ข้อผิดพลาดของแมโคร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีข้อผิดพลาดในแมโครที่คุณกำลังเรียกใช้อยู่ ไม่สามารถใช้วิธีการที่ระบุในวัตถุที่ระบุสำหรับหนึ่งในเหตุผลต่อไปนี้

 • อาร์กิวเมนต์มีค่าที่ไม่ถูกต้อง สาเหตุทั่วไปของปัญหานี้ก็คือการพยายามเข้าถึงวัตถุที่ไม่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น สมุดงาน(5) ในขณะที่มีสมุดงานเปิดอยู่เพียงสามแฟ้มเท่านั้น

 • วิธีการไม่สามารถใช้ได้ในบริบทที่นำไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการของวัตถุในบาง ช่วง ต้องการช่วงที่มีข้อมูล ถ้าช่วงนั้นไม่มีข้อมูล วิธีการดังกล่าวจะล้มเหลว

 • ข้อผิดพลาดภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น ความล้มเหลวในการอ่านหรือเขียนจากแฟ้ม

 • ไม่สามารถใช้เมธอดหรือคุณสมบัติเนื่องจากการตั้งค่าความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติและเมธอดของวัตถุVBEสำหรับการจัดการโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ที่ถูกเก็บไว้ในเอกสาร Microsoft Office ไม่สามารถเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น

  เมื่อต้องการเปิดการเข้าถึงโครงการ Visual Basic แบบเชื่อถือได้ ให้ทำดังนี้

  1. ถ้าแท็บ นักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

   กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

  3. ภายใต้ การตั้งค่าแมโครของนักพัฒนา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เมธอด ค้นหาชื่อเมธอดในวิธีใช้ Visual Basic

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×