ข้อผิดพลาดในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียนและการแก้ไขปัญหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อผิดพลาดและด้าน

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบหลังจากที่คุณเปิดใช้งานซิงค์โปรไฟล์ซิงค์ในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน คอลัมน์ "ขั้น remediate" ประกอบด้วยขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดมีอยู่ในรายการ มักจะอ้างอิงขั้นตอนการตรวจสอบแอตทริบิวต์เพิ่มเติมโดยละเอียดแสดงอยู่ในส่วนการแมปแอตทริบิวต์อ่านการแก้ไขและค่าของบทความนี้

Error

เอนทิตี

การดำเนินการ

ขั้นตอนในการ remediate

AzureActiveDirectoryInvalidPropertyValue

ส่วน

เพิ่ม

ส่วนมีค่าไม่ถูกต้อง mailNickname และไม่สามารถสร้างวัตถุเป้าหมายที่เหมาะสมใน Azure ตรวจสอบค่าสำหรับส่วนเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาประกอบด้วยเฉพาะตัวเลขตัวอักษรตัวและไม่มีช่องว่าง ตามค่านี้จะถูกใช้เพื่อสร้างอยู่ smtp ของ กลุ่ม O365 ใน Azure

UnsynchronizableChange

นักเรียน

เพิ่ม

ตรวจสอบว่า แอตทริบิวต์ของแหล่งข้อมูลตรงกับแอตทริบิวต์เป้าหมายสำหรับครูนี้ ขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบต้นฉบับและเป้าหมายที่แสดงอยู่ในบทความนี้ ยัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าคำต่อท้ายโดเมนในโปรไฟล์ซิงค์ถูกต้อง และการตั้งค่าเพื่อผนวกแอตทริบิวต์ต้นถ้าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับตรงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

UnsynchronizableChange

สำหรับคุณครู

เพิ่ม

ตรวจสอบว่า แอตทริบิวต์ของแหล่งข้อมูลตรงกับแอตทริบิวต์เป้าหมายสำหรับครูนี้ ขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบต้นฉบับและเป้าหมายที่แสดงอยู่ในบทความนี้ ยัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าคำต่อท้ายโดเมนในโปรไฟล์ซิงค์ถูกต้อง และการตั้งค่าเพื่อผนวกแอตทริบิวต์ต้นถ้าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับตรงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

DuplicateTargetEntries

นักเรียน

เพิ่ม

ผู้ใช้สองมี ID SIS เดียวกันในไดเรกทอรีแหล่งข้อมูล

InvalidLookupReference

SchoolStudents

อัปเดต

นักเรียนที่ไม่ถูกเพิ่มลงในโรงเรียน ถ้านักเรียนแบบล้มเหลวในการซิงค์ หรือ / เพิ่ม เริ่มต้นจะล้มเหลวนักเรียนนี้เพื่อเพิ่มลงในโรงเรียนในภายหลัง ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น ตรวจสอบถ้า student ได้ซิงค์ไว้ในแท็บองค์กรของพอร์ทัล SDS ถ้าคุณ ไม่เห็น remediate ข้อผิดพลาดการซิงค์/เพิ่มสำหรับนักเรียนแบบ นอกจากนี้ยัง ยืนยัน ID SIS โรงเรียนถูกต้องสำหรับนักเรียนนี้ และถ้าโรงเรียนในขอบเขตสำหรับการซิงค์

InvalidLookupReference

SchoolTeachers

อัปเดต

ครูผู้ที่ไม่ถูกเพิ่มลงในโรงเรียน ถ้าครูผู้ที่ไม่สามารถซิงค์/เพิ่มเริ่มต้น นี้สำหรับคุณครูจะล้มเหลวเมื่อต้องการเพิ่มลงในโรงเรียนในภายหลัง ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น ตรวจสอบถ้าครูผู้ที่มีซิงค์ในแท็บองค์กรของพอร์ทัล SDS ถ้าคุณ ไม่เห็น remediate ข้อผิดพลาดการซิงค์/เพิ่มสำหรับครูที่ ยัง ยืนยันรหัส SIS โรงเรียนไม่ถูกต้องสำหรับนี้สำหรับคุณครู และถ้าโรงเรียนในขอบเขตสำหรับการซิงค์

InvalidLookupReference

TeacherRoster

อัปเดต

ครูผู้ที่ไม่สามารถถูกเพิ่มลงในส่วน ถ้าครูผู้ที่ไม่สามารถซิงค์/เพิ่มเริ่มต้น นี้สำหรับคุณครูจะล้มเหลวเมื่อต้องการเพิ่มลงในส่วนในภายหลัง ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น ตรวจสอบถ้าครูผู้ที่มีซิงค์ในแท็บองค์กรของพอร์ทัล SDS ถ้าคุณ ไม่เห็น remediate ข้อผิดพลาดการซิงค์/เพิ่มสำหรับครูที่ ยัง ยืนยัน ID SIS ส่วนถูกต้องสำหรับนี้สำหรับคุณครู และถ้าส่วนในขอบเขตสำหรับการซิงค์

InvalidLookupReference

StudentEnrollment

อัปเดต

นักเรียนแบบไม่สามารถถูกเพิ่มลงในส่วน ถ้านักเรียนแบบไม่สามารถซิงค์/เพิ่มเริ่มต้น นี้สำหรับคุณครูจะล้มเหลวเมื่อต้องการเพิ่มลงในส่วนในภายหลัง ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น ตรวจสอบถ้า student ได้ซิงค์ไว้ในแท็บองค์กรของพอร์ทัล SDS ถ้าคุณ ไม่เห็น remediate ข้อผิดพลาดการซิงค์/เพิ่มสำหรับนักเรียนแบบ นอกจากนี้ยัง ยืนยัน ID SIS ส่วนถูกต้องสำหรับนักเรียนนี้ และถ้าส่วนในขอบเขตสำหรับการซิงค์

ไม่มี

ส่วน

เพิ่ม

มีระเบียนที่ซ้ำกัน หรือมีอักขระไม่ถูกต้องในชื่อ

ไม่มี

นักเรียน

เพิ่ม

DisplayName สำหรับนักเรียนที่มีอักขระที่ไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถระบุได้

นักเรียน

อัปเดต

ID SIS ของนักเรียนแบบไม่ถูกต้อง หรือเกี่ยวข้องกับนักเรียน/ผู้ใช้ที่ไม่ได้สำเร็จซิงค์

AzureActiveDirectory
ObjectMissingDependantLicense
(ทั้งหมดหนึ่งสตริงที่ แต่ใช้งานไม่ได้ที่นี่เพื่อทำให้ตารางนี้สามารถอ่าน)

นักเรียน
สำหรับคุณครู

เพิ่ม
อัปเดต

ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้า SDS พยายามที่จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ แต่สิทธิ์การใช้งานการขึ้นต่อกันไม่ได้ในขณะนี้กำหนดให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น สิทธิ์การใช้งานห้องเรียนจำเป็นต้องมีผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ Exchange Online และ SharePoint Online เมื่อต้องการที่อยู่นี้ มอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่อ้างถึง และเรียกใช้การซิงค์ใหม่

AzureActiveDirectoryNoAvailableLicenses

นักเรียน
สำหรับคุณครู

เพิ่ม
อัปเดต

รหัสข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้า SDS พยายามที่จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งานที่จะหมดอายุ หรือหมด (ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้งานพร้อมใช้งานทั้งหมดของชนิดนี้) ได้ เมื่อต้องการ remediate เพิ่มสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมของชนิดนี้ เพื่ออนุญาตให้มีการกำหนดเพิ่มเติมผ่าน SDS

AzureActiveDirectoryInvalidLicense

นักเรียน
สำหรับคุณครู

เพิ่ม
อัปเดต

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นถ้า SDS พยายามที่จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งานซึ่งไม่มีอยู่ภายในผู้เช่า ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เช่าประกอบด้วยการสมัครใช้งานห้องเรียนและสิทธิ์การใช้งาน แต่ SDS พยายามที่จะมอบหมายสิทธิ์การใช้งานห้องเรียนครูหรือนักเรียน ข้อผิดพลาดนี้จะถูกสร้างขึ้น

AzureActiveDirectoryReplicaUnavailable

โรงเรียน
ส่วน
นักเรียน
สำหรับคุณครู

เพิ่ม
อัปเดต

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นคือ เซิร์ฟเวอร์แบบจำลองกราฟแอ AAD ไม่พร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาดนี้ชั่วคราว และไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ จากผู้ใช้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะแก้ไขด้วยตนเองเมื่อเวลาผ่านไป

AzureActiveDirectory
LastOwnerOfGroupCannotBeRemoved
(ทั้งหมดหนึ่งสตริงที่ แต่ใช้งานไม่ได้ที่นี่เพื่อทำให้ตารางนี้สามารถอ่าน)

ไม่สามารถเอาออกสำหรับคุณครูที่จากคลาส/กลุ่มเนื่องจากคลาส/กลุ่มต้องมีอย่างน้อยหนึ่งสำหรับคุณครู

AzureActiveDirectory
RequestThrottledTemporarily
(ทั้งหมดหนึ่งสตริงที่ แต่ใช้งานไม่ได้ที่นี่เพื่อทำให้ตารางนี้สามารถอ่าน)

นี่คือข้อผิดพลาดชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการควบคุมปริมาณการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก การดำเนินการที่จำเป็นต้องใช้จากผู้ใช้ และข้อผิดพลาดควรแก้ไขเองบนวงจรการซิงค์ต่อมา

การส่งออกข้อผิดพลาดและระดับด้าน

เมื่อคุณพบข้อผิดพลาดในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซิงค์จะแสดงบนหน้าสรุปโปรไฟล์ซิงค์ หลังจากคลิกที่โปรไฟล์ซิงค์ ข้อผิดพลาดด้านบนจะแสดงก่อน และจะสามารถดำเนินการได้ เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการใด ๆ เหล่านี้ข้อผิดพลาดแรก นอกจากนี้คุณยังสามารถดู และส่งออกข้อผิดพลาดซิงค์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ซิงค์ระบุ สำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจทานและด้าน

ขั้นตอนด้านล่างรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการส่งออกข้อผิดพลาดสำหรับโปรไฟล์ซิงค์ที่ระบุ

 1. เข้าสู่ระบบลงในพอร์ทัล SDS (sds.microsoft.com)

 2. คลิกที่ซิงค์โปรไฟล์ที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดสำหรับ

 3. คลิกที่ปุ่มดูข้อผิดพลาด เพื่อดู และส่งออกข้อผิดพลาดระดับบนสุดของชนิดที่ระบุ ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะสามารถดำเนินการได้ และควรถูกใส่ที่อยู่ก่อนที่จะพยายาม remediate ข้อผิดพลาดเพิ่มเติมที่อยู่ในรายการข้อผิดพลาดทั้งหมด เมื่อต้องการดู และส่งออกข้อผิดพลาดซิงค์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ซิงค์ คลิกปุ่มดูข้อผิดพลาดทั้งหมด

  สกรีนช็อตของข้อผิดพลาดในการซิงค์
 4. เมื่อคุณได้มุมมองหนึ่งรายการข้อผิดพลาดระดับบนสุดหรือข้อผิดพลาดของรายการทั้งหมด คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดข้อผิดพลาดเหล่านี้ เพื่อส่งออกข้อผิดพลาดเป็นไฟล์ CSV

  ดาวน์โหลดปุ่มข้อผิดพลาดต่อไปนี้
 5. คลิกที่ปุ่มรีเฟรช บนเบราว์เซอร์เพื่อดูถ้าการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 6. ถ้าการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเห็นตัวเลือกไฟล์พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด หลังจากหน้ารีเฟรช ด้านล่างปุ่มดาวน์โหลด

  ไฟล์พร้อมสำหรับตัวเลือกการดาวน์โหลดภายใต้ปุ่มดาวน์โหลด
 7. คลิกลิงก์สีน้ำเงินพร้อมใช้งานเพื่อเปิด และ/หรือบันทึกรายงานข้อผิดพลาด

ระดับข้อผิดพลาดของด้าน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการซิงค์ข้อมูลโรงเรียน เสมอแนะนำว่า คุณจัดลำดับความสำคัญของข้อผิดพลาดด้านบนสุด หรืออยู่ก่อนหน้าการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดชนิดอื่น ๆ ในข้อผิดพลาดทั้งหมดดู นี่คือเนื่องจากอินสแตนซ์ใด ๆ ของข้อผิดพลาดด้านบนสุดอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจำนวนมากต่อมาแต่ละอินสแตนซ์ ภายในการซิงค์โปรไฟล์เดียวกัน บ่อยครั้ง ข้อผิดพลาดบน remediating จะมา remediate หลายรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดที่แสดงในรายการทั้งหมดข้อผิดพลาด ภายในโปรไฟล์ นี่คือวิธีแนะนำสำหรับข้อผิดพลาด remediating ในจำนวนมาก ในลักษณะที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้

การแก้ไขปัญหาการแมปแอตทริบิวต์และค่า

เมื่อเปิดใช้งานซิงค์ นักเรียนและครูจำเป็นต้องมีแอตทริบิวต์ที่ตรงกันระหว่างต้นฉบับและเป้าหมายไดเรกทอรี เพื่อให้ผู้ใช้วัตถุระหว่างไดเรกทอรีทั้งการสร้างความสัมพันธ์ คำแนะนำด้านล่างนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบแอตทริบิวต์ต้นฉบับและเป้าหมายสำหรับนักเรียนและครู รายละเอียด ด้วยวิธีการซิงค์

ตรวจสอบไดเรกทอรีแหล่ง - ไฟล์ CSV

เมื่อกำหนดค่าการซิงค์ SDS ด้วยไฟล์ CSV เป็นไดเรกทอรีแหล่ง แอตทริบิวต์สามที่แสดงด้านล่างนี้จะพร้อมใช้งานใน CSVs สำหรับแอตทริบิวต์ของวัตถุผู้ใช้ที่ตรงกันใน Azure AD

 • ชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้เป็นส่วนหัวของเขตข้อมูลในไฟล์ csv นักเรียนและครู และสามารถจัดรูปแบบให้ตรงกับตัวเลือกไดเรกทอรีเป้าหมายที่มีอยู่ (UserPrincipalName, mailNickname หรือจดหมาย) เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้ เลือก csv student หรือครูที่ประกอบด้วยผู้ใช้

 • เลขจำนวน/ครูนักเรียน Student Number เป็นส่วนหัวของเขตข้อมูลในไฟล์ csv Student และครู Number เป็นส่วนหัวของเขตข้อมูลในไฟล์ csv สำหรับคุณครู การจัดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับแอตทริบิวต์นี้เป็นสตริงของอักขระตัวเลข alpha ไม่มีช่องว่างแบบง่าย ๆ และยังสามารถมีตรงกันโดยตรงกับแอตทริบิวต์ mailNickname ของผู้ใช้ใน Azure AD คุณยังสามารถผนวกแอตทริบิวต์นี้แหล่งที่มากับคำต่อท้ายโดเมน เพื่อให้ตรงกับแอตทริบิวต์ UserPrincipalName หรือจดหมายใน Azure AD เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้ เลือก csv student หรือครูที่ประกอบด้วยผู้ใช้

 • อีเมลรอง อีเมลรองเป็นส่วนหัวของเขตข้อมูลในไฟล์ csv Student หรือครู และถูกจัดรูปแบบให้ตรงกับแอตทริบิวต์ UserPrincipalName หรือจดหมายใน Azure AD เท่านั้น นั้นจำเป็นต้องมีคำต่อท้ายโดเมนถูกรวมไว้ในค่าที่อยู่ภายในไฟล์ CSV เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้ เลือก csv student หรือครูที่ประกอบด้วยผู้ใช้

ตรวจสอบไดเรกทอรีแหล่ง – Clever

เมื่อกำหนดค่า SDS ซิงค์กับ Clever เป็นไดเรกทอรีแหล่ง แอตทริบิวต์ 3 ที่แสดงด้านล่างนี้จะพร้อมใช้งานใน Clever สำหรับแอตทริบิวต์ของวัตถุผู้ใช้ที่ตรงกันใน Azure AD

ชื่อผู้ใช้ แอตทริบิวต์นี้ใน Clever รตัว Clever Username เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้สำหรับนักเรียนหรือสำหรับคุณครูใน Clever ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เข้าสู่ระบบ Clever เป็นผู้ดูแลรหัสเขต

 2. ในพอร์ทัล Clever นำทางไปยังข้อมูล >เรียกดู ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. เลือกแท็บนักเรียน หรือครู และค้นหาสำหรับผู้ใช้

 4. คลิกที่ student หรือสำหรับคุณครูจะแสดงมุมมองรายละเอียดของผู้ใช้

 5. ชื่อผู้ใช้ clever มีแอตทริบิวต์แรกที่มีอยู่ในรายการ

เลขจำนวน/ครูนักเรียน แอตทริบิวต์นี้ใน Clever จะเรียกว่า student_number สำหรับนักเรียน และ teacher_number สำหรับคุณครู เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้สำหรับนักเรียนหรือสำหรับคุณครูใน Clever ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เข้าสู่ระบบ Clever เป็นผู้ดูแลรหัสเขต

 2. ในพอร์ทัล Clever นำทางไปยังข้อมูล >เรียกดู ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. เลือกแท็บนักเรียน หรือครู และค้นหาสำหรับผู้ใช้

 4. คลิกที่ student หรือสำหรับคุณครูจะแสดงมุมมองรายละเอียดของผู้ใช้

 5. แอตทริบิวต์สุดท้ายที่มีอยู่ในรายการหนึ่งคือ student_username หรือ teacher_username

อีเมลรอง แอตทริบิวต์นี้ใน Clever จะเรียกว่าอีเมสำหรับนักเรียนและครู เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้สำหรับนักเรียนหรือสำหรับคุณครูใน Clever ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เข้าสู่ระบบ Clever เป็นผู้ดูแลรหัสเขต

 2. ในพอร์ทัล Clever นำทางไปยังข้อมูล >เรียกดู ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 3. เลือกแท็บนักเรียน หรือครู และค้นหาสำหรับผู้ใช้

 4. คลิกที่ student หรือสำหรับคุณครูจะแสดงมุมมองรายละเอียดของผู้ใช้

 5. อีเมลที่มีแอตทริบิวต์แรกที่มีอยู่ในรายการสำหรับนักเรียนและครูหนึ่ง

ตรวจสอบไดเรกทอรีแหล่ง – PowerSchool

เมื่อกำหนดค่า SDS ซิงค์กับ PowerSchool เป็นไดเรกทอรีแหล่ง แอตทริบิวต์ 3 ที่แสดงด้านล่างนี้จะพร้อมใช้งานใน PowerSchool สำหรับแอตทริบิวต์ของวัตถุผู้ใช้ที่ตรงกันใน Azure AD

ชื่อผู้ใช้ แอตทริบิวต์นี้ใน PowerSchool รตัวStudent ชื่อผู้ใช้ หรือชื่อผู้ใช้สำหรับคุณครู เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้สำหรับนักเรียนหรือสำหรับคุณครูใน PowerSchool ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เข้าสู่ระบบ PowerSchool ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. ในพอร์ทัล PowerSchool เลือกแท็บนักเรียน สำหรับนักเรียนหรือแท็บพนักงาน สำหรับคุณครู

 3. ค้นหาผู้ใช้เท่านั้น การตรวจพบหนึ่งครั้ง คลิกที่ผู้ใช้

  • ถ้านักเรียน ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ส่วนข้อมูล เลือกบัญชีผู้ใช้เข้าถึง ชื่อผู้ใช้สำหรับนักเรียนใน PowerSchool เรียกว่าชื่อผู้ใช้สำหรับนักเรียน

  • ถ้าครู ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ส่วนฟังก์ชัน เลือกตั้งค่าความปลอดภัย ชื่อผู้ใช้สำหรับคุณครูใน PowerSchool เรียกว่าชื่อผู้ใช้สำหรับคุณครู

เลขจำนวน/ครูนักเรียน แอตทริบิวต์นี้ใน PowerSchool จะเรียกว่าตัวเลขสำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียน และID สำหรับคุณครู เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้สำหรับนักเรียนหรือสำหรับคุณครูใน PowerSchool ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เข้าสู่ระบบ PowerSchool ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. ในพอร์ทัล PowerSchool เลือกแท็บนักเรียน สำหรับนักเรียนหรือแท็บพนักงาน สำหรับคุณครู

 3. ค้นหาผู้ใช้เท่านั้น การตรวจพบหนึ่งครั้ง คลิกที่ผู้ใช้

  • ถ้านักเรียน ตัวเลขสำหรับนักเรียนจะแสดงบนหน้าการค้นหาหลักก่อนที่คุณคลิกที่ผู้ใช้ ตัวเลขสำหรับนักเรียนใน PowerSchool เรียกว่าตัวเลขสำหรับนักเรียน

  • ถ้าครู ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ส่วนฟังก์ชัน เลือกข้อมูล ตัวเลขสำหรับคุณครูใน PowerSchool เรียกว่าID

อีเมลรอง แอตทริบิวต์นี้ใน Clever จะเรียกว่าอีเม สำหรับนักเรียนและครู เมื่อต้องการตรวจสอบค่าของแอตทริบิวต์นี้สำหรับนักเรียนหรือสำหรับคุณครูใน Clever ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เข้าสู่ระบบ PowerSchool ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. ในพอร์ทัล PowerSchool เลือกแท็บนักเรียน สำหรับนักเรียนหรือแท็บพนักงาน สำหรับคุณครู

 3. ค้นหาผู้ใช้เท่านั้น การตรวจพบหนึ่งครั้ง คลิกที่ผู้ใช้

  • ถ้านักเรียน ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ส่วนข้อมูล เลือกอีเมนักเรียน อีเมลรองสำหรับนักเรียนใน PowerSchool เรียกว่าที่อยู่อีเมล

  • ถ้าครู ในบานหน้าต่างด้านซ้ายภายใต้ส่วนฟังก์ชัน เลือกข้อมูล อีเมลรองสำหรับคุณครูใน PowerSchool เรียกว่าที่อยู่อีเมล

ตรวจสอบไดเรกทอรีเป้าหมาย – Azure AD

เมื่อต้องการกำหนดค่าการซิงค์ SDS ไดเรกทอรีเป้าหมายได้เสมอ Azure Active Directory แอตทริบิวต์สามที่แสดงด้านล่างนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแอตทริบิวต์ของวัตถุผู้ใช้ในไดเรกทอรีของแหล่งข้อมูลที่ตรงกัน

UserPrincipalName

ตรวจสอบ UserPrincipalName ผ่านทางศูนย์การจัดการ Office 365

 1. เปิดใช้ Internet Explorer ในเบราว์เซอร์ส่วนตัว

 2. นำทางไปยัง portal.office.com

 3. เข้าสู่ระบบลงในศูนย์การจัดการ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 4. นำทางไปยังไทล์ผู้ดูแลระบบ >ผู้ใช้ แท็บ >ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 5. ค้นหาสำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการตรวจสอบ

 6. คลิกที่ผู้ใช้

หมายเหตุ UserPrincipalName แสดงอยู่ในเขตข้อมูลส่วนหัว

ตรวจสอบ UserPrincipalName ผ่านทาง PowerShell

 1. เปิดใช้งาน PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบกับมอดูล Azure AD สำหรับ PowerShell ที่นำเข้า

  Import-Module msonline
 2. เรียกใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับ Azure AD ใส่ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบส่วนกลางเมื่อได้รับพร้อมท์

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. เมื่อเชื่อมต่อ เรียกใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อตรวจสอบ UserPrincipalName ของผู้ใช้หนึ่งคน ตัวอย่างจะแสดงชื่อผู้ใช้ที่อยู่ Boyd Cowley

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL UserPrincipalName
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL UserPrincipalName

  หมายเหตุ: สตริงการค้นหาที่พารามิเตอร์จะค้นหาผู้ใช้ที่คุณกำลังค้นหา และจะส่งกลับเฉพาะผู้ใช้ที่ มีอยู่อีเมลหรือแสดงชื่อขึ้นต้น ด้วยสตริงที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet รับ MsolUser ดูhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx

จดหมาย (primarysmtpaddress)

ตรวจสอบจดหมาย (primarysmtpaddress) ผ่านทางศูนย์การจัดการ Office 365

 1. เปิดใช้ Internet Explorer ในเบราว์เซอร์ส่วนตัว

 2. นำทางไปยัง portal.office.com

 3. เข้าสู่ระบบลงในศูนย์การจัดการ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 4. นำทางไปยังไทล์ผู้ดูแลระบบ >ผู้ใช้ แท็บ >ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 5. ค้นหาสำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการตรวจสอบ

 6. คลิกที่ผู้ใช้

 7. เลือกแก้ไขคุณสมบัติ Exchange ในส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติม

 8. เลือกที่อยู่อีเมล

แอตทริบิวต์จดหมายจะถูกบันทึกไว้ ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ SMTP สำหรับชนิด และยัง แสดงอยู่ในรูปแบบตัวหนา

ตรวจสอบจดหมาย (primarysmtpaddress) ผ่านทาง PowerShell

 1. เปิดใช้งาน PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบกับมอดูล Azure AD สำหรับ PowerShell ที่นำเข้า

  Import-Module msonline
 2. เรียกใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับ Azure AD ใส่ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบส่วนกลางเมื่อได้รับพร้อมท์

  $Cred = Get-Credential
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. เมื่อเชื่อมต่อ เรียกใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อตรวจสอบแอตทริบิวต์จดหมายของผู้ใช้หนึ่งคน ตัวอย่างจะแสดงชื่อผู้ใช้ที่อยู่ Boyd Cowley

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
  
  Ex. Get-MsolUser –SearchString “Boyd Cowley” | FL proxyaddresses
 4. Proxyaddresses เป็นแอตทริบิวต์หลายค่า และอาจประกอบด้วยหลายรายการ อยู่กับตัวพิมพ์ใหญ่ SMTP primarysmtpaddress สำหรับผู้ใช้ และมีแอตทริบิวต์จดหมายใน Azure AD

  หมายเหตุ: สตริงการค้นหาที่พารามิเตอร์จะค้นหาผู้ใช้ที่คุณกำลังค้นหา และจะส่งกลับเฉพาะผู้ใช้ที่ มีอยู่อีเมลหรือแสดงชื่อขึ้นต้น ด้วยสตริงที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet รับ MsolUser ดูhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx

mailNickname (Alias)

ตรวจสอบ mailNickname (Alias) ผ่านทางศูนย์การจัดการ Office 365

 1. เปิดใช้ Internet Explorer ในเบราว์เซอร์ส่วนตัว

 2. นำทางไปยัง portal.office.com

 3. เข้าสู่ระบบลงในศูนย์การจัดการ Office 365 ด้วยบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

 4. นำทางไปยังไทล์ผู้ดูแลระบบ >ผู้ใช้ แท็บ >ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

 5. ค้นหาสำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการตรวจสอบ

 6. คลิกที่ผู้ใช้

 7. เลือกแก้ไขคุณสมบัติ Exchange ในส่วนการตั้งค่าเพิ่มเติม

 8. เลือกทั่วไป

การ mailnickname (* นามแฝง) จะแสดงด้านล่าง displayname แอตทริบิวต์

ตรวจสอบ mailNickname (Alias) ผ่านทาง PowerShell

 1. เปิดใช้งาน PowerShell ในฐานะผู้ดูแลระบบกับมอดูล Azure AD สำหรับ PowerShell ที่นำเข้า

  Import-Module msonline
 2. เรียกใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อกับ Azure AD และ Exchange Online ใส่ข้อมูลประจำตัวผู้ดูแลระบบส่วนกลางเมื่อได้รับพร้อมท์

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  Connect-MsolService -credential $cred
  
 3. เมื่อเชื่อมต่อ เรียกใช้คำสั่งด้านล่างเพื่อตรวจสอบแอตทริบิวต์จดหมายของผู้ใช้หนึ่งคน

  Get-MsolUser –SearchString “<Display Name>” | FL proxyaddresses
 4. Proxyaddresses เป็นแอตทริบิวต์หลายค่า และอาจประกอบด้วยหลายรายการ อยู่กับตัวพิมพ์ใหญ่ SMTP primarysmtpaddress สำหรับผู้ใช้ และมีแอตทริบิวต์จดหมายใน Azure AD

 5. เรียกใช้บรรทัดด้านล่างเพื่อดึงค่านามแฝงของผู้ใช้

  Get-Recipient <primarysmtpaddress> | FL Alias

  หมายเหตุ: สตริงการค้นหาที่พารามิเตอร์จะค้นหาผู้ใช้ที่คุณกำลังค้นหา และจะส่งกลับเฉพาะผู้ใช้ที่ มีอยู่อีเมลหรือแสดงชื่อขึ้นต้น ด้วยสตริงที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cmdlet รับ MsolUser ดูhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn194133.aspx

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×