ข้อผิดพลาดของ Schema ในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงรายการข้อผิดพลาดของ Schema ที่คุณอาจพบเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ และให้ข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูบทความเข้ากันได้ของเว็บที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั่วไป

ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้าง หรือปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลจากการค้นหา

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

การใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในการสร้างหรือปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหา

ข้อผิดพลาด Schema จำนวนมากมีสาเหตุปัญหากับเขตข้อมูลการค้นหา ขั้นตอนเหล่านี้อธิบายวิธีการเปิดใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยการสร้าง หรือปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลจากการค้นหา

การสร้างเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางที่ต้องการเพิ่มเขตข้อมูลการค้นหา และเลือกคอลัมน์สุดท้ายที่มีป้ายชื่อ คลิกเพื่อเพิ่ม

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก คลิกเพื่อเพิ่ม แล้วคลิก การค้นหาและความสัมพันธ์

 3. ทำตามขั้นตอนของตัวช่วยสร้างการค้นหา เพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหาที่ต้องการ

ปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหาในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. เปิดตารางและเลือกเขตข้อมูลการค้นหาที่ต้องการปรับเปลี่ยน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

  • คลิกขวาที่เขตข้อมูลการค้นหา แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา

 3. ทำตามขั้นตอนของตัวช่วยสร้างการค้นหา เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณระบุ

ACCWeb105003

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ชนิดข้อมูลคอลัมน์สำหรับการค้นหารายการค่าต้องเป็น 'Text' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    การค้นหาที่ระบุใช้รายการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในฐานข้อมูลบนเว็บ รายการค่าต้องผูกกับคอลัมน์ข้อความบนเซิร์ฟเวอร์

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปิดตารางในมุมมอง ออกแบบ และเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลการค้นหาเป็น Text ถ้าไม่มีมุมมอง ออกแบบ ให้ลบเขตข้อมูลการค้นหา แล้วใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อทำการสร้างใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105012

ข้อผิดพลาด    ค้นหาแหล่งข้อมูลแถวกับส่วนของประโยคส่วนคำสั่งไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุใช้แบบสอบถามที่มีส่วนคำสั่ง WHERE ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปิดตารางในมุมมอง ออกแบบ และเอาส่วนคำสั่ง WHERE ออกจากคุณสมบัติแหล่งข้อมูลแถวของเขตข้อมูลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีมุมมอง ออกแบบ ให้ลบเขตข้อมูลการค้นหา แล้วใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อทำการสร้างใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105018

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    คีย์หลักที่เป็นการค้นหาไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตารางที่ระบุมีคีย์หลักที่เป็นเขตข้อมูลการค้นหาซึ่งอ้างถึงตารางอื่นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปิดตารางในมุมมอง ออกแบบ และเปลี่ยนคุณสมบัติชนิดการควบคุมสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาเป็นกล่องข้อความ (บนแท็บ การค้นหา) จากนั้นให้เปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ และลบความสัมพันธ์ที่มีเขตข้อมูลการค้นหาที่อยู่ในด้าน "กลุ่ม" ของความสัมพันธ์ (ลูกศรชี้ออกจากเขตข้อมูลการค้นหา)

ถ้าไม่มีมุมมองออกแบบ และหน้าต่างความสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่าใหม่ (ที่ไม่ใช่ฐานข้อมูลบนเว็บ)

 2. นำเข้าตารางที่ต้องการจากฐานข้อมูลเดิมใส่ในฐานข้อมูลใหม่

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในฐานข้อมูลใหม่

 4. ในฐานข้อมูลเดิม ให้ลบตาราง แล้วนำเข้าตารางจากฐานข้อมูลใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107000

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลที่ระบุมีชนิดข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ เช่น วัตถุ OLE

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    สร้างเขตข้อมูลใหม่ให้เป็นหนึ่งในชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน

 • ข้อความ

 • ตัวเลข

 • สกุลเงิน

 • ใช่/ไม่ใช่

 • วันที่และเวลา

 • เขตข้อมูลจากการคำนวณ

 • สิ่งที่แนบมา

 • การเชื่อมโยงหลายมิติ

 • บันทึกช่วยจำ

 • การค้นหา

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107001

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ดัชนีแบบรวมไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตารางที่ระบุมีคีย์หลักแบบรวม (คีย์ที่ประกอบไปด้วยเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล) คุณสามารถใช้เฉพาะเขตข้อมูล Autonumber เป็นคีย์หลักสำหรับตารางเว็บเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ดัชนีแบบรวมบนเว็บได้

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ถ้าดัชนีแบบรวมเป็นคีย์หลักแล้ว ให้สร้างคีย์หลัก Autonumber สำหรับตารางที่ระบุ จากนั้นสร้างกฎการตรวจสอบของระเบียน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในเขตข้อมูลเดิมไม่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107002

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตารางที่มีเขตข้อมูล สิ่งที่แนบมา มากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตารางที่ระบุมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดความล้มเหลวระหว่างการดำเนินการประกาศ ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    พิจารณาถึงการจัดเก็บสิ่งที่แนบมาทั้งหมดสำหรับแต่ละระเบียนในเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาเดียว ถ้าคุณต้องการเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการต่อระเบียน สำหรับแต่ละเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาเพิ่มเติม ให้สร้างตารางใหม่ที่มีเฉพาะเขตข้อมูลสิ่งที่แนบมาและเขตข้อมูล ID แล้วเชื่อมโยงตารางใหม่และตารางเดิมโดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107003

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    นิพจน์ของเขตข้อมูลจากการคำนวณมีเขตข้อมูลค่านำเข้าชนิดที่ไม่เข้ากันกับเว็บ เช่น AutoNumber, Memo หรือ Binary

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลจากการคำนวณที่ระบุใช้การคำนวณที่ใช้เขตข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บเป็นค่านำเข้า

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ปรับเปลี่ยนการคำนวณเพื่อให้เขตข้อมูลค่านำเข้าทั้งหมดเป็นหนึ่งในชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนต่อไปนี้

 • ข้อความ

 • ตัวเลข

 • สกุลเงิน

 • ใช่/ไม่ใช่

 • วันที่และเวลา

 • เขตข้อมูลจากการคำนวณ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107004

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ชนิดข้อมูลผลลัพธ์ของคอลัมน์จากการคำนวณไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ผลลัพธ์ของการคำนวณสำหรับเขตข้อมูลที่ระบุเป็นชนิดข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    สร้างเขตข้อมูลที่ได้จากการคำนวณใหม่ เพื่อให้ชนิดข้อมูลผลลัพธ์เป็นหนึ่งในชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนต่อไปนี้

 • ข้อความ

 • ตัวเลข

 • สกุลเงิน

 • ใช่/ไม่ใช่

 • วันที่และเวลา

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107005

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตารางที่มีเขตข้อมูลมากกว่า 220 เขตข้อมูลไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตารางที่ระบุมีเขตข้อมูลมากกว่า 220 เขตข้อมูล คุณไม่สามารถประกาศตารางที่มีเขตข้อมูลมากกว่า 220 เขตข้อมูลไปยังเว็บได้

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    สร้างตารางใหม่สำหรับเขตข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นให้ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลใหม่ที่จะทำการเชื่อมโยงตารางใหม่เข้ากับตารางที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107006

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ชื่อตารางเป็นชื่อสงวนและไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ชื่อตารางที่ระบุถูกสงวนไว้ให้ SharePoint ใช้และไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อตารางใดๆ ที่สงวนไว้ต่อไปนี้

 • UserInfo

 • รายการ

 • เอกสาร

 • WebParts

 • ComMd

 • เว็บ

 • เวิร์กโฟลว์

 • WFTemp

 • โซลูชัน

 • Report Definitions

 • MSysASO

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107007

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตารางที่มีการยกเลิกการประกาศที่มีการค้นหาไปยังตารางที่มีการประกาศไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตารางที่ระบุยังไม่ได้ถูกประกาศ และมีเขตข้อมูลการค้นหาที่ชี้ไปยังตารางที่มีการประกาศแล้ว ซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีการประกาศ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ประกาศตารางที่ยังไม่มีการประกาศโดยไม่เพิ่มการค้นหา คุณสามารถทำฐานข้อมูลบนเว็บให้ตรงกันเพื่อดำเนินการดังกล่าว หลังจากประกาศตารางใหม่แล้ว ให้สร้างการค้นหาไปยังตารางที่มีการประกาศอื่นที่ต้องการ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107008

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    รูปแบบที่กำหนดเองไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลที่ระบุมีรูปแบบสกุลเงินที่กำหนดเองที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้รูปแบบสกุลเงินมาตรฐานสำหรับเขตข้อมูลนั้น ให้ตั้งค่ารูปแบบเขตข้อมูลเป็น สกุลเงิน หรือ ยูโร โดยใช้แถบหล่นการจัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107009

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ควรตั้งค่าคุณสมบัติ อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์ และคุณสมบัติ จำเป็น ให้เป็น 'จริง' เพียงคุณสมบัติเดียว เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลที่ระบุมีทั้งคุณสมบัติ อนุญาตให้ความยาวเป็นศูนย์ และคุณสมบัติ จำเป็น ที่ตั้งค่าเป็น 'จริง'

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติที่ระบุมีอย่างมากที่สุดเพียงรายการเดียวที่ตั้งค่าเป็น 'จริง' คุณสามารถใช้มุมมอง ออกแบบ เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเหล่านี้

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107010

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติควรจะถูกตั้งเป็น 'ไม่ใช่' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ ผนวกเท่านั้น ของเขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติถูกตั้งค่าเป็น 'ใช่' ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนคุณสมบัติ ผนวกเท่านั้น เป็น 'ไม่ใช่'

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107011

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าเริ่มต้นจะต้องว่างเปล่าเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุมีค่าเริ่มต้นในแบบสอบถามการค้นหาหรือในรายการที่อนุญาตให้มีค่าหลายค่า ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

 • ไม่มีค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้สำหรับแบบสอบถามการค้นหา หรือ

 • ไม่มีค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้สำหรับรายการค่าการค้นหาที่อนุญาตให้มีค่าหลายค่าได้

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107012

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าเริ่มต้นจะต้องว่างเปล่าเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติที่ระบุมีค่าเริ่มต้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอาค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติออก

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107013

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลประเภทตัวเลขที่ระบุมีคุณสมบัติรูปแบบที่ถูกตั้งค่าเป็นค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ หมายเลขทั่วไป เปอร์เซ็นต์ หรือมาตรฐาน รูปแบบดังกล่าวเท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนแปลงรูปแบบของเขตข้อมูลเป็น หมายเลขทั่วไป เปอร์เซ็นต์ หรือมาตรฐาน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107014

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตารางควรมีคีย์หลักและควรเป็นตัวเลขที่มีขนาดเขตข้อมูลเป็น 'Long' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตารางที่ระบุมีปัญหาใดปัญหาหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ตารางไม่มีคีย์หลัก

 • ชนิดข้อมูลของคีย์หลักไม่ใช่ Number

 • ขนาดเขตข้อมูลคีย์หลักไม่เป็น 'Long'

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนคีย์หลักที่มีอยู่ในมุมมอง ออกแบบ ให้มีชนิดข้อมูลและขนาดเขตข้อมูลที่ถูกต้อง หรือสร้างคีย์หลักใหม่ให้กับตาราง โดยใช้ชนิดข้อมูล Autonumber ถ้าไม่มีมุมมอง ออกแบบ ให้สร้างตารางใหม่ และเพิ่มคอลัมน์จากตารางเดิม จากนั้นให้ลบตารางเดิม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107015

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติจะต้องถูกตั้งค่าไว้ที่ 'เท็จ' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ของเขตข้อมูล Memo ถูกตั้งค่าเป็น 'จริง' ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนค่าของ ค่าไม่ซ้ำกัน เป็น เท็จ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107016

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติจะต้องถูกตั้งค่าไว้ที่ 'เท็จ' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ของเขตข้อมูลแบบใช่/ไม่ใช่ ถูกตั้งค่าเป็น 'จริง'

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนค่าของ ค่าไม่ซ้ำกัน เป็น เท็จ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107017

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติจะต้องถูกตั้งค่าไว้ที่ 'เท็จ' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ ค่าไม่ซ้ำกัน ของเขตข้อมูลการเชื่อมโยงหลายมิติที่ระบุถูกตั้งค่าเป็น 'จริง' ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนค่าของ ค่าไม่ซ้ำกัน เป็น เท็จ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107018

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ควรถูกตั้งค่าให้เป็นคีย์หลักของตารางและควรเป็นคอลัมน์แรก เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุมีปัญหาหนึ่งปัญหาใดต่อไปนี้

 • คอลัมน์ที่ถูกผูกไว้ถูกตั้งค่าให้เป็นเขตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่คีย์หลักของตารางต้นฉบับ

 • คอลัมน์ที่ถูกผูกไม่ได้เป็นคอลัมน์แรกของการค้นหา

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107019

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติควรจะถูกตั้งค่าเป็น 'ใช่' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ ของเขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุถูกตั้งค่าเป็น 'ไม่ใช่' แต่เขตข้อมูลการค้นหาไม่ได้เป็นรายการค่าที่เป็นค่าเดียว ดังนั้นการตั้งค่าคุณสมบัติจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อปรับเปลี่ยนเขตข้อมูลการค้นหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำกัดแค่ในรายการ ขณะตัวช่วยสร้างแสดง

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107020

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติจะต้องว่างเปล่าเพื่อเข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก ของเขตข้อมูลที่ระบุไม่ว่างเปล่า ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปิดตารางในมุมมอง ออกแบบ และล้างคุณสมบัติ เชื่อมโยงเขตข้อมูลลูก จากนั้นให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [ไม่มี] ถ้าไม่มีมุมมอง ออกแบบ ในมุมมอง แผ่นข้อมูล บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วชี้ไปที่ แผ่นข้อมูลย่อย จากนั้นคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107021

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติจะต้องว่างเปล่าเพื่อเข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก ของเขตข้อมูลที่ระบุไม่ได้ว่างเปล่า ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปิดตารางในมุมมอง ออกแบบ และล้างคุณสมบัติ เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก จากนั้นให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [ไม่มี] ถ้าไม่มีมุมมอง ออกแบบ ในมุมมอง แผ่นข้อมูล บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วชี้ไปที่ แผ่นข้อมูลย่อย จากนั้นคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107022

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติจะต้องว่างเปล่า หรือถูกตั้งค่าเป็น 'อัตโนมัติ' เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย ของเขตข้อมูลที่ระบุไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] หรือ [ไม่มี] ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปิดตารางในมุมมอง ออกแบบ และตั้งค่าคุณสมบัติ ชื่อแผ่นข้อมูลย่อย เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [ไม่มี] ถ้าไม่มีมุมมอง ออกแบบ ในมุมมอง แผ่นข้อมูล บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วชี้ไปที่ แผ่นข้อมูลย่อย จากนั้นคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107023

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติควรถูกระบุให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติ ความกว้างคอลัมน์ ของเขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุว่างเปล่า ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปิดตารางในมุมมอง ออกแบบ และระบุค่าสำหรับความกว้างคอลัมน์ (บนแท็บคุณสมบัติการค้นหา) หรือเลือกคอลัมน์ในมุมมอง แผ่นข้อมูล และบนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา ให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ACCWeb107024

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    Autonumber ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับเขตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลที่ระบุใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber แต่ไม่ได้เป็นคีย์หลักของตาราง ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลให้เป็น Number สำหรับวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คุณสามารถใช้แมโครข้อมูลเพื่อให้ได้รับหน้าที่การใช้งานที่คล้ายกัน ให้เปลี่ยนเขตข้อมูลที่มีคุณสมบัตินี้เป็นคีย์หลักในมุมมอง ออกแบบ หรือเปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็น Number

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×