ข้อผิดพลาดที่หยุดไม่ให้ Business Contact Manager for Outlook เริ่มการทำงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

ระหว่างการติดตั้ง Business Contact Manager for Outlook คุณได้รับข้อความต่อไปนี้

เกิดข้อผิดพลาดที่หยุดBusiness Contact Manager for Outlook เริ่มทำงาน เอาBusiness Contact Manager for Outlook นั้นแล้ว ติดตั้ง ถ้าเกิดข้อผิดพลาด คลิกวิธีใช้

สาเหตุ

บางครั้ง มีข้อผิดพลาดในระหว่างการติดตั้งที่สามารถป้องกันไม่ให้Business Contact Manager for Outlook อย่างมีประสิทธิภาพการทำงาน

การแก้ปัญหา

การแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการ เอาBusiness Contact Manager for Outlook แล้ว ทำการติดตั้ง

เอาBusiness Contact Manager for Outlook

 1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Add or Remove Programs)

 3. ในหน้าต่างการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก เลือกBusiness Contact Manager for Outlook 2007 คลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออก และ แล้ว ทำตามคำแนะนำเอาออก

ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

 • ใส่ซีดีประกอบด้วยBusiness Contact Manager for Outlook 2007 คลิ กติดตั้ง

คุณสามารถตรวจสอบดูว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณได้ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook

 1. ตรวจสอบBusiness Contact Manager for Outlook นั้นจะถูกติดตั้งหรือไม่

  วิธีการ

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Add or Remove Programs)

  3. ในการติดตั้งโปรแกรมรายการ ตรวจสอบเพื่อดูว่าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ปรากฏขึ้น

 2. ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ไม่ปรากฏในรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ถ้าคุณมีซีดีBusiness Contact Manager for Outlook 2007 ติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี

  2. ถ้าคุณได้รับBusiness Contact Manager for Outlook กับ คอมพิวเตอร์ของคุณซื้อ (และ ไม่จำซีดี) คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานBusiness Contact Manager for Outlook

   วิธีการ

   • ใน Outlook บนเมนูวิธีใช้ คลิกกำหนดค่า Business Contact Manager และทำตามคำแนะนำ

คุณกำลังติดตั้งรุ่นBusiness Contact Manager for Outlook ในภาษาที่แตกต่างจากภาษาเลือกไว้สำหรับโปรแกรม Office อื่น ๆ

การแก้ไขปัญหาที่แนะนำเพื่อ ติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook ในภาษาเดียวกันเป็นหนึ่งถูกเลือกไว้สำหรับโปรแกรม Office อื่น ๆ ได้

ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ ลองต่อไปนี้:

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชันภาษาอื่นBusiness Contact Manager for Outlook

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista เมื่อติดตั้งBusiness Contact Manager for Outlook คลิกขวาโปรแกรมไอคอนหรือชื่อไฟล์ และเลือกการเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งโปรแกรมในฐานะผู้ดูแลระบบอาจช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเวอร์ชันภาษาอื่น

สำหรับเคล็ดลับแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดูแก้ไขติดตั้ง Business Contact Manager

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×