ข้อมูลสำหรับแผนภูมิของฉันไปที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  • ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิอยู่บนแผ่นข้อมูล เมื่อคุณสลับจากแผ่นข้อมูลไปยังแผนภูมิ ด้วยการคลิกมุมมองแผ่นข้อมูล Button image หรือ โดยคลิกที่เมนูมุมมองแผ่นข้อมูล Microsoft Graph ซ่อนแผ่นข้อมูล เมื่อต้องการแสดงแผ่นข้อมูล คลิกปุ่มหรือคำสั่งอีกครั้ง เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างแผ่นข้อมูลและแผนภูมิโดยไม่ต้องซ่อนแผ่นข้อมูล คลิกแผ่นข้อมูลหรือแผนภูมิ

  • ถ้าคุณคลิกภายนอกแผนภูมิเพื่อสลับกลับไปยังโปรแกรมที่มีแผนภูมิ คุณได้ปิด Microsoft Graph เมื่อต้องการกลับไปยัง Microsoft Graph ให้คลิกสองครั้งแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×