ข้อมูลธุรกิจ ตัวตรวจสอบการออกแบบ และการตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มุมมอง BackstageMicrosoft Publisher 2010 มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจตัวตรวจสอบการออกแบบ และตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์ สำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถสร้าง ดู และแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจที่ตั้งสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถดู และตั้งค่ารูปแบบสี ฟอนต์ฝัง และทดแทน และสีการตั้งค่าการลงทะเบียนสำหรับจดสิ่งพิมพ์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ ข้อมูลทางธุรกิจปัจจุบันและข้อมูลรูปแบบสีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงบนแท็บข้อมูล ของมุมมอง Backstage

ในบทความนี้

ข้อมูลธุรกิจ

สร้างชุดข้อมูลธุรกิจ

แก้ไข หรือลบชุดข้อมูลธุรกิจ

ตรวจสอบการออกแบบ

ตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์

รูปแบบสี

มีสี (RGB)

สีเดียว

สีพิเศษ

สีของกระบวนการ

ขั้นตอนและสีพิเศษ

เลือกรูปแบบสี

จัดการแบบฝังตัวอักษร

ฝังฟอนต์ TrueType ทั้งหมด

ตั้งค่าการลงทะเบียน

ข้อมูลธุรกิจ

ชุดข้อมูลธุรกิจเป็นกลุ่มข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่กำหนดขึ้นเอง ซึ่งสามารถนำมาใช้เติมลงในที่ที่เหมาะสมในสิ่งพิมพ์ เช่น นามบัตรหรือใบปลิว ได้อย่างรวดเร็ว

ชุดข้อมูลธุรกิจสามารถประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น ชื่อบุคคล ตำแหน่งงาน ชื่อองค์กร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ที่อยู่อีเมล สโลแกนหรือคำขวัญ และโลโก้ คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลธุรกิจต่างๆ ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

เมื่อคุณสร้างสิ่งพิมพ์ ชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณได้ใช้ล่าสุดจะถูกใช้เพื่อสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ ข้อมูลธุรกิจปัจจุบันสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงบนแท็บข้อมูล ของมุมมอง Backstage

ข้อมูลธุรกิจในมุมมอง Backstage ของ Publisher 2010

การสร้างชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เลือก ข้อมูล จากนั้นเลือก แก้ไขข้อมูลธุรกิจ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีข้อมูลทางธุรกิจการตั้งค่าแล้ว คุณจะไปยังขั้นตอนที่ 4 โดยตรง

 3. ในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ คลิกใหม่
  การแก้ไขชุดข้อมูลธุรกิจใน Publisher 2010

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างใหม่ข้อมูลชุดธุรกิจ ใส่ข้อมูลที่คุณต้อง ในกล่องข้อความข้อมูลทางธุรกิจตั้งชื่อ ให้ใส่ชื่อ และคลิกบันทึก
  การสร้างชุดข้อมูลธุรกิจใหม่ใน Publisher 2010

 5. ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลที่ตั้งในสิ่งพิมพ์ของคุณใหม่ทันที คลิกอัปเดสิ่งพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบข้อมูลทางธุรกิจ ที่มาค่าขวาหลังจากที่คุณคลิกปุ่มบันทึก

การแก้ไขหรือลบชุดข้อมูลธุรกิจ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เลือก ข้อมูล จากนั้นเลือก แก้ไขข้อมูลธุรกิจ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลธุรกิจ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขชุดข้อมูล คลิก แก้ไข จากนั้นใน แก้ไขชุดข้อมูลธุรกิจ ให้แก้ไขฟิลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยน และคลิก บันทึก

 5. เมื่อต้องการลบชุดข้อมูล ให้คลิก ลบ และคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตัวตรวจสอบการออกแบบ

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะแสดงรายการปัญหาการออกแบบทั้งหมดที่ตรวจพบในสิ่งพิมพ์ของคุณ เช่น องค์ประกอบการออกแบบอยู่เลยหน้ากระดาษออกไป ข้อความที่เกินขนาด ใน เรื่อง หรือรูปภาพไม่ได้มาตราส่วน ในบางกรณี คุณจะมีตัวเลือกในการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับปัญหาเหล่านี้ แต่ในกรณีอื่นๆ คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เลือก ข้อมูล จากนั้นเลือก เรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบการออกแบบโปรดดู:ตรวจสอบการออกแบบ

การตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์

พิมพ์ออฟเซตจำเป็นต้องใช้ตัวดำเนินการแบบมืออาชีพกดติดตั้ง และเรียกใช้งานพิมพ์ โดยทั่วไป หมึกทั้งหมดที่จำเป็นต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่จำเป็นต้องใช้การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับตัวดำเนินการ และเพิ่มต้นทุน จำนวนของหมึกที่คุณต้องการขึ้นอยู่กับรูปแบบสีที่คุณเลือก ตัวแบบข้อมูลปัจจุบันของสีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณจะแสดงบนแท็บข้อมูล ของมุมมอง Backstage

การตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์ใน Publisher 2010

รูปแบบสี

เมื่อคุณตั้งค่าการพิมพ์สีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเลือกจากรูปแบบสีต่อไปนี้ ตรวจสอบกับทางโรงพิมพ์ของคุณ เพื่อหารูปแบบสีที่คุณต้องการใช้ดังต่อไปนี้

 • สีใดๆ (RGB)

 • สีเดียว

 • สีพิเศษ

 • สีชุด (CMYK)

 • สีชุดและสีพิเศษ

สีใดๆ (RGB)

ถ้าคุณพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์สีดิจิทัล (เช่น เครื่องพิมพ์สีแบบเดสก์ท็อป) คุณจะใช้รูปแบบสี RGB (แดง เขียว น้ำเงิน) เมื่อคุณพิมพ์สำเนาจำนวนเล็กน้อย นี่คือรูปแบบสีที่มีราคาถูกที่สุดที่จะใช้พิมพ์ สี RGB มีระดับความสามารถในการเปลี่ยนค่ารูปแบบสีใดๆ สูงที่สุดซึ่งทำให้ยากต่อการปรับสีให้ตรงกันระหว่างงานพิมพ์

สีเดียว

ถ้าคุณพิมพ์โดยใช้สีเดียว ทุกอย่างในสิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์เป็นสีอ่อนของหมึกสีเดียว ซึ่งโดยปกติมักจะเป็นสีดำ นี่เป็นรูปแบบสีที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุดในการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบออฟเซตเนื่องจากเป็นรูปแบบที่ต้องการหมึกเพียงสีเดียวเท่านั้น

สีพิเศษ

ถ้าคุณพิมพ์ โดยการใช้สีพิเศษ ทุกสิ่งในสิ่งพิมพ์ของคุณมีพิมพ์เป็นอ่อนหมึกแบบเดียวซึ่งมักจะเป็นสีดำ — อ่อนของสีเติมหนึ่ง พิเศษสี ซึ่งมักจะใช้เป็นการเน้นและ Publisher มีตัวเลือกในการใช้Pantone ® สีสีพิเศษงาน

รูปแบบสีนี้จำเป็นต้องใช้หมึกอย่างน้อยสองสีและสามารถเพิ่มได้และอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบออฟเซตด้วยหมึกแต่ละสีที่คุณเพิ่ม

หมายเหตุ: ในบางกรณี การพิมพ์สีพิเศษอาจมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการใช้สีชุด ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นกรณีที่เป็นงานที่เรียกใช้ในระยะสั้น

สีชุด

ถ้าคุณใช้รูปแบบสีนี้ สิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์ออกมาเป็นแบบ 4 สีตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงการผูกของหมึกสีชุดฟ้า ม่วงมาเจนต้า เหลือง และดำ ซึ่งโดยปกติมักจะเรียกย่อๆ ว่า CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) แม้ว่าคุณจะสามารถรวมหมึก 4 สีนี้เพื่อให้ได้ช่วงของสีเกือบทั้งหมด แต่คุณไม่สามารถได้รับสีบางสีได้ ตัวอย่างเช่น รูปแบบสี CMYK ไม่สามารถสร้างสีแบบโลหะหรือสีที่มีความเข้มสูงได้

การพิมพ์สีชุดจำเป็นต้องตั้งค่าการพิมพ์ด้วยหมึก CMYK 4 สีเสมอ และยังจำเป็นต้องอาศัยทักษะความชำนาญในส่วนของผู้ดำเนินการพิมพ์ในการจัดแนวการวางหน้าของหมึกหนึ่งสีกับสีอื่นๆ ซึ่งเรียกว่าการลงทะเบียน ข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้การพิมพ์สีชุดมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการพิมพ์สีพิเศษ

สีชุดและสีพิเศษ

รูปแบบสีนี้มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แพงที่สุดเนื่องจากรูปแบบสีนี้รวมการพิมพ์สีชุด (หมึกสี่สี) กับหมึกสีพิเศษอย่างน้อยหนึ่งสี คุณจะใช้รูปแบบสีนี้เฉพาะในกรณีที่คุณต้องการสีทั้ง 4 สีบวกกับสีที่มีความเข้มสูงหรือสีโลหะที่คุณไม่สามารถสร้างขึ้นโดยใช้ CMYK

การเลือกรูปแบบสี

เมื่อคุณเลือกรูปแบบสีใน Publisher ตัวเลือกสีจะแสดงเฉพาะสีที่พร้อมใช้งานในรูปแบบสีที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบสีของคุณเป็นสีเดียว คุณสามารถเลือกได้เฉพาะสีเส้น สีเติม และสีข้อความที่คุณสามารถทำด้วยสีของหมึกสีเดียวนั้น ถ้าคุณตั้งค่ารูปแบบสีเป็นสีพิเศษ คุณสามารถเลือกเฉพาะสีเส้น สีเติมและสีข้อความที่สามารถทำโดยใช้หมึกของสีพิเศษของคุณ

เมื่อต้องการเลือกรูปแบบสีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เลือกข้อมูล เลือกการตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์แล้ว คลิกรูปแบบสีที่เลือก ไว้

 3. ในกล่องโต้ตอบรูปแบบสี ภายใต้สีกำหนดทั้งหมดเป็น คลิกรูปแบบสีที่คุณต้องการใช้
  การเลือกรูปแบบสีสำหรับพิมพ์ใน Publisher 2010

 4. ถ้าคุณเลือก สีพิเศษ หรือ สีชุดและสีพิเศษ อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณสามารถคลิกปุ่ม หมึกสีใหม่ เพื่อเลือก หมึกสีพิเศษเพิ่มเติม

 5. คลิก ตกลง

การจัดการแบบอักษรฝังตัว

การฝังแบบอักษรในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรับประกันว่าจะมีแบบอักษรให้ใช้อยู่เสมอ แม้ว่าคุณจะย้ายสิ่งพิมพ์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หรือนำสิ่งพิมพ์ไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ก็ตาม

คุณสามารถฝังเฉพาะฟอนต์ TrueType จากนั้นเฉพาะของสิทธิ์การใช้งานการอนุญาตให้ฝังได้ ฝังอนุญาตให้มีฟอนต์ TrueType ที่รวมอยู่ใน Publisher ทั้งหมด

แบบอักษรฝังตัวจะทำให้ขนาดแฟ้มสิ่งพิมพ์ของคุณเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณอาจต้องจำกัดจำนวนแบบอักษรที่คุณจะฝัง คุณสามารถเลือกที่จะฝังแบบอักษรทั้งหมด (ที่มีหรือไม่มีแบบอักษรระบบ) เฉพาะแบบอักษรบางแบบ หรือเซตย่อยของแบบอักษรบางแบบ

หมายเหตุ: Publisher จะฝังแบบอักษร TrueType ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่งเพื่อเตรียมสิ่งพิมพ์ของคุณที่จะนำไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งนี้ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ก่อนที่คุณจะเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง

การฝังแบบอักษร TrueType ทั้งหมด

เมื่อคุณฝังแบบอักษรลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ แบบอักษรระบบทั่วไปจะไม่รวมอยู่ในแบบอักษรที่ฝังตัวเพราะแบบอักษรดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะได้รับติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อยู่แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะฝังแบบอักษรระบบหรือไม่ก็ได้ (ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะฝังแบบอักษรระบบเมื่อคุณทราบว่ามีบางคนที่ใช้งานสิ่งพิมพ์ของคุณไม่สามารถเข้าถึงแบบอักษรเหล่านั้นได้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. เลือกข้อมูล เลือกตั้งค่าการพิมพ์เชิงพาณิชย์,จากนั้น คลิแบบอักษรฝังตัวที่มีจัดการ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฝังแบบอักษร TrueType เมื่อบันทึกสิ่งพิมพ์

 4. เมื่อต้องการฝังฟอนต์ระบบ ล้างกล่องกาเครื่องหมายฝังฟอนต์ระบบทั่วไป
  การจัดการอักษรแบบฝังตัวใน Publisher 2010

  หมายเหตุ: ถ้า Publisher จะแจ้งให้คุณทราบว่า คุณใช้ฟอนต์ที่ไม่สามารถฝัง คลิกตกลง ตรวจสอบกับบริการการพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า บริการมีการเข้าถึงแบบอักษรที่ไม่ได้ฝังตัว ถ้าบริการการพิมพ์สามารถเข้าถึงแบบอักษรเหล่านี้ คุณจะต้องสนทนาโดยใช้ฟอนต์ substitute ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

การตั้งค่าการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเป็นกระบวนการในการพิมพ์สีทับซ้อนกันบนรูปภาพหนึ่งรูป กระบวนการนี้อาจทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสีได้ การพิมพ์ทับคือวิธีการในการพิมพ์สีที่ใกล้เคียงกันทับซ้อนกัน เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างระหว่างการพิมพ์ เนื่องจากการลงทะเบียนสีไม่ถูกต้อง ปรึกษากับผู้ควบคุมการพิมพ์ในโรงพิมพ์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานการตั้งค่าการลงทะเบียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ทับ โปรดดูพิมพ์ทับเกี่ยวกับสำหรับการพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×