ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเครื่องมือการวาดของแผ่นภาพร่าง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ตารางด้านล่างจะอธิบายถึงเครื่องมือสำหรับการวาดในแผ่นภาพร่าง

เครื่องมือ

การกระทำ

เครื่องมือการเลือก

เลือกหรือยกเลิกการเลือกวัตถุที่วาดอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เครื่องมือเส้นอิสระ

วาง "เส้นอิสระ" ราวกับว่าคุณกำลังใช้ดินสอวาดบนกระดาษ

เครื่องมือเส้น

วาดเส้นตรง ยกเว้นเส้นแนวนอนหรือแนวตั้งที่ตรงกันทั้งแนว ทุกเส้นจะหยักเล็กน้อย

เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

เครื่องมือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน

วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมมน

เครื่องมือวงรี

วาดรูปวงรี

เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยม

วาดรูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมสามารถซับซ้อนได้ตามที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม จุดสิ้นสุดของเส้นสุดท้ายที่คุณวาดจะต้องเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นของเส้นแรกเพื่อให้รูปหลายเหลี่ยมเสร็จสมบูรณ์ (นั่นคือรูปหลายเหลี่ยมไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ถ้ามีจุดสิ้นสุดหลายเส้นที่ไม่บรรจบกัน) ถ้าคุณเลือกสีเติม รูปหลายเหลี่ยมจะใช้สีนี้เมื่อคุณเชื่อมจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด

เครื่องมือข้อความ

วาดพื้นที่กล่องข้อความและเปิดหน้าต่าง แผ่นภาพร่าง ที่คุณสามารถป้อน แก้ไข และจัดรูปแบบข้อความได้

เครื่องมือสีเส้น

ตั้งค่าสีเส้นสำหรับวัตถุที่วาดที่เลือก และสำหรับวัตถุต่อๆ มาที่คุณวาด "ค่าเริ่มต้น" จะตั้งสีเป็นสีเริ่มต้นของระบบที่ปกติจะเป็นสีดำ

เครื่องมือสีเติม

เลือกสีเติมสำหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน รูปวงรี หรือรูปหลายเหลี่ยมที่เลือก และรูปร่างที่ตามมาใดๆ ที่คุณวาด "ค่าเริ่มต้น" จะตั้งค่าสีเป็นสีเริ่มต้นของระบบซึ่งปกติจะเป็นสีดำ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×