ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกว่า "Microsoft Access ไม่สามารถผนวกข้อมูลระเบียนทั้งหมดในคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลได้"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจปรากฏขึ้นเนื่องจากหนึ่งในเหตุผลใดต่อไปนี้

ความล้มเหลวในการแปลงชนิด    คุณอาจลองผนวกข้อมูลชนิดหนึ่งลงในเขตข้อมูลชนิดอื่นได้ ตัวอย่างเช่น การผนวกข้อมูลข้อความลงในเขตข้อมูลที่ชนิดข้อมูลถูกตั้งค่าเป็น Number จะทำให้ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ตรวจสอบชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตารางปลายทาง แล้วตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณกำลังผนวกชนิดข้อมูลที่ถูกต้องลงในแต่ละเขตข้อมูล

การละเมิดคีย์    คุณอาจพยายามผนวกข้อมูลลงในเขตข้อมูลหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคีย์หลักของตาราง เช่น เขตข้อมูล ID ตรวจสอบการออกแบบของตารางปลายทางเพื่อดูว่าคีย์หลัก (หรือดัชนีใดก็ตาม) ตั้งค่าคุณสมบัติ ไม่มีค่าซ้ำกัน ไว้เป็น ใช่ หรือไม่ จากนั้น ให้ตรวจสอบข้อมูลที่คุณกำลังผนวกข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ละเมิดกฎของตารางปลายทาง

การละเมิดการล็อก    ถ้าตารางปลายทางเปิดอยู่ในมุมมอง ออกแบบ หรือเปิดโดยผู้ใช้อื่นบนเครือข่าย อาจทำให้ระเบียนล็อกซึ่งทำให้คิวรีไม่สามารถผนวกระเบียนได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนปิดฐานข้อมูลแล้ว

การละเมิดกฎการตรวจสอบ    ตรวจสอบการออกแบบของตารางปลายทางเพื่อดูว่ามีกฎการตรวจสอบอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเขตข้อมูลและคิวรีของคุณไม่มีข้อมูลให้ คุณจะได้รับข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบตารางปลายทางใน เขตข้อมูล ข้อความ ใดๆ ที่คุณสมบัติ อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์ ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ ถ้าคิวรีของคุณไม่สามารถผนวกอักขระใดๆ ลงในเขตข้อมูลได้ คุณจะได้รับข้อผิดพลาด กฎการตรวจสอบอื่นๆ อาจทำให้เปิดปัญหาได้อีก เช่น คุณอาจมีกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สำหรับเขตข้อมูล ปริมาณ

>=10

ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถผนวกระเบียนด้วยปริมาณที่น้อยกว่า 10 ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล ให้ดูที่ การเพิ่มระเบียนที่มีคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลลงในตาราง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×