ข้อผิดพลาดของแมโคร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แสดงข้อผิดพลาดของแมโครปรากฏขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาดในแมโคร ที่คุณกำลังเรียกใช้

ไม่สามารถใช้วิธีการที่ระบุบนวัตถุที่ระบุสำหรับหนึ่งในเหตุผลใดต่อไปนี้:

 • อาร์กิวเมนต์ประกอบด้วยค่าที่ไม่ถูกต้อง สาเหตุทั่วไปของปัญหานี้กำลังพยายามเข้าถึงวัตถุที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นWorkbooks(5)เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กเพียงสาม

 • ไม่สามารถใช้เมธอดในบริบทนำไปใช้ มอบ บางวิธีวัตถุช่วงจำเป็นต้องใช้ช่วงนั้นไม่ประกอบด้วยข้อมูล ถ้าช่วงประกอบด้วยข้อมูล เมธอดล้มเหลว

 • ข้อผิดพลาดภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น ความล้มเหลวในการอ่านหรือเขียนจากไฟล์

 • ไม่สามารถใช้เมธอดหรือคุณสมบัติเนื่องจากการตั้งค่าความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติและเมธอดของวัตถุVBEสำหรับการจัดการโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ที่ถูกเก็บไว้ในเอกสาร Microsoft Office ไม่สามารถเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงที่เชื่อถือได้ไปยังโครงการ Visual Basic ทำต่อไปนี้:

  1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา ให้ใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บนั้น

   1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

   2. ภายใต้ แท็บหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

  2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

   กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

  3. ภายใต้การตั้งค่าแมโครของนักพัฒนา เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เมธอด ค้นหาชื่อเมธอดในวิธีใช้ Visual Basic

ไม่สามารถใช้วิธีการที่ระบุบนวัตถุที่ระบุสำหรับหนึ่งในเหตุผลใดต่อไปนี้:

 • อาร์กิวเมนต์ประกอบด้วยค่าที่ไม่ถูกต้อง สาเหตุทั่วไปของปัญหานี้กำลังพยายามเข้าถึงวัตถุที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นWorkbooks(5)เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กเพียงสาม

 • ไม่สามารถใช้เมธอดในบริบทนำไปใช้ มอบ บางวิธีวัตถุช่วงจำเป็นต้องใช้ช่วงนั้นไม่ประกอบด้วยข้อมูล ถ้าช่วงประกอบด้วยข้อมูล เมธอดล้มเหลว

 • ข้อผิดพลาดภายนอกที่เกิดขึ้น เช่น ความล้มเหลวในการอ่านหรือเขียนจากไฟล์

 • ไม่สามารถใช้เมธอดหรือคุณสมบัติเนื่องจากการตั้งค่าความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติและเมธอดของวัตถุVBEสำหรับการจัดการโค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ที่ถูกเก็บไว้ในเอกสาร Microsoft Office ไม่สามารถเข้าถึงตามค่าเริ่มต้น

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงที่เชื่อถือได้ไปยังโครงการ Visual Basic ทำต่อไปนี้:

  1. ถ้าไม่มีแท็บ นักพัฒนา ให้ใช้งาน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บนั้น

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภทเป็นที่นิยม ภายใต้ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon นั้นแล้ว คลิกตกลง

  2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

   กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

  3. ภายใต้การตั้งค่าแมโครของนักพัฒนา เลือกกล่องกาเครื่องหมายเชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เมธอด ค้นหาชื่อเมธอดในวิธีใช้ Visual Basic

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×