ข้อผิดพลาดที่หยุดไม่ให้ Business Contact Manager for Outlook เริ่มการทำงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

ระหว่างการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook คุณได้รับข้อความต่อไปนี้

เกิดข้อผิดพลาดที่หยุดไม่ให้ Business Contact Manager for Outlook เริ่มการทำงาน เอา Business Contact Manager for Outlook ออก แล้วทำการติดตั้งใหม่ ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีก ให้คลิก วิธีใช้

สาเหตุ

อาจเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ไฟล์ .inf ของ Outlook เสียหาย ทำให้ Business Contact Manager for Outlook ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook โดยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ หรือจากการติดตั้งเวอร์ชันภาษาที่ขัดแย้งกับโปรแกรม Office อื่นๆ

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุด คือการเอา Business Contact Manager for Outlook ออก แล้วติดตั้งใหม่ในฐานะผู้ดูแลระบบ

เอา Business Contact Manager for Outlook

ใน Windows XP

 1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก โปรแกรม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม ใน มุมมองประเภท ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

 3. คลิกที่แท็บ เปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก และในรายการ ให้คลิก Business Contact Manager for Outlook 2010

 4. คลิก เอาออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเอา Business Contact Manager for Outlook ออก

  ใน Windows Vista และ Windows 7

 5. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

 6. ใน แผงควบคุม,ใน มุมมองประเภท ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

 7. คลิก Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยนแปลง

 8. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเอา Business Contact Manager for Outlook ออก

ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ

 2. ใส่แผ่นดีวีดีโปรแกรม Office ที่ชื่อ Business Contact Manager แล้วคลิก ติดตั้ง

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ใหม่

 4. เริ่ม Outlook แล้วดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น Business Contact Manager ให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าตัวช่วยสร้างไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คุณต้องเปิดใช้งาน Business Contact Manager for Outlook ใหม่

  a.ใน Outlook ให้คลิกแท็บ ไฟล์

b.คลิกแท็บ Business Contact Manager

c.ในส่วน เปิดใช้งาน Business Contact Manager ให้คลิกปุ่ม เปิดใช้งาน แล้วทำตามคำแนะนำของตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น

 1. คุณสามารถตรวจสอบว่า Business Contact Manager for Outlook ติดตั้งแล้วหรือไม่ โดยทำดังนี้

  ใน Windows XP

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก โปรแกรม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ใน มุมมองประเภท ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  3. คลิกที่แท็บ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  4. Business Contact Manager for Outlook ได้รับการติดตั้ง ถ้าปรากฏในรายการโปรแกรม

   ใน Windows Vista และ Windows 7

  5. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  6. ใน แผงควบคุม ใน มุงมองประเภท ให้คลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ

  7. คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม

  8. Business Contact Manager for Outlook ได้รับการติดตั้ง ถ้าปรากฏในรายการโปรแกรม

 2. ถ้า Business Contact Manager for Microsoft Outlook 2010 ไม่ปรากฏอยู่ในรายการ คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นดีวีดีใหม่

สำหรับเวอร์ชันภาษาอื่น

ถ้าคุณคิดว่าคุณติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ในภาษาที่ต่างไปจากภาษาที่เลือกไว้สำหรับโปรแกรม Office อื่นๆ วิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ คือ ให้ติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ในภาษาเดียวกันกับโปรแกรม Office อื่นๆ ถ้าไม่สามารถใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ได้ ให้ลองติดตั้งซอฟต์แวร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ใน Windows XP     เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบก่อนการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ในเวอร์ชันภาษาอื่น

ใน Windows Vista หรือ Windows 7     เมื่อติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook ให้คลิกขวาที่ชื่อโปรแกรมหรือชื่อไฟล์ แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

สิทธิ์เข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบอาจช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเวอร์ชันภาษาอื่นได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×