ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือการวาดของแผ่นภาพร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตารางด้านล่างจะอธิบายถึงเครื่องมือสำหรับการวาดในแผ่นภาพร่าง

เครื่องมือ

การกระทำ

เครื่องมือการเลือก

เลือกหรือยกเลิกการเลือกวัตถุที่วาดอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เครื่องมือเส้นอิสระ

วาง "เส้นอิสระ" ราวกับว่าคุณกำลังใช้ดินสอวาดบนกระดาษ

เครื่องมือเส้น

วาดเส้นตรง ยกเว้นเส้นแนวนอนหรือแนวตั้งที่ตรงกันทั้งแนว ทุกเส้นจะหยักเล็กน้อย

เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน

วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมมน

เครื่องมือวงรี

วาดรูปวงรี

เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม

วาดรูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมสามารถซับซ้อนได้ตามที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม จุดสิ้นสุดของเส้นสุดท้ายที่คุณวาดจะต้องเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของเส้นแรกเพื่อให้รูปหลายเหลี่ยมเสร็จสมบูรณ์ (นั่นคือรูปหลายเหลี่ยมไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ถ้ามีจุดสิ้นสุดหลายเส้นที่ไม่บรรจบกัน) ถ้าคุณเลือกสีเติม รูปหลายเหลี่ยมจะใช้สีนี้เมื่อคุณเชื่อมจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด

เครื่องมือข้อความ

วาดพื้นที่กล่องข้อความและเปิดหน้าต่าง แผ่นภาพร่าง ที่คุณสามารถป้อน แก้ไข และจัดรูปแบบข้อความได้

เครื่องมือสีเส้น

ตั้งค่าสีเส้นสำหรับวัตถุที่วาดที่เลือก และสำหรับวัตถุต่อๆ มาที่คุณวาด "ค่าเริ่มต้น" จะตั้งสีเป็นสีเริ่มต้นของระบบที่ปกติจะเป็นสีดำ

เครื่องมือสีเติม

เลือกสีเติมสำหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน รูปวงรี หรือรูปหลายเหลี่ยมที่เลือก และรูปร่างที่ตามมาใดๆ ที่คุณวาด "ค่าเริ่มต้น" จะตั้งค่าสีเป็นสีเริ่มต้นของระบบซึ่งปกติจะเป็นสีดำ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×