ข้อผิดพลาด #FIELD!

ข้อผิดพลาด #FIELD! จะปรากฏขึ้นเมื่อ

หมายเหตุ: คุณสามารถแทรกชนิดข้อมูลเชื่อมโยงได้จากแท็บ ข้อมูล คุณยังสามารถเขียนสูตรที่อ้างอิงข้อมูลเหล่านั้นได้

ข้อผิดพลาด #FIELD! เมื่อแทรกคอลัมน์ตาราง

เมื่อคอลัมน์ใหม่พยายามอ้างอิงเขตข้อมูลจากระเบียนชนิดข้อมูล แต่ระเบียนไม่มีข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว จะเกิดข้อผิดพลาด #FIELD! ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่มคอลัมน์เพื่อแสดงอัตราคาใช้จ่ายของหุ้น แต่ระเบียนหุ้นบนแถวนั้นไม่มีอัตราค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์จะเป็น #FIELD!

วิธีแก้ไข:

ข้อผิดพลาด #FIELD! เมื่อพิมพ์สูตร

ถ้าคุณพิมพ์สูตรเช่น =A1.City หรือ =FIELDVALUE(A1,"เมือง") และเซลล์ A1 ไม่ได้ใช้ชนิดข้อมูล ภูมิศาสตร์ จะเกิดข้อผิดพลาด #FIELD! ขึ้น ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณสร้างสูตร เช่น =A1.ราคา หรือ =FIELDVALUE(A1,"ราคา") และเซลล์ A1 ไม่ได้ใช้ชนิดข้อมูล หุ้น จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสูตรอ้างอิงเขตข้อมูลจากชนิดข้อมูล แต่ชนิดข้อมูลไม่มีข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนสูตร เช่น =A1.ExpenseRatio หรือ =FIELDVALUE(A1,"ExpenseRatio") แต่หุ้นดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์จะเป็น #FIELD!

วิธีแก้ไข:

  • ถ้า การตรวจสอบข้อผิดพลาด เปิดใช้งานอยู่ ให้คลิกไอคอนเครื่องหมายอัศเจรีย์ทางด้านซ้ายของเซลล์ แล้วเลือกตัวเลือก ละเว้นข้อผิดพลาด

  • ลบสูตร

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่ชนิดข้อมูลใน Excel

ฟังก์ชัน FIELDVALUE

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×