ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ข้อผิดพลาดของฟอร์มและรายงานในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงรายการฟอร์มและรายงานข้อผิดพลาดที่คุณอาจพบเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ และให้ข้อมูลที่สามารถช่วยคุณ แก้ไขข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูบทความเข้ากันได้ของเว็บที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั่วไป

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องเป็น 0 เพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

ความหมาย    ควบคุม padding ในรายงานต้องเป็นศูนย์

สิ่งที่ต้องทำ    เอาช่องว่างที่จากตัวควบคุมในรายงาน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106000

ข้อผิดพลาด    เหตุการณ์ไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    เหตุการณ์ที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุนในฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    ใช้เหตุการณ์ได้รับการสนับสนุนแทน เหตุการณ์ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มบนเว็บ:

 • หลังการปรับปรุง

 • OnApplyFilter

 • เมื่อเปลี่ยนแปลง

 • OnClick

 • OnCurrent

 • คลิกสองครั้ง

 • เมื่อเปลี่ยนเนื้อหา

 • เมื่อมีการโหลด

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106001

ข้อผิดพลาด    ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนหัวของรายงาน ส่วนหัวของหน้ารายงาน หรือส่วนท้ายของหน้ารายงาน

ความหมาย    ตัวควบคุมที่ระบุจะไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บเนื่องจากถูกผูกไว้กับแหล่งข้อมูล และอยู่ในส่วนหัวของรายงาน ส่วนหัวของหน้ารายงาน หรือส่วนท้ายของหน้ารายงาน

สิ่งที่ต้องทำ    เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เปลี่ยนแหล่งตัวควบคุมสำหรับตัวควบคุมเพื่อที่จะไม่ถูกผูกไว้

 • ย้ายตัวควบคุม ลงในส่วนรายละเอียดของรายงาน หรือส่วนท้ายของรายงาน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106002

ข้อผิดพลาด    แถบข้อมูลการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่เข้ากันได้กับเว็บ

ความหมาย    จัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะได้รับการสนับสนุนบนเว็บรายงาน แต่ไม่มีแถบข้อมูล

สิ่งที่ต้องทำ    ลบแถบข้อมูลจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในรายงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106003

ข้อผิดพลาด    ตัวควบคุมบนฟอร์มไม่เข้ากับเว็บ

ความหมาย    ตัวควบคุมฟอร์มระบุไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ ชนิดของตัวควบคุมต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนบนฟอร์มบนเว็บ:

 • ActiveX

 • แผนภูมิ

 • ไฮเปอร์ลิงก์

 • EmptyCell

 • ภาพ

 • FrameLine

 • OLEDocument

 • OptionButton

 • OptionGroup

 • ตัวแบ่งหน้า

 • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 • ToggleButton

สิ่งที่ต้องทำ    ใช้ตัวควบคุมสนับสนุนแทน ต่อไปนี้คือรายการของตัวควบคุมที่ถูกต้องบนฟอร์ม:

 • กล่องกาเครื่องหมาย

 • ComboBox

 • CommandButton

 • ฟอร์ม

 • FormDetail

 • FormFooter

 • FormHeader

 • ภาพ

 • ป้ายชื่อ

 • กล่องรายการ

 • NavigationButton

 • NavigationControl

 • หน้า

 • ฟอร์มย่อย

 • TabList

 • กล่องข้อความ

 • เว็บเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106004

ข้อผิดพลาด    ตัวควบคุมบนรายงานไม่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

ความหมาย    ตัวควบคุมต่อไปนี้จะไม่ได้รับการสนับสนุนบนรายงาน web:

 • ActiveX

 • ตัวควบคุม

 • สิ่งที่แนบมา

 • เฟรมวัตถุที่ถูกผูกไว้

 • ปุ่ม

 • แผนภูมิ

 • ComboBox

 • แทรกตัวแบ่งหน้า

 • เอาตัวแบ่งหน้า

 • แทรกหน้า

 • กล่องรายการ

 • ตัวเลือก

 • กลุ่มตัวเลือก

 • สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 • ฟอร์มย่อย

 • รายงานย่อย

 • ปุ่มสลับ

 • วัตถุที่ไม่ถูกผูกเฟรม

สิ่งที่ต้องทำ    ลบตัวควบคุมที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บรายงาน และใช้เฉพาะควบคุมต่อไปนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุน:

 • กล่องกาเครื่องหมาย

 • รายละเอียด

 • เซลล์ว่าง

 • ส่วนท้ายของกลุ่ม

 • ส่วนหัวของกลุ่ม

 • ไฮเปอร์ลิงก์

 • ภาพ

 • ป้ายชื่อ

 • ส่วนท้ายของหน้า

 • ส่วนหัวของหน้า

 • รายงาน

 • ส่วนท้ายของรายงาน

 • ส่วนหัวรายงาน

 • กล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106005

ข้อผิดพลาด    มุมมองเริ่มต้นต้อง ฟอร์มเดี่ยว ฟอร์มแบบต่อเนื่อง หรือแผ่นข้อมูลเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

ความหมาย    ตั้งค่าคุณสมบัติมุมมองเริ่มต้นสำหรับฟอร์มที่ระบุเป็นค่าที่ไม่ได้รับการสนับสนุนบนฟอร์มบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    ตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นเป็นฟอร์มเดี่ยวฟอร์มแบบต่อเนื่อง หรือแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106006

ข้อผิดพลาด    เหตุการณ์บนรายงานไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    รายงานที่ระบุมีกระบวนงานเหตุการณ์ รายงานบนเว็บไม่สนับสนุนเหตุการณ์

สิ่งที่ต้องทำ    เอากระบวนงานเหตุการณ์ทั้งหมดออกจากรายงานที่ระบุ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106007

ข้อผิดพลาด    รายงานที่ มีรายงานย่อยไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    รายงานที่ระบุมีรายงานย่อย รายงานย่อยไม่ได้รับการสนับสนุนบนรายงานบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    เอาตัวควบคุมรายงานย่อยออกจากรายงาน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ตัวควบคุมรายงานย่อยบนฟอร์มบนเว็บ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×