ข้อมูลเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์โปรไฟล์ผู้ใช้ใน SharePoint Online

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการนำเข้าไดเรกทอรี Active ของโปรไฟล์ผู้ใช้งานตัวจับเวลา ซึ่งเรียกว่าการนำเข้า AD งานตัวจับเวลาการนำเข้าไดเรกทอรี Active เป็นส่วนหนึ่งของไปป์ไลน์การซิงโครไนซ์ผู้ใช้มีขนาดใหญ่ใน Office 365

กระบวนการ

ขั้นตอนการซิงโครไนซ์ผู้ใช้ office 365

SharePoint Online ใช้งานตัวจับเวลาที่นำเข้าไดเรกทอรี Active (นำเข้า AD) เพื่อนำเข้าผู้ใช้และกลุ่มลงในโปรไฟล์ผู้ใช้ นำเข้า AD ซิงค์การเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี Store ออนไลน์ SharePoint (SPO) แอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ งานตัวจับเวลาการร้องขอการเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี Store SPO และคัดลอกค่าไปสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ถูกกำหนดค่าสำหรับการซิงโครไนซ์แล้ว นำเข้า AD ซิงค์ชุดย่อยของแอตทริบิวต์ Azure Active Directory ที่ซิงค์ ด้วยการเชื่อมต่อ AD Azure คุณสมบัติโปรไฟล์ที่จะซิงค์ โดยการนำเข้า AD ไม่สามารถกำหนดค่า

แสดงให้เห็นกราฟิกไปป์ไลน์การซิงโครไนซ์ผู้ใช้ของ Office 365

กระบวนการต่าง ๆ ในไปป์ไลน์การแบ่ง

มีกระบวนการที่สี่ในไปป์ไลน์การซิงโครไนซ์ผู้ใช้ใน Office 365:

กระบวนการซิงค์

คำอธิบาย

Azure AD Connect

เชื่อมต่อ AD azure ซิงค์ข้อมูลจาก Active Directory ภายในองค์กรของคุณกับ Azure Active Directory สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู: การรวมข้อมูลเฉพาะตัวของคุณภายในองค์กรกับ Azure Active Directory

AAD จะซิงค์ SPO

Azure Active Directory ซิงค์ข้อมูลจาก Azure Active Directory ไปยังที่เก็บไดเรกทอรี SPO

นำเข้า AD

นำเข้าไดเรกทอรี active ซิงค์ข้อมูลจากเก็บไดเรกทอรี SPO แอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้

WSS Sync

WSS Sync ซิงค์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้กับไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online

คุณสมบัติโปรไฟล์ที่ตรงกับการนำเข้า AD

นำเข้า AD ซิงค์แอตทริบิวต์ Azure Active Directory ต่อไปนี้เมื่อต้องการแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้:

แอตทริบิวต์ของ Active Directory azure

คุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้ SPO

หมายเหตุ

UserPrincipalName

DisplayName: ชื่อผู้ใช้
ชื่อ: ชื่อผู้ใช้

ค่าในคุณสมบัตินี้ถูกใช้เพื่อสร้างเส้นทางของของผู้ใช้ OneDrive for Business ไซต์คอลเลกชัน

ตัวอย่าง:
gherrera@contoso.com และ /gherrera_contoso_com/

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

UserPrincipalName

DisplayName: ชื่อบัญชีผู้ใช้
ชื่อ: ชื่อ

คุณสมบัตินี้เก็บชื่อหลักของผู้ใช้เข้ารหัสอ้างสิทธิ์สำหรับผู้ใช้

ตัวอย่าง: i:0 #.f | เป็นสมาชิก | gherrera@contoso.com

คุณสมบัตินี้ถูกใช้เพื่อค้นหาโปรไฟล์ผู้ใช้

UserPrincipalName

DisplayName: การอ้างสิทธิ์รหัสผู้ใช้

ชื่อ: SPS-ClaimID

คุณสมบัตินี้เก็บตัวระบุการอ้างสิทธิ์ของผู้ใช้ ตัวระบุคือ ชื่อหลักของผู้ใช้

ตัวอย่าง: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: ชื่อผู้ใช้หลัก

ชื่อ: SPS-UserPrincipalName

คุณสมบัตินี้เก็บชื่อหลักของผู้ใช้ของผู้ใช้

ตัวอย่าง: gherrera@contoso.com

GivenName

DisplayName: ตัวจัดการ

ชื่อ: Manager

คุณสมบัติตัวจัดการใช้เพื่อกำหนดผู้ร่วมงาน และจะถูกใช้ในโปรไฟล์ผู้ใช้และ OneDrive สำหรับกระบวนการลบการทางธุรกิจ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู: วิธีลบโปรไฟล์ผู้ใช้ใน SharePoint Online และ OneDrive for Business 3042522

DisplayName

DisplayName: ตั้งชื่อ

ชื่อ: PreferredName

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

ตัวอย่าง: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: โทรศัพท์ที่ทำงาน

ชื่อ: WorkPhone

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

ตัวอย่าง: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: การทำงานอีเมล

ชื่อ: WorkEmail

การประมวลผลตามลำดับนี้เมื่อมีเพิ่มลงในโปรไฟล์ที่:

ถ้าค่าในที่อยู่พร็อกซีจะนำหน้า ด้วย SMTP WorkEmail: (ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่)

ถ้าค่าในที่อยู่พร็อกซีจะนำหน้า ด้วย smtp WorkEmail: (ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก)


คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

ตัวอย่าง: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: ที่อยู่ SIP

ชื่อ: SPS-SIPAddress

SPS-SIPAddress ถ้าค่าในที่อยู่พร็อกซีจะนำหน้า ด้วย sip:

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

ชื่อ: Office

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

ชื่อเรื่อง

DisplayName: ชื่อเรื่อง

ชื่อ: ชื่อเรื่อง

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

ชื่อเรื่อง

DisplayName: ชื่อเรื่องงาน

ชื่อ: SPS-ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน SPS ประกอบด้วยค่าเดียวกับชื่อเรื่อง ตำแหน่งงาน SPS เชื่อมต่อกับชุดคำ

คุณสมบัตินี้ไม่จำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน

Department

DisplayName: กระทรวง

ชื่อ: แผนก

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน โดย WSS Sync

Department

DisplayName: กระทรวง

ชื่อ: SPS-แผนก

กระทรวง SPS ประกอบด้วยค่าเดียวกับแผนก กระทรวง SPS เชื่อมต่อกับชุดคำ

คุณสมบัตินี้ไม่จำลองได้ไปยังไซต์คอลเลกชัน

WWWHomePage

DisplayName: เปลี่ยนเส้นทางของไซต์สาธารณะ

ชื่อ: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: การกำหนดลักษณะภาษาของ

ชื่อ: SPS-MUILanguages

SPO ใช้ SPS MUILangauges เพื่อกำหนดภาษาใดไซต์จะแสดงในสำหรับผู้ใช้เมื่อเปิดใช้งาน MUI

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

ชื่อ: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

ชื่อ: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Id ของ Active Directory

ชื่อ: ADGuid

ภายใน

DistinguishedName

DisplayName: ชื่อจำแนก

ชื่อ: SPS-DistinguishedName

ภายใน

ObjectId

DisplayName: msonline-ObjectId

ชื่อ: msOnline-ObjectId

ภายใน

UserType

DisplayName: SPS-UserType

ชื่อ: SPS-UserType

ภายใน

คำถามที่ถามบ่อย (Faq)

Q1 เมื่อควรจะคาดหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉันในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ได้อย่างไร

A1 นำเข้า AD ซิงค์การเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี SPO เปลี่ยนแปลงจะถูกประมวลผลชุด และเรียกใช้งานตัวจับเวลาจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี SPO จะทำซิงค์กับแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ เวลาที่จำเป็นขึ้นอยู่กับจำนวนของงานนำเข้า AD มีการเปลี่ยนแปลง (งาน) กระบวนการ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหลาย งานตัวจับเวลามีจำนวนมากทำงานที่ต้องทำ และจะใช้เวลานานขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผลในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ ถ้างานตัวจับเวลามีแบบ volume ขนาดเล็กของงานที่ต้องทำ เปลี่ยนแปลงจะมีผลในโปรไฟล์ผู้ใช้เร็ว

นำเข้า AD เป็นหนึ่งของการซิงโครไนซ์ที่ประกอบขึ้นสำหรับผู้ใช้จะซิงโครไนซ์อย่างเต็มรูปแบบเวลาโดยรวม งานตัวจับเวลาการนำเข้า AD กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี SPO ต่อเนื่อง นำเข้า AD กระบวนการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เช่าทุกในเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Online

ข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใช้ในไดเรกทอรี SPO จะมีผลในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ใน 24 ชั่วโมง นี่คือรอบระยะเวลาภายใต้เงื่อนไขปกติที่เราจะคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการซิงค์กับแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ สูงสุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูโปรไฟล์ผู้ใช้จัดการ SharePoint Online จากศูนย์การจัดการ SharePoint

หมายเหตุผู้เช่าที่มีความ Office 365 Education SKU จะไม่มีผู้ใช้ของพวกเขาตามค่าเริ่มต้นการนำเข้า โปรไฟล์ผู้ใช้ส่วนที่เหลือจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ access แรกไปยัง SharePoint Online เมื่อมีสร้างโปรไฟล์ส่วนย่อย โปรไฟล์ที่จะนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเข้า AD ถัดไป

Q2 ไม่ซิงค์นำเข้า AD เสมอเขียนทับคุณสมบัติในโปรไฟล์ผู้ใช้ SharePoint Online ได้อย่างไร

A2 สำหรับคุณสมบัติที่ซิงค์ โดยการนำเข้า AD คาดหวังเหล่านั้นจะถูกเขียนทับ ด้วยค่าจาก Azure Active Directory

Q3 นำเข้า AD ปรับปรุงคุณสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

A3 นำเข้า AD ถูกควบคุมหลัก โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขั้นต้นน้ำ แต่อาจทำงานนำเข้าทั้งหมดตามความเหมาะสม คุณสามารถได้ว่า คุณสมบัติทั้งหมดสำหรับผู้เช่าหรือผู้ใช้ไม่สามารถซิงค์

Q4 ทำไมจะเป็นไปได้เมื่อต้องการแมปคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการนำเข้า AD เพื่อซิงค์จาก Azure Active Directory ไปยังแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ไม่ได้

A4 นำเข้า AD จะถูกจำกัดชุดคุณสมบัติเพื่อให้แน่ใจประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องกันของงานตัวจับเวลากำหนดไว้ล่วงหน้า


ยัง ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างไร ไปที่ชุมชน Microsoft

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×