ข้อผิดพลาดของฟอร์มและรายงานในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงรายการข้อผิดพลาดของฟอร์มและรายงานที่คุณอาจพบเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ และให้ข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูบทความเข้ากันได้ของเว็บที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั่วไป

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องเป็น 0 เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ช่องว่างภายในตัวควบคุมในรายงานต้องเป็นศูนย์

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอาช่องว่างออกจากตัวควบคุมในรายงาน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106000

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    เหตุการณ์ไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เหตุการณ์ที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุนในเว็บฐานข้อมูล

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้เหตุการณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแทน เหตุการณ์ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มในเว็บ

 • AfterUpdate

 • OnApplyFilter

 • OnChange

 • OnClick

 • OnCurrent

 • OnDblClick

 • OnDirty

 • OnLoad

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106001

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนหัวของรายงาน ส่วนหัวของหน้ารายงาน หรือส่วนท้ายของหน้ารายงาน

หมายความว่าอะไร    ตัวควบคุมที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บเนื่องจากถูกผูกไว้กับแหล่งข้อมูล และอยู่ในส่วนหัวรายงาน ส่วนหัวของหน้ารายงาน หรือส่วนท้ายของหน้ารายงาน

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เปลี่ยนแปลงแหล่งตัวควบคุมของตัวควบคุมเพื่อให้ไม่ถูกผูกไว้

 • ย้ายตัวควบคุมไปยังส่วนรายละเอียดของรายงาน หรือไปยังส่วนท้ายของรายงาน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106002

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    แถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขได้รับการสนับสนุนบนรายงานเว็บ แต่แถบข้อมูลไม่ได้รับการสนับสนุน

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ลบแถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขบนรายงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106003

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตัวควบคุมบนฟอร์มไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตัวควบคุมฟอร์มที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ ชนิดของตัวควบคุมต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบนฟอร์มบนเว็บ

 • ActiveX

 • Chart

 • Hyperlink

 • EmptyCell

 • Image

 • FrameLine

 • OLEDocument

 • OptionButton

 • OptionGroup

 • PageBreak

 • Rectangle

 • ToggleButton

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนแทน ต่อไปนี้คือรายการของตัวควบคุมที่ถูกต้องบนฟอร์ม

 • CheckBox

 • ComboBox

 • CommandButton

 • Form

 • FormDetail

 • FormFooter

 • FormHeader

 • Image

 • Label

 • ListBox

 • NavigationButton

 • NavigationControl

 • Page

 • Subform

 • TabList

 • TextBox

 • WebBrowser

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106004

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตัวควบคุมบนรายงานไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    ตัวควบคุมต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบนรายงานเว็บ

 • ActiveX

 • Controls

 • Attachment

 • Bound Object Frame

 • Button

 • Chart

 • ComboBox

 • Insert Page Break

 • Remove Page Break

 • Insert Page

 • ListBox

 • Option

 • Option Group

 • Rectangle

 • Subform

 • Subreport

 • Toggle Button

 • Unbound Object Frame

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ลบตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนรายงานเว็บ และใช้เฉพาะตัวควบคุมที่ได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • CheckBox

 • Detail

 • Empty Cell

 • Group Footer

 • Group Header

 • Hyperlink

 • Image

 • Label

 • Page Footer

 • Page Header

 • Report

 • Report Footer

 • Report Header

 • TextBox

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106005

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    มุมมองเริ่มต้นต้องเป็น Single Form, Continuous Forms หรือ Datasheet เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คุณสมบัติมุมมองเริ่มต้นสำหรับฟอร์มที่ระบุได้รับการตั้งค่าเป็นค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนฟอร์มเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นเป็น Single Form, Continuous Forms หรือ Datasheet

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106006

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    เหตุการณ์บนรายงานไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    รายงานที่ระบุมีกระบวนงานเหตุการณ์ ซึ่งเหตุการณ์ไม่ได้รับการสนับสนุนบนรายงานเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอากระบวนงานเหตุการณ์ทั้งหมดออกจากรายงานที่ระบุ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106007

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    รายงานที่มีรายงานย่อยไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    รายงานที่ระบุมีรายงานย่อย ซึ่งรายงานย่อยไม่ได้รับการสนับสนุนบนรายงานเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอาตัวควบคุมรายงานย่อยออกจากรายงาน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ตัวควบคุมรายงานย่อยบนฟอร์มเว็บได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×