ข้อมูลที่จัดรูปแบบตามเงื่อนไข: ตัวอย่างและแนวทาง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Excel 2010 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ลองใช้ Office 365!

การปรับปรุงการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะเป็นฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมใน Microsoft Excel วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้มีสีสัน และน่าสนใจมากขึ้น ตอนนี้ คุณสามารถติดตามแนวโน้ม ตรวจสอบสถานะ ข้อมูลพิเศษ และค้นหาค่าบนชอบไม่ก่อน

ตัวอย่างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เราได้จัดเตรียมเวิร์กบุ๊กที่เต็มไปด้วยตัวอย่างและแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปสำหรับสิ่งที่อยู่ในเวิร์กบุ๊ก

ชนิดของกฎ

คำอธิบาย

ค่าในเซลล์

ระบุตัวเลข วันที่ และข้อความที่เฉพาะเจาะจงในรายการผลิตภัณฑ์

ค่าในเซลล์ (ที่มีสูตร)

ระบุการเปลี่ยนแปลค่าตัวเลขหรือาข้อความแบบไดนามิกในรายการผลิตภัณฑ์

ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด
สูงกว่าค่าเฉลี่ย/ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ระบุค่าสูงสุด ต่ำสุด และค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรายงานการแนะนำเวิร์กบุ๊กล่าสุด

ค่าสูงสุด/ค่าต่ำสุด

ระบุนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดสองคนแรกในชั้นเรียน

ค่าที่ไม่ซ้ำ/ค่าที่ซ้ำ

ค้นหาแถวที่ซ้ำกันในรายชื่อลูกค้า

ชุดไอคอน

ดูสถานะรายได้และแนวโน้มจากไตรมาสที่หนึ่งถึงไตรมาสถัดไปได้อย่างรวดเร็ว

ชุดไอคอน

เปรียบเทียบเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันโดยใช้มาตราส่วนการจัดอันดับ

ชุดไอคอน

ตรวจสอบแนวโน้มกำไรในแต่ละเดือน

ชุดไอคอน

ระบุยอดขายระดับภูมิภาคที่ต่ำกว่า $900,000

แถบข้อมูล

เปรียบเทียบความสูงของภูเขาที่สูงที่สุด

ระดับสีแบบ 3 สี

ตรวจสอบการกระจายยอดขายโดยรวมในประเภทผลิตภัณฑ์หลัก

ยึดตามสูตร

แรเงาแถวที่สลับกันในช่วง

ยึดตามสูตร

เปรียบเทียบข้อมูลในเซลล์ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ยึดตามสูตร

แรเงาทั้งแถวโดยหลายเกณฑ์ต้องเป็นจริง

ยึดตามสูตร

แรเงาทั้งแถว ถ้าแถวเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

เมื่อต้องการดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังนี้

สิ่งสำคัญ: เวิร์กบุ๊กต่อไปนี้จำเป็นต้องใช้ Microsoft Excel 2007 หรือ Microsoft Excel 2010

  1. คลิกลิงก์ ตัวอย่างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก บันทึก

    หมายเหตุ: อย่าคลิก เปิด เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะแสดงข้อความการเตือนและจะเปิดเวิร์กบุ๊กแบบอ่านอย่างเดียว

  3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

  4. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิก เปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×