จัดการข้อความ ดูการสนทนาที่ผ่านมา และส่งข้อความใหม่จากกล่องจดหมายเข้าของคุณ 
 

ฟีเจอร์หลัก

รายการต่อไปนี้สรุปฟีเจอร์หลักของ Online เดี๋ยวนี้ 

ฟีเจอร์

คำอธิบาย

รายการที่ติดต่อ

ดูรายการของผู้ร่วมงานของคุณบน Yammer: 

 • ตัวบ่งชี้สถานะ: ดูบุคคลที่กำลังออนไลน์ (จุดสีเขียว) แบบออฟไลน์ (สีเทาจุด), หรือ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ไอคอนโทรศัพท์)

 • แถบค้นหา: ค้นหาสำหรับเพื่อนร่วมงานในรายการที่ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็ว

 • ที่ติดต่อที่เกี่ยวข้อง: รายการที่ติดต่อแสดงผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดของคุณแปดในลำดับของเกี่ยวข้องกับ

 • ค่าคงที่พร้อมใช้งาน: ที่ติดต่อรายการและข้อความยืนยัน windows บนทุกหน้าของ Yammer คุณสามารถย่อเล็กสุด windows โดยคลิกที่ด้านบนสุดของรายการติดต่ออย่างง่ายดาย

การตั้งค่า

 • เสียง: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงแจ้งเตือนสำหรับข้อความใหม่และผู้เข้าร่วมใหม่

 • ซ่อนข้อความ: ออนไลน์ในขณะนี้ข้อความจะไม่เปิด windows ส่งข้อความใหม่ แทน ข้อความจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยตรง จะถูกปิดหน้าต่างส่งข้อความใด ๆ ที่มีอยู่

เข้าถึงกล่องจดหมายเข้า

 • ประวัติข้อความ: การสนทนาออนไลน์ในขณะนี้ทั้งหมดจะถูกบันทึกไปกล่องจดหมายเข้าของคุณสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

 • ส่งข้อความ: ผู้เข้าร่วมสามารถตอบกลับไปยังการสนทนาผ่านทางกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา

 • ค้นหา: ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และการอ้างอิงการสนทนาแบบออนไลน์ในขณะนี้

ผู้ใช้หลายคนการสนทนา

เพิ่มผู้ร่วมงานลงในการสนทนาตลอดเวลา ผู้เข้าร่วมใหม่สามารถดูข้อความก่อนหน้าทั้งหมดในการสนทนาสำหรับบริบทโต้ตอบแบบทันที

ตัวติดตามการสนทนา

จัดการการสนทนาในขณะที่คุณประหยัดพื้นที่หน้าจอ ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความใหม่

วิธีใช้แบบออนไลน์ในขณะนี้

รายการที่ติดต่อ

คุณสามารถค้นหาของคุณแบบออนไลน์ในขณะนี้รายการที่ติดต่อในมุมล่างขวาของ Yammer รายการที่ติดต่อของคุณแสดงผู้ร่วมงานที่แปดกับใครและคุณทำงานมากสุดบน Yammer ในลำดับของเกี่ยวข้องกับ ถ้าคุณต้องการค้นหาเพื่อนร่วมงานที่จะไม่ถูกแสดง พิมพ์ชื่อของบุคคล นั้นในแถบค้นหาที่ด้านบนสุดของรายการติดต่อ 

ตัวบ่งชี้สถานะ

ถัดจากชื่อของผู้ร่วมงานแต่ละ เป็นไอคอนที่แสดงการแสดงตนของเขา หรือเธอบน Yammer เป็นจุดสีเขียวระบุว่า ผู้ร่วมงานที่ออนไลน์อยู่ เป็นจุดสีเทา หมายความว่า เขาหรือเธอทำงานแบบออฟไลน์ เป็นไอคอนโทรศัพท์หมายความว่า เขาหรือเธอใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

วิธีการเริ่มการสนทนา

เมื่อต้องการเริ่มการสนทนา คลิกชื่อของผู้ร่วมงานเพื่อเริ่มหน้าต่างส่งข้อความ และเริ่มการสนทนา คุณสามารถแสดงข้อเพื่อนร่วมงานแบบออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม ข้อความของคุณจะไปยังกล่องจดหมายเข้าของพวกเขาโดยตรง

วิธีการเพิ่มผู้เข้าร่วมการสนทนา

เมื่อต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมการสนทนา คลิกเครื่องหมายบวก (+) ลงในมุมบนขวาของหน้าต่างข้อความ พิมพ์ชื่อของผู้ร่วมงานเพื่อเพิ่มเขาหรือเธอลงในการสนทนา  

หมายเหตุ: ผู้ร่วมงานที่ถูกเพิ่มสามารถดูข้อความทั้งหมดที่ถูกส่งในการสนทนา
 

ตั้งค่า Now แบบออนไลน์


เมื่อคุณคลิกไอคอนรูปเฟืองมุมมุมบนขวาของหน้าต่างออนไลน์ในขณะนี้ จะแสดงการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • เสียง: เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานเสียงสำหรับข้อความใหม่และผู้เข้าร่วมใหม่

 • ซ่อนข้อความ: เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการดูข้อความออนไลน์ในขณะนี้ใหม่ ใหม่แบบออนไลน์ในขณะนี้ข้อความทั้งหมดที่ส่งมาให้คุณจะไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยตรง และแบบออนไลน์ในตอนนี้จะไม่หน้าต่างที่เปิดอยู่ใหม่แบบออนไลน์ในขณะนี้ จะถูกปิดหน้าต่างทั้งหมดที่มีอยู่แล้วออนไลน์ในขณะนี้

คำถามที่ถามบ่อย (Faq)

Q:ฉันไม่ออนไลน์ในขณะนี้โต้ตอบกับกล่องจดหมายเข้าของฉันได้อย่างไร
A:แบบออนไลน์การสนทนาในขณะนี้ถูกเก็บไว้ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาและการอ้างอิงการสนทนาเมื่อใดก็ การสนทนาสามารถได้รับการตอบกลับในกล่องจดหมายเข้า และพวกเขาจะสามารถส่งไปยังผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ในการสนทนาโดยไม่คำนึงว่าเป็นข้อความ ในกล่องจดหมายเข้าของผู้เข้าร่วม หรือ ในหน้าต่างข้อความ

Q:ใดเพื่อนร่วมงานแสดงอยู่ในแบบออนไลน์ในตอนนี้ได้อย่างไร  
A:รายการที่ติดต่อของแสดงผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดแปดกับคุณ และจะขึ้นอยู่กับ Yammer กิจกรรม คุณสามารถใช้แถบค้นหาที่ด้านบนสุดของรายการติดต่อเพื่อค้นหาเพื่อนร่วมงานที่ไม่แสดงขึ้น

Q:ทำไมแล้วจึงไม่แสดงเฉพาะแปดบุคคลแบบออนไลน์ ฉันจะดูว่า ผู้ใช้อื่นกำลังออนไลน์ได้อย่างไร
A:ออนไลน์ในขณะนี้ฟีเจอร์บุคคลแปดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับคุณ ถ้าคุณต้องการดูว่า ใครเป็นแบบออนไลน์ พิมพ์ชื่อของบุคคล นั้นในแถบค้นหา เป็นจุดสีเขียว หรือตัวบ่งชี้สถานะ ปรากฏถัดจากชื่อว่าเขาหรือเธอแบบออนไลน์ 

Q:ฉันไม่การเรียงลำดับบุคคลในรายการติดต่อ ฉันสามารถเปลี่ยนลำดับได้อย่างไร
A:รายการที่ติดต่อของจะเรียงลำดับตามผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับคุณ ดังนั้น เพื่อนร่วมงานที่คุณทำงานมากสุดบน Yammer จะถูกแสดงไว้ที่ด้านบน และเพื่อนร่วมงานที่คุณโต้ตอบน้อยบ่อยจะต่ำลงในรายการ จะทำให้ง่ายต่อการข้อความดังกล่าวเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

Q:เมื่อฉันส่งข้อความ ในบางครั้งเห็น "…" ก่อนที่จะแสดงข้อความของฉัน เหตุใดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
A:นี่คือตัวบ่งชี้ที่ข้อความของคุณถูกส่งไปยังผู้รับ

Q:ฉันสถานะกำหนดได้อย่างไร
A:การแสดงตนได้จะถูกกำหนดโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

 • เปิดเว็บไซต์ yammer: แบบออนไลน์

 • ติดตั้ง iPhone หรือแอป Android: โทรศัพท์มือถือ

 • แอป iPad กำลังทำงาน: แบบออนไลน์

 • ติดตั้งแอป iPad แต่ไม่ทำงานอยู่: โทรศัพท์มือถือ

 • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปจะเปิดใช้งาน yammer: แบบออนไลน์

 • เงื่อนไขที่ไม่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้: แบบออฟไลน์


Q:ฉันสามารถตั้งค่า "ไม่ว่าง" หรือ "เป็นไม่อยู่" สถานะได้อย่างไร ฉันสามารถปรับแต่งสถานะข้อความได้อย่างไร
A: ณวันที่ในขณะนี้ ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งาน 

Q:สามารถจะอ้างอิงกลับลงในการสนทนาที่ผ่านมาที่ฉันเคยได้อย่างไร
A:ใช่ การสนทนาแบบออนไลน์ในตอนนี้จะถูกบันทึกไปกล่องจดหมายเข้าของคุณสำหรับการอ้างอิงตลอดเวลา  

Q:ฉันสามารถดูแบบออนไลน์ในขณะนี้บนหน้าใด ๆ ใน Yammer ได้อย่างไร
A:ใช่ โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่คุณอยู่บน windows รายการและข้อความที่ติดต่อจะพร้อมใช้งานภายใน Yammer จะทำให้แน่ใจว่า คุณจะเริ่มต้นการสนทนา 

Q:ถ้าจะเพิ่มผู้เข้าร่วมการสนทนาแบบออนไลน์ในขณะนี้มี จะเขาหรือเธอดูข้อความก่อนหน้านี้ในการสนทนาได้อย่างไร
A:ใช่ ผู้เข้าร่วมสามารถดูข้อความก่อนหน้าทั้งหมดในการสนทนา ฟังก์ชันนี้เป็นเหมือนกับว่าคุณได้เพิ่มผู้เข้าร่วมใหม่ในข้อความเป็นส่วนตัว ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมใหม่เพื่อติดตาม และผลกำไรบริบททันทีเมื่อผู้เข้าร่วมการสนทนา

Q:เหตุใดฉันจึงสามารถเปิด windows ส่งข้อความหลายกับบุคคลเดียวกัน
A:แต่ละหน้าต่างแสดงการสนทนาที่แยกต่างหากกับบุคคล นี้มีไว้ และช่วยให้คุณสามารถแยกความแตกต่างสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อที่แตกต่างกัน แม้ว่าการสนทนาเหล่านั้นจะ มีบุคคลเดียวกัน แต่ละหน้าต่างจะถูกบันทึกเป็นการสนทนาแยกต่างหากภายในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

Q:เหตุใดฉันจึงสามารถเห็นบุคคลแบบออฟไลน์ของฉันออนไลน์ในขณะนี้ในรายการที่ติดต่อได้อย่างไร
A:ของคุณแบบออนไลน์ติดต่อแสดงรายการที่ด้านบนแปดเกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อนร่วมงานสำหรับคุณเดี๋ยวนี้ และบอกให้คุณทราบว่า พวกเขากำลังแบบออนไลน์ บางอย่างของเพื่อนร่วมงานเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานบน Yammer ทันที และจะแสดงการสถานะแบบออฟไลน์ (ไอคอนสีเทา) หรือโทรศัพท์มือถือสถานะ (ไอคอนโทรศัพท์)

Q:กี่ windows ส่งข้อความที่ฉันสามารถมีเปิดในเวลาเดียวกันได้อย่างไร
A:คุณสามารถให้เปิด windows ข้าเป็นจะตรงกับความกว้างของเบราว์เซอร์ของคุณ ด้วยเบราว์เซอร์และวิธีแก้ปัญหาทั่วไปส่วนใหญ่ นี้เป็นปกติประมาณสาม windows คุณสามารถทำให้เพิ่มเติมออนไลน์ในขณะนี้การสนทนา หน้าต่างเพิ่มเติมจะถูกส่งไปยังตัวติดตามการสนทนา นี่คือไอคอนในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ ตัวติดตามการสนทนาจะแสดงข้อความใหม่ใด ๆ ที่เกิดขึ้นใน windows ที่ซ่อนอยู่ และคลิกที่ไอคอนจะช่วยให้คุณสลับไปมาระหว่างการสนทนา

Q:ข้อความที่ซ่อนในการตั้งค่ารายการที่ติดต่อทำอะไร
ก:ข้อความในขณะนี้ online จะไม่ปรากฏในหน้าต่างป็อปอัพบนหน้าจอของคุณ แทน ข้อความทั้งหมดจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยตรง 

หมายเหตุ: เริ่มต้นการสนทนาออนไลน์ในขณะนี้ใหม่จะปิดใช้งานการตั้งค่าข้อความที่ซ่อนไว้

Q:สามารถจะปิดใช้งานแบบออนไลน์ในขณะนี้ใหม่ข้อความใหม่/ผู้เข้าร่วมเสียงได้อย่างไร
A:ใช่ คุณสามารถปิดใช้งานเสียง โดยคลิกที่ไอคอนรูปเฟืองบนรายการติดต่อแล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายเสียง


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิต โดยบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ทำให้ไม่มีการรับประกัน นัย หรือโดย อื่น เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×