ข้อผิดพลาด “Office (เวอร์ชัน 64 บิต หรือ 32 บิต) ไม่สามารถติดตั้งได้” เมื่อคุณพยายามติดตั้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณจะได้รับข้อความข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ถ้าคุณพยายามติดตั้ง Office 2013, Office 2016, Office 365, หรือแอปพลิเคชัน Office สแตนด์อโลน เวอร์ชัน 64 บิต หรือ 32 บิต บนคอมพิวเตอร์ที่มี Office เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิตอยู่แล้ว คุณไม่สามารถผสม Office เวอร์ชัน 64 บิต และ 32 บิตได้ และคุณต้องเลือกเพียงเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่ง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อความ 2 ชนิดที่อาจจะเห็น

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตบนอุปกรณ์เวอร์ชัน 64 บิต

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตบนอุปกรณ์เวอร์ชัน 64 บิต

การตัดสินใจว่าจะติดตั้งเวอร์ชันใด

สำหรับคำแนะนำโดยรวมเกี่ยวกับเวอร์ชันที่จะติดตั้ง ให้ดู เลือก Office เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีดูว่าคุณมีแอปพลิเคชัน Office เวอร์ชันบิตใดบนพีซีของคุณ ให้ดู ฉันกำลังใช้ Office เวอร์ชันอะไร

คุณสามารถผสมเวอร์ชันเช่น Office 2010 และ Office 2013 หรือ Office 2016 ได้ตราบเท่าที่ทั้ง 2 เวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิตเหมือนกัน ดังนั้น ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 ควบคู่ไปกับเวอร์ชันอื่นของ Office ให้ติดตั้งเวอร์ชันที่ตรงกับเวอร์ชันที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น ถ้าคุณมีการติดตั้ง Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิตอยู่แล้ว ให้ติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 เวอร์ชัน 32 บิต

เมื่อต้องการการเปลี่ยนจากเวอร์ชัน 32 บิตไปเป็น 64 บิต คุณจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตก่อน จากนั้นจึงติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต และถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนจากเวอร์ชัน 64 บิตไปเป็น 32 บิต คุณจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตก่อน จากนั้นจึงติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต

ถอนการติดตั้ง Office

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิตและต้องการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 และ Office 2010 เวอร์ชัน 64 บิต คุณจำเป็นต้องถอนการติดตั้ง Office 2010 ก่อน แล้วติดตั้ง Office 2010 เวอร์ชัน 64 บิตใหม่ จากนั้นติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 เวอร์ชัน 64 บิต

ใช้คำแนะนำการถอนการติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อถอนการติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการ

ติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิต

สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง Office 2016 เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิต ให้ดูหัวข้อ “พร้อมที่จะติดตั้งแล้วใช่ไหม” ใน เลือก Office เวอร์ชัน 32 บิต หรือ 64 บิต

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเฉพาะ Office 2013 หรือ Office 2016 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเวอร์ชันอื่นๆ ที่คุณถอนการติดตั้งในส่วนก่อนหน้าไปแล้วอีกครั้ง

ติดตั้ง Office 2010 หรือ 2007 ใหม่

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2010 หรือ Office 2007 อีกครั้ง ให้ใช้ดีวีดี Office และคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกลิขสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ดู ค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับ Office 2010 ของคุณ หรือ ค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์สำหรับ Office 2007 ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×