ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ข้อมูลเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์โปรไฟล์ผู้ใช้ใน SharePoint Online

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทนำ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับงานตัวจับเวลาการนำเข้าโพรไฟล์ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งเรียกว่าการนำเข้าโฆษณา งานตัวจับเวลาการนำเข้าไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นส่วนหนึ่งของไปป์ไลน์การซิงโครไนซ์ผู้ใช้ที่มีขนาดใหญ่ใน Office ๓๖๕

กระบวนการ

ขั้นตอนการซิงโครไนซ์ผู้ใช้ของ Office ๓๖๕

SharePoint Online ใช้งานตัวจับเวลาการนำเข้าไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (การนำเข้าโฆษณา) เพื่อนำเข้าผู้ใช้และกลุ่มลงในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ การนำเข้าโฆษณาซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงจากที่เก็บไดเรกทอรี SharePoint Online (SPO) ไปยังแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ งานตัวจับเวลาที่ร้องขอการเปลี่ยนแปลงจากที่เก็บไดเรกทอรี SPO แล้วคัดลอกค่าไปยังคุณสมบัติโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดค่าสำหรับการซิงโครไนซ์ การนำเข้าโฆษณาซิงโครไนซ์ชุดย่อยของแอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ azure ที่ซิงค์โดย azure AD Connect คุณสมบัติของโปรไฟล์ที่ซิงค์โดยการนำเข้าโฆษณาไม่ได้รับการจัดโครงแบบ

การแสดงผลกราฟิกของไปป์ไลน์การซิงโครไนซ์ของผู้ใช้ Office ๓๖๕

การแบ่งส่วนของกระบวนการในไปป์ไลน์

มีกระบวนการสี่ขั้นตอนในขั้นตอนการซิงโครไนซ์ผู้ใช้ใน Office ๓๖๕:

กระบวนการซิงค์

คำอธิบาย

Azure AD Connect

azure AD Connect จะซิงค์ข้อมูลจาก active directory ภายในองค์กรของคุณไปยังไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ azure สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การรวมข้อมูลเฉพาะตัวที่มีอยู่ภายในองค์กรของคุณกับ Azure active directory

AAD เพื่อซิงค์ SPO

azure active directory จะซิงค์ข้อมูลจาก azure active directory ไปยังที่เก็บไดเรกทอรี SPO

การนำเข้าโฆษณา

การนำเข้าไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จะซิงค์ข้อมูลจากที่เก็บไดเรกทอรี SPO ไปยังแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้

การซิงค์ WSS

การซิงค์ WSS ซิงค์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ไปยังไซต์คอลเลกชันของ SharePoint Online

คุณสมบัติของโปรไฟล์ที่ซิงค์กับการนำเข้าโฆษณา

การนำเข้าโฆษณาซิงโครไนซ์แอตทริบิวต์ของไดเรกทอรี active directory ต่อไปนี้ไปยังแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้: 

แอตทริบิวต์ของ active directory ของ Azure

คุณสมบัติโปรไฟล์ผู้ใช้ SPO

บันทึกย่อ

UserPrincipalName

DisplayName: ชื่อ
ผู้ใช้ ชื่อ: ชื่อผู้ใช้

ค่าในคุณสมบัตินี้ถูกใช้ในการสร้างเส้นทางของไซต์คอลเลกชัน OneDrive for Business ของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น
: gherrera@contoso.com และ/gherrera_contoso_com/

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

UserPrincipalName

DisplayName: ชื่อ
บัญชีผู้ใช้ ชื่อ: AccountName

คุณสมบัตินี้จะเก็บชื่อผู้ใช้หลักที่เข้ารหัสสำหรับผู้ใช้ที่เข้ารหัสสำหรับผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น:

i:0#.f|membership|gherrera@contoso.com คุณสมบัตินี้ถูกใช้เพื่อค้นหาโปรไฟล์ผู้ใช้

UserPrincipalName

DisplayName: อ้างสิทธิ์ตัว

ระบุผู้ใช้ ชื่อ: SPS-ClaimID

คุณสมบัตินี้จะเก็บตัวระบุการอ้างสิทธิ์ของผู้ใช้ ตัวระบุคือชื่อหลักของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: ชื่อ

หลักของผู้ใช้ ชื่อ: SPS-UserPrincipalName

คุณสมบัตินี้จะเก็บชื่อผู้ใช้หลักของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น: gherrera@contoso.com

DisplayName

DisplayName: Name

ชื่อ: PreferredName

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

ตัวอย่างเช่น: เปลือย Herrara

telephoneNumber

DisplayName: โทรศัพท์

ที่ทำงาน ชื่อ: WorkPhone

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

ตัวอย่างเช่น: (๑๒๓) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: อีเม

ลที่ทำงาน ชื่อ: WorkEmail

ดำเนินการตามลำดับนี้เมื่อเพิ่มลงในโปรไฟล์: 

WorkEmail ถ้าค่าในที่อยู่พร็อกซีคือ prefixed กับ SMTP: (ต้องอยู่ใน CAPS)

WorkEmail ถ้าค่าในที่อยู่พร็อกซีคือ prefixed กับ smtp: (ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก)


คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

ตัวอย่างเช่น: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: ที่อยู่

SIP ชื่อ: SPS-SIPAddress

SIPAddress ถ้าค่าในที่อยู่พร็อกซีคือ prefixed กับ sip:

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

ชื่อ: Office

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

ชื่อเรื่อง

DisplayName: ชื่อ

เรื่อง ชื่อ: ชื่อเรื่อง

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

ชื่อเรื่อง

DisplayName: ชื่อ

งาน ชื่อ: SPS-JobTitle

JobTitle มีค่าเดียวกันกับชื่อเรื่อง JobTitle มีการเชื่อมต่อกับชุดคำ

คุณสมบัตินี้ไม่ได้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชัน

แผนก

DisplayName: แผนก

ชื่อ: แผนก

คุณสมบัตินี้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชันโดย WSS Sync

แผนก

DisplayName: แผนก

ชื่อ: SPS-แผนก

SPS-แผนกมีค่าเดียวกันกับแผนก SPS-แผนกมีการเชื่อมต่อกับชุดคำ

คุณสมบัตินี้ไม่ได้ถูกจำลองแบบไปยังไซต์คอลเลกชัน

WWWHomePage

DisplayName: การเปลี่ยนเส้น

ทางไซต์สาธารณะ ชื่อ: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: การกำหนด

ลักษณะภาษา ชื่อ: SPS-MUILanguages

MUILangauges จะถูกใช้โดย SPO เพื่อกำหนดว่าจะให้ไซต์ใดปรากฏในภาษาใดสำหรับผู้ใช้เมื่อเปิดใช้งาน MUI 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

ชื่อ: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

ชื่อ: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Id

ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ชื่อ: ADGuid

ภาย

DistinguishedName

DisplayName: ชื่อ

ที่แตกต่าง ชื่อ: SPS-DistinguishedName

ภาย

ObjectId

DisplayName: msonline-ObjectId

ชื่อ: msOnline-ObjectId

ภาย

UserType

DisplayName: SPS-UserType

ชื่อ: SPS-UserType

ภาย

คำถามที่ถามบ่อย (faq)

Q1 . เมื่อใดที่ฉันควรคาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉันในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้

A1 . การนำเข้าโฆษณาซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี SPO การเปลี่ยนแปลงจะถูกประมวลผลในชุดงานและตัวจับเวลาจะทำงานจนกว่าจะมีการซิงค์การเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี SPO ไปยังแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ เวลาที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับจำนวนของการเปลี่ยนแปลง (การทำงาน) งานนำเข้าโฆษณาที่มีการประมวลผล ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากงานตัวจับเวลาจะมีงานจำนวนมากที่ต้องทำและจะใช้เวลานานขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะปรากฏในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ ถ้างานตัวจับเวลามีขนาดเล็กของงานที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ได้เร็วขึ้นมาก

การนำเข้าโฆษณาเป็นหนึ่งในการซิงโครไนซ์ที่ทำให้เวลาทั้งหมดของผู้ใช้ได้รับการซิงโครไนซ์อย่างสมบูรณ์ กระบวนงานตัวจับเวลาการนำเข้าโฆษณาจะเปลี่ยนแปลงจากไดเรกทอรี SPO อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าโฆษณาสำหรับผู้เช่าทุกคนในฟาร์ม SharePoint Online server

ข้อตกลงระดับบริการ (SLA) ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ใช้ในไดเรกทอรี SPO จะปรากฏในแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ใน24ชั่วโมง นี่เป็นช่วงเวลาสูงสุดของเวลาภายใต้เงื่อนไขทั่วไปที่เราคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะใช้ในการซิงค์กับแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่จัดการโปรไฟล์ผู้ใช้ sharepoint Online จากศูนย์การจัดการ sharepoint

หมายเหตุผู้เช่าที่มี SKU Education ของ Office ๓๖๕จะไม่มีผู้ใช้ทั้งหมดที่นำเข้าโดยค่าเริ่มต้น โปรไฟล์ stub สำหรับผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อเข้าถึง SharePoint Online ครั้งแรก เมื่อสร้างโปรไฟล์ stub โปรไฟล์จะถูกนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานนำเข้าโฆษณาถัดไป

ไตร . การซิงค์การนำเข้าโฆษณาจะเขียนทับคุณสมบัติในโปรไฟล์ผู้ใช้ SharePoint Online เสมอหรือไม่

A2 . สำหรับคุณสมบัติที่ซิงค์โดยการนำเข้าโฆษณาคาดว่าพวกเขาจะถูกเขียนทับด้วยค่าจาก Azure active directory

Q3 . การอัปเดตการนำเข้าโฆษณาเฉพาะคุณสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

A3 . การนำเข้าโฆษณาถูกขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากต้นน้ำ แต่อาจเรียกใช้การนำเข้าแบบเต็มได้ตามความจำเป็น อาจเป็นไปได้ว่าคุณสามารถซิงค์คุณสมบัติทั้งหมดของผู้เช่าหรือผู้ใช้ได้

ไตร . ทำไมจึงไม่สามารถแมปคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการนำเข้าโฆษณาเพื่อซิงค์จาก Azure active directory ไปยังแอปพลิเคชันโปรไฟล์ผู้ใช้ได้

A4 . การนำเข้าโฆษณาถูกจำกัดไว้ที่ชุดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อรับประกันประสิทธิภาพการทำงานของตัวจับเวลาที่สอดคล้องกัน
 


ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไปที่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×