ข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานและการเปิดใช้งานใน Office

ถ้าการเปิดใช้งาน Office ล้มเหลว คุณจะเห็น ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อการค้า / ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ในแถบชื่อเรื่องของแอป Office และฟีเจอร์ส่วนใหญ่ของ Office จะถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการคืนค่าฟีเจอร์ของ Office ทั้งหมด คุณจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุให้การเปิดใช้งานล้มเหลว

ใช้ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานสำหรับ Office 365 และ Office 2016

ตัวแก้ไขปัญหานี้จะทำงานบนพีซีที่ใช้ Windows และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดใช้งานสำหรับ Office 365, Office 2016 และ แอป Office 2016 แต่ละแอป เช่น Visio, Project, Word และ Outlook ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2013 คุณจะต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานด้วยตนเอง

 1. เลือกปุ่ม ดาวน์โหลด ทางด้านล่าง

  เลือกปุ่มนี้เพื่อดาวน์โหลดตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน
 2. เลือกเบราว์เซอร์ของคุณจากรายการดรอปดาวน์เพื่อดูวิธีการบันทึก จากนั้นเปิดตัวแก้ไขปัญหา

  1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ ให้เลือก บันทึก

  2. ในกล่องถัดไปที่ระบุว่า ดาวน์โหลด officeact.diagcab เสร็จสิ้น ให้เลือก เปิด

  3. ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานจะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ ให้เลือก เปิด เพื่อเปิดไฟล์ officeact.diagcab

   ถ้าไฟล์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือก บันทึก > เปิดโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ไฟล์ (ซึ่งควรขึ้นต้นด้วย “officeact.diagcab”) เพื่อเรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

  2. ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานจะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  1. เลือกไฟล์ officeact.diagcab ที่มุมซ้ายล่างสุด จากนั้นเลือก แสดงในโฟลเดอร์ จากรายการดรอปดาวน์

   ดับเบิลคลิกที่ officeact.diagcab ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

  2. ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานจะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  1. เลือก บันทึกไฟล์ และ ตกลง

   ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ด้านบนขวา ให้เลือก แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด ในไลบรารี ให้เลือก ดาวน์โหลด > officeact.diagcab จากนั้นเลือกไอคอนโฟลเดอร์ ดับเบิลคลิก officeact.diagcab

  2. ตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานจะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

แก้ไขข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานด้วยตนเอง

ถ้าคุณกำลังใช้ Office 2013 หรือถ้าตัวแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งาน Office ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้

ตรวจสอบวันที่ เวลา และโซนเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ตรงตามความเป็นจริง การเปิดใช้งาน Office อาจล้มเหลว ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้กับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows 10

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ให้เลือกวันที่หรือเวลา

 3. เลือกการตั้งค่าวันที่และเวลา

 4. เลือกตั้งเวลาโดยอัตโนมัติ และเลือกตั้งค่าโซนเวลาโดยอัตโนมัติ ถ้ามีตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้น ถ้าคุณไม่มีตัวเลือกสำหรับตั้งค่าโซนเวลาโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบว่ามีโซนเวลาท้องถิ่นแสดงอยู่ใน โซนเวลา

 5. รีสตาร์ทแอป Office ใดๆ

Windows 8 หรือ Windows 8.1

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ให้เลือกวันที่หรือเวลา

 3. เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา

 4. ถ้าวันที่หรือเวลาไม่เป็นปัจจุบัน เลือก เปลี่ยนวันที่และเวลา แล้วแก้ไขการตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้อง

 5. ถ้าโซนเวลาไม่ถูกต้อง เลือก เปลี่ยนโซนเวลา แล้วเลือกโซนเวลาของคุณ

 6. รีสตาร์ทแอป Office ใดๆ

Windows 7

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ ให้เลือกวันที่หรือเวลา

 3. เลือก เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา

 4. ถ้าวันที่หรือเวลาไม่เป็นปัจจุบัน เลือก เปลี่ยนวันที่และเวลา แล้วแก้ไขการตั้งค่าวันที่และเวลาให้ถูกต้อง

 5. ถ้าโซนเวลาไม่ถูกต้อง เลือก เปลี่ยนโซนเวลา แล้วเลือกโซนเวลาของคุณ

 6. รีสตาร์ทแอป Office ใดๆ

เคล็ดลับ: ใน Windows 7 คุณสามารถตั้งเวลานาฬิกาในคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์เวลาในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เวลาในคอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในการทำเช่นนี้ ให้เลือกวันที่หรือเวลาที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วเลือก เปลี่ยนการตั้งค่าวันที่และเวลา เลือกแท็บ เวลาอินเทอร์เน็ต จากนั้นเลือก เปลี่ยนการตั้งค่า เลือกทำข้อมูลให้ตรงกันกับเซิร์ฟเวอร์เวลาในอินเทอร์เน็ต แล้วเลือก อัปเดตเดี๋ยวนี้

เรียกใช้ Office ในฐานะผู้ดูแลระบบ

เรียกใช้ Office ในฐานะผู้ดูแลระบบจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ที่อาจทำให้การเปิดใช้งาน Office ล้มเหลว ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้กับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows 10

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. กดปุ่ม เริ่ม ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

 3. พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชัน เช่น Word ไอคอนโปรแกรม Word จะปรากฏในผลการค้นหา

 4. คลิกขวาที่ไอคอน Word แล้วเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 5. เลือก ใช่ เพื่ออนุญาตให้ Office เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

Windows 8.1

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. ใน Windows 8.1 คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ แล้วเลือก ค้นหา

 3. พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชัน เช่น Word ไอคอนโปรแกรม Word จะปรากฏในผลการค้นหา

 4. คลิกขวาที่ไอคอน Word แล้วเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 5. เลือก ใช่ เพื่ออนุญาตให้ Office เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

Windows 8

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. ใน Windows 8 ให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแถบทางลัด แล้วเลือกไอคอน ค้นหา

 3. พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชัน เช่น Word ไอคอนโปรแกรม Word จะปรากฏในผลการค้นหา

 4. คลิกขวาที่ไอคอน Word แล้วเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 5. เลือก ใช่ เพื่ออนุญาตให้ Office เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

Windows 7

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. กดปุ่ม เริ่ม ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ

 3. ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม พิมพ์ชื่อแอปพลิเคชัน เช่น Word ไอคอนโปรแกรม Word จะปรากฏในผลการค้นหา

 4. คลิกขวาที่ไอคอน Excel แล้วเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 5. ถ้ามีพร้อมท์ปรากฏขึ้น เลือก ใช่ เพื่ออนุญาตให้ Office เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

อัปเดต Office

การอัปเดตล่าสุดของ Office อาจแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานแล้ว เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการอัปเดต Office ให้ดูติดตั้งอัปเดต Office

ซ่อมแซมการให้สิทธิ์การใช้งาน Office (สำหรับ Office 2013 เท่านั้น)

ถ้าคุณลองโซลูชันอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว แต่คุณยังคงได้รับพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Office 2013 ให้ถอนการติดตั้งคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณ จากนั้นลงชื่อเข้าใช้เพื่อเปิดใช้งาน Office

 1. เลือกแก้ไขปัญหาง่ายๆ เพื่อถอนการติดตั้งคีย์ผลิตภัณฑ์ใน Office 2013

  ปุ่มดาวน์โหลดการแก้ไขอย่างง่ายที่บ่งชี้ว่ามีการแก้ไขอัตโนมัติพร้อมใช้งาน

 2. ที่ด้านล่างของเบราว์เซอร์ของคุณ ให้เลือก เปิด

  คลิก เปิด

 3. หลังจากที่เครื่องมือแก้ปัญหาอย่างง่าย แก้ไขปัญหา ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิดแอปพลิเคชัน Office เช่น Word หรือ Excel

 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่สัมพันธ์กับ Office

ตรวจสอบไฟล์วอลล์ของคุณ

ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์จากผู้ผลิตรายอื่น ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานไฟร์วอลล์ชั่วคราว สำหรับไฟร์วอลล์ Windows โปรดดูด้านล่าง

Windows 10

Windows 8.1 และ 7

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ให้ดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณอาจช่วยได้ อย่าลืมติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอีกครั้งหลังจากที่ติดตั้ง Office เสร็จสิ้นแล้ว และถ้าคุณปิดซอฟต์แวร์ไว้ ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเปิดอีกครั้ง

ถ้าไม่แน่ใจว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใดอยู่ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ไปยัง แผงควบคุม เพื่อค้นหาชื่อของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

เคล็ดลับ: Windows 10 มี Windows Defender เป็นซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเริ่มต้น ถ้าคุณพบว่าตนเองใช้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ ให้เลือกปุ่ม เริ่ม > การตั้งค่า > การอัปเดตและความปลอดภัย จากนั้นเลือก Windows Defender ทางด้านซ้าย เลื่อนปุ่มเพื่อ ปิด อย่าลืม เปิด อีกครั้ง

 1. ไปที่ แผงควบคุม ด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายด้านล่าง) แล้วเลือก แผงควบคุม

  รายการตัวเลือกและคำสั่งที่เห็นหลังจากกดแป้นโลโก้ Windows  X

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมอง ประเภท เลือก ระบบและความปลอดภัย > ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา แล้วเลือกลูกศรลงถัดจาก ความปลอดภัย

  • ในมุมมอง ไอคอนขนาดใหญ่ หรือ ไอคอนขนาดเล็ก เลือก ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา แล้วเลือกลูกศรลงถัดจาก ความปลอดภัย

ถ้า Windows ตรวจพบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ รายชื่อโปรแกรมจะแสดงภายใต้ การป้องกันไวรัส

 1. ไปที่แผงควบคุมด้วยการคลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายด้านล่าง) แล้วเลือก แผงควบคุม

  รายการตัวเลือกและคำสั่งที่เห็นหลังจากกดแป้นโลโก้ Windows  X

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมอง ประเภท เลือก ระบบและความปลอดภัย > ศูนย์ปฏิบัติการ แล้วเลือกลูกศรลงถัดจาก ความปลอดภัย

  • ในมุมอง ไอคอนขนาดใหญ่ หรือ ไอคอนขนาดเล็ก เลือก ศูนย์ปฏิบัติการ แล้วเลือกลูกศรลงถัดจาก ความปลอดภัย

ถ้า Windows ตรวจพบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ รายชื่อโปรแกรมจะแสดงภายใต้ การป้องกันไวรัส

 1. ไปที่ แผงควบคุม ด้วยการเลือกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows 7 (มุมซ้ายด้านล่าง) แล้วเลือก แผงควบคุม

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในมุมมอง ประเภท เลือก ระบบและความปลอดภัย > ศูนย์ปฏิบัติการ แล้วเลือกลูกศรลงถัดจาก ความปลอดภัย

  • ในมุมอง ไอคอนขนาดใหญ่ หรือ ไอคอนขนาดเล็ก เลือก ศูนย์ปฏิบัติการ แล้วเลือกลูกศรลงถัดจาก ความปลอดภัย

ถ้า Windows ตรวจพบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ รายชื่อโปรแกรมจะแสดงภายใต้ การป้องกันไวรัส

ตรวจสอบการตั้งค่าพร็อกซีของคุณ

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ให้ลองปิดใช้งานการตั้งค่าพร็อกซีใน Microsoft Edge หรือ Internet Explorer ก่อนที่คุณจะทำการติดตั้งOffice ถ้าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์อื่น ให้ตรวจสอบวิธีใช้ของเบราว์เซอร์นั้นเพื่อค้นหาวิธีปิดการตั้งค่าพร็อกซี

Microsoft Edge

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 (มุมซ้ายด้านล่าง) แล้วเลือก การตั้งค่า

 2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ไปที่ด้านล่างของส่วนที่เลือกทางด้านซ้าย แล้วคลิก พร็อกซี

 3. ใน ตั้งค่าพร็อกซีอัตโนมัติ ให้ตรวจหาการตั้งค่าหรือใช้สคริปต์การตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดยเลื่อนไปที่ เปิด หรือ ปิด

 4. ใน ตั้งค่าพร็อกซีด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกที่จะใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยทั่วไปแล้วจะปิดอยู่ และถ้าคุณเลื่อนไปที่ เปิด อย่าลืมเลือก บันทึก และถ้าถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้นก่อนที่คุณจะเปิด อย่าลืมเลื่อนกลับไปที่ ปิด เมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้ว

Internet Explorer 7, 8, 9, 10, หรือ 11

 1. ใน Internet Explorer ให้คลิก เครื่องมือ (มุมขวาบน) > ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 2. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม การตั้งค่า LAN

 3. ภายใต้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ล้างตัวเลือก "ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ LAN ของคุณ (การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่นำไปใช้กับการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์หรือ VPN)"

 4. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: อาจมีการตั้งค่าพร็อกซีเพิ่มเติมที่คุณต้องข้ามไป ถ้ายังไม่ได้ผล และคุณติดตั้ง Office จากที่ทำงานหรือที่โรงเรียน โปรดตรวจสอบกับแผนก IT ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับผู้ดูแลระบบ IT โปรดดู URLของ Office 365 และช่วงที่อยู่ IP

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสมัครใช้งานของคุณทำงานอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง Office ที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนของคุณ

ปิดใช้งานการติดตั้ง

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อใช้ Office แต่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งคราว เพื่อให้ Office สามารถตรวจสอบได้ว่าการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณยังคงใช้งานได้ ถ้า Office ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของการสมัครใช้งานของคุณเป็นเวลานาน (โดยปกติประมาณ 30 วัน) คุณจะเห็นข้อความ ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ และ Office จะเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการใช้งานในที่สุด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง จากนั้น เลือก ลองอีกครั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสมัครใช้งาน Office 365 for Home, Personal หรือ University ยังใช้งานได้

 1. ปิดแอป Office ทั้งหมด

 2. ไปที่เพจ บริการและการสมัครใช้งาน ของคุณ

 3. ถ้ามีพร้อมท์แสดงขึ้น ให้เลือก ลงชื่อเข้าใช้ และใส่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชี Microsoft ที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณ

 4. ตรวจสอบรายละเอียดภายใต้หัวข้อ การสมัครใช้งาน

  สกรีนช็อตแสดงเพจบริการและการสมัครใช้งาน
 5. ถ้าการสมัครใช้งานของคุณหมดอายุแล้ว คุณสามารถต่ออายุใหม่ได้โดยทำตามขั้นตอนใน ต่ออายุ Office 365 สำหรับใช้งานที่บ้าน

 6. หลังจากที่คุณต่ออายุการสมัครใช้งาน คุณสามารถรีสตาร์ทแอป Office ของคุณตามที่ต้องการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้ง Office ที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนของคุณแล้ว

มาตรวจสอบให้แน่ใจว่า Office ที่คุณได้ติดตั้งเป็น Office ที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน Office 365 Home, Personal หรือ University ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 2. บนหน้า บัญชีผู้ใช้ของฉัน ให้เลือก ติดตั้ง

 3. ดูคอมพิวเตอร์ของคุณแสดงรายการอยู่ภายใต้ ข้อมูลการติดตั้ง หรือไม่

  ส่วน ข้อมูลการติดตั้ง แสดงรายชื่อคอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้ง Office จากบัญชีผู้ใช้นี้ ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง Office จากบัญชีผู้ใช้นี้ คุณจะเห็นข้อความ “คุณยังไม่ได้ใช้การติดตั้งใดๆ"

 4. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่แสดงอยู่ในรายการ ให้เลือก ติดตั้ง เพื่อติดตั้ง Office และรับสิทธิ์การใช้งานปัจจุบันสำหรับบัญชีนี้

ปิดใช้งานการติดตั้ง Office 365 Home, Personal หรือ University

ถ้าคุณติดตั้งมากเกินจำนวนที่การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณสนับสนุน คุณสามารถปิดใช้งานการติดตั้ง Office ที่คุณไม่ใช้แล้ว เพื่อให้สามารถติดตั้ง Office บนอุปกรณ์อื่นได้

 1. ไปที่ https://office.com/myaccount แล้วลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ ถ้าได้รับพร้อมท์

 2. เลือก ติดตั้ง >

 3. ภายใต้ ข้อมูลการติดตั้ง ให้เลือก ปิดใช้งานการติดตั้ง เพื่อปิดใช้งานการติดตั้ง Office ที่คุณไม่ใช้แล้ว

  หน้าการติดตั้งแสดงชื่อคอมพิวเตอร์และชื่อของบุคคลที่ติดตั้ง Office

หลังจากที่คุณปิดใช้งานการติดตั้ง Office คุณจะยังคงสามารถดูและพิมพ์เอกสารจากอุปกรณ์นั้นได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างเอกสารใหม่ได้ Office จะทำให้คุณทราบว่าการติดตั้งถูกปิดใช้งานโดยแสดงข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ถ้าคุณต้องการใช้ Office บนอุปกรณ์ คุณจะต้องเปิดใช้งาน Office ใหม่ด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Office 365 ของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เรียกใช้ตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืน

ปิดใช้งานการติดตั้ง

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณไม่จำเป็นต้องออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อใช้ Office แต่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งคราว เพื่อให้ Office สามารถตรวจสอบได้ว่าการสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณยังคงใช้งานได้ ถ้า Office ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของการสมัครใช้งานของคุณเป็นเวลานาน (โดยปกติประมาณ 30 วัน) คุณจะเห็นข้อความ ไม่สามารถตรวจสอบการสมัครใช้งานได้ และ Office จะเข้าสู่โหมดลดฟังก์ชันการใช้งานในที่สุด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง จากนั้น เลือก ลองอีกครั้ง

เรียกใช้ตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืน (Office 365 สำหรับธุรกิจ)

เมื่อคุณเป็นผู้ใช้ Office 365 สำหรับธุรกิจ คุณสามารถ ดาวน์โหลดตัวช่วยการสนับสนุนและการกู้คืนสำหรับ Office 365 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเปิดใช้งานได้ ถ้าเครื่องมือนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการต่อตามคำแนะนำในบทความนี้

ปิดใช้งานการติดตั้ง Office 365 สำหรับธุรกิจ

ถ้าคุณติดตั้งมากเกินจำนวนที่การสมัครใช้งาน Office 365 ของคุณสนับสนุน คุณสามารถปิดใช้งานการติดตั้ง Office ที่คุณไม่ใช้แล้ว เพื่อให้สามารถติดตั้ง Office บนอุปกรณ์อื่นได้

 1. ไปที่ https://portal.office.com/Account/#home แล้วลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ ถ้าได้รับพร้อมท์

 2. จากไทล์ สถานะการติดตั้ง ให้เลือก จัดการการติดตั้ง

 3. ในส่วน สถานะการติดตั้ง เลือก ปิดใช้งาน เพื่อปิดใช้งานการติดตั้ง Office ที่คุณไม่ใช้แล้ว

  แสดงคำสั่งปิดใช้งานสำหรับการติดตั้ง Office 365 สำหรับธุรกิจ

หลังจากที่คุณปิดใช้งานการติดตั้ง Office คุณจะยังคงสามารถดูและพิมพ์เอกสารจากอุปกรณ์นั้นได้ แต่คุณจะไม่สามารถแก้ไขหรือสร้างเอกสารใหม่ได้ Office จะทำให้คุณทราบว่าการติดตั้งถูกปิดใช้งานโดยแสดงข้อผิดพลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน ถ้าคุณต้องการใช้ Office บนอุปกรณ์ คุณจะต้องเปิดใช้งาน Office ใหม่ด้วยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Office 365 ของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์

ซ่อมแซม Office

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดังกล่าว ให้ดู ซ่อมแซมแอปพลิเคชัน Office

ถอนการติดตั้ง Office และติดตั้งใหม่อีกครั้ง

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีดังกล่าว ให้ดู:

 1. ถอนการติดตั้ง Office

 2. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้าคุณลองทำทุกสิ่งทุกอย่างในบทความนี้แล้วแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Office

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×