ข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนโทรศัพท์มือถือของ Windows หรืออุปกรณ์ Android

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณจะเห็นข้อความข้อผิดพลาด "มีบางอย่างผิด..." เมื่อพยายามเปิดไฟล์ Excel มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ Windows ได้อย่างไร ด้วย คุณมีมาที่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ข่าวดีคือ ว่า เป็นการชั่วคราวเมื่อต้องการแก้ปัญหานี้

คุณต้องบันทึกไฟล์ Excel ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านลงในรูปแบบไฟล์อื่น

สิ่งสำคัญ: แก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้อาจบันทึกทั้งหมดเปลี่ยนแปลงล่าสุด จัดรูปแบบ และฟีเจอร์ชุดของเวิร์กบุ๊กเฉพาะเจาะจงให้เป็นเวอร์ชันของคุณโดยใช้ Excel

  1. เปิดไฟล์ Excel มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้Windows

  2. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

  3. ในรายการรูปแบบไฟล์ เลือก.xlsxหรือรูปแบบไฟล์อื่นที่ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์ม Windows Mobile หรืออุปกรณ์ Android

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้

Excel for Android และ Excel Mobile สามารถเปิดเฉพาะบางไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์ และเวอร์ชันที่จะถูกสร้างขึ้น ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนและแพลตฟอร์มที่สำหรับไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2003

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ที่สร้างใน Excel 2007

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

จะได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2010

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ที่สร้างใน Excel 2013

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2016

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

Excel 2016 for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

จะได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×