ข้อผิดพลาด "ตัวแปรใช้ชนิด Automation ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน" ใน Visual Basic Editor ใน Excel for Mac

อัปเดตล่าสุด: 10 พฤศจิกายน 2017

ปัญหา

ใน Excel for Mac มีการแนะนำ Visual Basic Editor ในเดือนตุลาคม 2017 ด้วยตัวแก้ไข VB ใหม่นี้ มีปัญหากับการสร้างรายงานวัตถุ โดยเลือกจากเมนูดรอปดาวน์ที่ด้านยนของบานหน้าต่างรหัส

ถ้าคุณคลิกที่รายการดรอปดาวน์ทางซ้ายมือและเลือกข้อมูลในรายการจากรายการ คุณควรนำรหัสสำหรับเหตุการณ์ที่เลือกในรายการดรอปดาวน์ทางด้านขวา คุณสามารถเลือกส่วนที่เลือกเพิ่มเติมจากรายการดรอปดาวน์ทางด้านขวาเพื่อสร้างรหัสเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เลือก

ตัวแก้ไข VBE จะแสดงรายการดรอปดาวน์ส่วนที่เลือกของวัตถุ

ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแทนเมื่อไม่มีการสร้างรหัส

ข้อผิดพลาดของ Microsoft Visual Basic: ตัวแปรจะใช้และชนิด Automation ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Visual Basic

สถานะ: แก้ไขปัญหาชั่วคราว

เลือกการแก้ไขปัญหาชั่วคราวข้อใดข้อหนึ่งสำหรับปัญหา:

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว #1

คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนที่คล้ายกันบนคอวพิวเตอร์ที่ใช้งาน Excel for Windows แล้วคัดลอกรหัสไปยัง Excel for Mac

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว #2

คุณสามารถไปที่ MSDN และค้นหาไวยากรณ์สำหรับเหตุการณ์ที่คุณต้องการใช้และพิมพ์รหัสลงในโครงการ VBA ด้วยตนเอง บทความนี้อธิบายถึงเหตุการณ์ "เวิร์กบุ๊ก" Microsoft Excel - เหตุการณ์เวิร์กบุ๊ก

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว #3

คัดลอกรหัสเหตุการณ์ที่เหมาะสมจากตัวอย่างด้านล่างแล้ววางลงในโครงการ VBA ของคุณ สำหรับแต่ละเหตุการณ์ ต้องให้แน่ใจว่าคัดลอกจาก "Private Sub..." ไปยัง "End Sub" โดยรวมแล้ว

    
    

Private Sub Workbook_Activate()

End Sub

Private Sub Workbook_AddinInstall()

End Sub

Private Sub Workbook_AddinUninstall()

End Sub

Private Sub Workbook_AfterRemoteChange()

End Sub

Private Sub Workbook_AfterSave(ByVal Success As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_BeforeRemoteChange()

End Sub

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_Deactivate()

End Sub

Private Sub Workbook_NewChart(ByVal Ch As Chart)

End Sub

Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_Open()

End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableCloseConnection(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_PivotTableOpenConnection(ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_RowsetComplete(ByVal Description As String, ByVal Sheet As String, ByVal Success As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDelete(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableAfterValueChange(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal TargetRange As Range)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeAllocateChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeCommitChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long, Cancel As Boolean)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableBeforeDiscardChanges(ByVal Sh As Object, ByVal TargetPivotTable As PivotTable, ByVal ValueChangeStart As Long, ByVal ValueChangeEnd As Long)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableChangeSync(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetPivotTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As PivotTable)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)

End Sub

Private Sub Workbook_SheetTableUpdate(ByVal Sh As Object, ByVal Target As TableObject)

End Sub

Private Sub Workbook_Sync(ByVal SyncEventType As Office.MsoSyncEventType)

End Sub

Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window)

End Sub

Private Sub Workbook_WindowDeactivate(ByVal Wn As Window)

End Sub

Private Sub Workbook_WindowResize(ByVal Wn As Window)

End Sub

ไอคอนผู้เชี่ยวชาญ (สมอง เฟือง)

ถามผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสาร การอัปเดต และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดล่าสุดของ Excel และอ่านบล็อกของเรา

ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel

ไอคอนชุมชน

ขอความช่วยเหลือในชุมชน

ถามคำถามและค้นหาโซลูชันจากตัวแทนฝ่ายสนับสนุน MVP วิศวกร และผู้ใช้ Excel รายอื่น

ฟอรั่มคำตอบของ Excel

ไอคอนคำขอฟีเจอร์ (หลอดไฟ ความคิด)

แนะนำฟีเจอร์ใหม่

เราชอบอ่านคำแนะนำและคำติชมของคุณ! แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ เรายินดีรับฟัง

Excel UserVoice

ดูเพิ่มเติม

การแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับปัญหาล่าสุุดใน Excel for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×