Office

ข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนโทรศัพท์มือถือของ Windows หรืออุปกรณ์ Android

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มีบางอย่างไม่ถูกต้อง..." เมื่อพยายามเปิดไฟล์ Excel มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ Windows ได้อย่างไร ดี คุณมีมาไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ข่าวดีคือ ว่า เป็นการชั่วคราวเมื่อต้องการแก้ปัญหานี้

คุณต้องบันทึกไฟล์ Excel ของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านลงในรูปแบบไฟล์อื่น

สิ่งสำคัญ: แก้ไขปัญหาชั่วคราวนี้อาจบันทึกทั้งหมดเปลี่ยนแปลงล่าสุด จัดรูปแบบ และฟีเจอร์ชุดของเวิร์กบุ๊กเฉพาะเจาะจงให้เป็นเวอร์ชันของคุณโดยใช้ Excel

  1. เปิดไฟล์ Excel มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้Windows

  2. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

  3. ในรายการรูปแบบไฟล์ เลือก.xlsxหรือรูปแบบไฟล์อื่นที่ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์ม Windows Mobile หรืออุปกรณ์ Android

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้

Excel for Android และ Excel Mobile สามารถเปิดเฉพาะบางไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์ และเวอร์ชันที่จะถูกสร้างขึ้น ตารางต่อไปนี้แสดงรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนและแพลตฟอร์มที่สำหรับไฟล์ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2003

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

2016 Excel for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2007

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

2016 Excel for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2010

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

2016 Excel for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2013

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

2016 Excel for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ถูกสร้างขึ้นใน Excel 2016

รูปแบบไฟล์

Office 2013

Excel 2016

2016 Excel for Mac

Excel Mobile สำหรับ Windows

Excel Mobile สำหรับ Android

Excel Mobile สำหรับ iOS

. XLS

ไฟล์เปิดในโหมดอ่านอย่างเดียว

. XLSX

. XLSM

. XLSB

. XLT

. XLTX

ได้รับการสนับสนุนรูปแบบไฟล์●
รูปแบบไฟล์◌ไม่ได้รับการสนับสนุน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×