ข้อผิดพลาดของความสัมพันธ์และการค้นหาในการตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้แสดงรายการข้อผิดพลาดของความสัมพันธ์และการค้นหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ และให้ข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ให้ดูบทความเว็บตรวจสอบความเข้ากันได้: ข้อผิดพลาดทั่วไป

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ชนิดข้อมูลของคอลัมน์ไม่เข้ากันกับการค้นหาบนเว็บ

หมายความว่าอะไร    ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุไม่ได้รับการสนับสนุนบนเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลการค้นหาเป็นหนึ่งในชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนต่อไปนี้

  • ข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

  • วันที่และเวลา

  • ตัวเลข

  • เขตข้อมูลที่มีการคำนวณที่จะส่งกลับข้อความที่มีหนึ่งบรรทัด

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105001

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    คอลัมน์ที่ผูกไว้กับการค้นหาต้องเป็นคีย์หลักเพื่อให้เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คอลัมน์ที่ผูกไว้ของเขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุไม่เป็นคีย์หลักของตารางการค้นหาเป้าหมาย

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    สร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่โดยใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา ให้ระบุคอลัมน์คีย์หลักของตารางการค้นหาเป้าหมายเป็นคอลัมน์ที่ถูกผูกไว้

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105002

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    แหล่งข้อมูลแถวการค้นหาต้องเป็นคำสั่ง SQL ที่สมบูรณ์ ซึ่งระบุหนึ่งตารางและเขตข้อมูลต่างๆ จากตารางนั้นเพื่อให้เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เงื่อนไขหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้เป็นจริง

  • แบบสอบถามสำหรับการค้นหาที่ระบุใช้ตารางหรือแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งรายการเป็นแหล่งข้อมูล

  • ไม่ได้เลือกคอลัมน์ที่ใช้ในแบบสอบถามอย่างชัดเจน

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    สร้างการค้นหาใหม่ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า

  • การค้นหานั้นใช้ตารางที่เข้ากันกับเว็บหนึ่งตารางเป็นแหล่งข้อมูล

    เคล็ดลับ: ตารางใดๆ ที่ไม่เข้ากันกับเว็บควรจะสร้างแถวหนึ่งแถวในตารางปัญหาความเข้ากันได้กับเว็บ เมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

  • แบบสอบถามการค้นหาจะระบุแต่ละเขตข้อมูลอย่างชัดเจน (คือไม่ใช้ SELECT *)

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105003

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    การค้นหาแบบหลายคอลัมน์ที่มีชนิดแหล่งข้อมูลแถวของรายการค่าต้องผูกไว้กับ "Col1" เพื่อให้เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    การค้นหาแบบหลายคอลัมน์ที่ระบุไม่ได้ผูกไว้กับ Col1

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณผูกเข้ากับ Col1 ของการค้นหาค่า

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105004

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    การค้นหารายการค่าต้องมีข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแถวเพื่อให้เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    รายการค่าสำหรับการค้นหาที่ระบุว่างเปล่า ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใส่แถวข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแถวในรายการค่าสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105005

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    รายการค่าที่มีค่าว่างไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีค่าคอลัมน์หายไปในแถวการค้นหาค่าหนึ่งแถว ซึ่งทำให้ไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุเขตข้อมูลในแถวหนึ่งของรายการค่าแล้ว ให้ใช้มุมมองออกแบบเพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูลแถวนี้ หรือใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหา (บนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม คุณสมบัติ ให้คลิก ปรับเปลี่ยนการค้นหา)

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105006

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ไม่พบตารางสำหรับแหล่งข้อมูลแถวการค้นหา

หมายความว่าอะไร    ไม่มีตารางที่ระบุว่าเป็นแหล่งข้อมูลแถวของการค้นหาที่ระบุดังกล่าว

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ระบุแหล่งข้อมูลแถวที่ถูกต้องสำหรับการค้นหา คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างการค้นหาใหม่


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    คำสั่ง SQL ที่มีคอลัมน์ผลลัพธ์จากการคำนวณสำหรับแหล่งข้อมูลแถวการค้นหาไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุมีนิพจน์อยู่ในแหล่งข้อมูลแถว ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ ตัวอย่างต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลแถวที่ไม่ถูกต้องสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาเว็บ: SELECT ([ชื่อ] & " " & [นามสกุล]) FROM Contacts;

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ให้สร้างคอลัมน์จากการคำนวณในตารางต้นแบบ แล้วสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105007

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    แหล่งข้อมูลแถวการค้นหาสามารถอ้างอิงได้เพียงตารางเดียวเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    แหล่งข้อมูลแถวสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุมีหลายตาราง

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาในการสร้างการค้นหาใหม่เพื่อให้อ้างอิงเพียงหนึ่งตารางเท่านั้น คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105008

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    เปิดใช้งาน Referential Integrity ต้องเป็นเท็จถ้า อนุญาตให้มีหลายค่า เป็นจริงสำหรับการค้นหา

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุอนุญาตให้ใช้หลายค่า แต่ความสัมพันธ์ที่จำลองแบบนั้นบังคับใช้ Referential Integrity ซึ่งต้องใช้ค่าเดียวในการค้นหา

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เอา Referential Integrity บนความสัมพันธ์ออก หรือสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่โดยไม่อนุญาตให้ใช้หลายค่า

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105009

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    จำกัดแค่ในรายการ ต้องเป็นจริงถ้า อนุญาตให้มีหลายค่า เป็นจริง

หมายความว่าอะไร    ตั้งค่าคุณสมบัติการค้นหา จำกัดแค่ในรายการ ให้เป็นเท็จสำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ แต่ตั้งค่า อนุญาตให้มีหลายค่า เป็นจริง

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเขตข้อมูลการค้นหา จำกัดแค่ในรายการ ให้เป็นจริง หรือตั้งค่า อนุญาตให้มีหลายค่า ให้เป็นเท็จ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105010

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    การค้นหาต้องมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลการค้นหากับเขตข้อมูลที่อ้างถึง

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105011

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    คำสั่ง SQL ของแหล่งข้อมูลแถวการค้นหาต้องรวมเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางแหล่งข้อมูล และเขตข้อมูลนั้นต้องเป็นคอลัมน์ที่ถูกผูกไว้

หมายความว่าอะไร    แบบสอบถามสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุไม่มีคีย์หลักของตารางแหล่งข้อมูล ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105012

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    คำสั่ง SQL สำหรับแหล่งข้อมูลแถวการค้นหาไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คำสั่ง SQL สำหรับแหล่งข้อมูลแถวการค้นหาของเขตข้อมูลการค้นหาอยู่ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เข้ากันกับเว็บ ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น มีตัวดำเนินการ SQL ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105014

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ตารางที่มีคอลัมน์การค้นหาต้องมีคีย์หลัก และคีย์หลักต้องมีชนิดข้อมูลเป็น Long

หมายความว่าอะไร    ตารางเป้าหมายการค้นหา Foreign Key หรือคีย์หลักของตารางแหล่งข้อมูลไม่เป็น Long Integer หรือไม่เป็นทั้งสองอย่าง

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งเขตข้อมูลต้นฉบับและเขตข้อมูลเป้าหมายของการค้นหาเป็น Long Integer คุณอาจต้องการสร้างเขตข้อมูลใหม่เพื่อวัตถุประสงค์นี้

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105015

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ชนิดการค้นหาต้องเป็น '|0' หรือ '|1' เพื่อให้เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุอ้างถึงรายการเขตข้อมูลว่าเป็นแหล่งข้อมูลแถว

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่ คุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105016

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลการค้นหาที่ถูกต้องนั้นไม่เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    เขตข้อมูลการค้นหาไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่เข้ากันกับฐานข้อมูลเว็บ

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    สร้างเขตข้อมูลการค้นหาระหว่างตารางที่เกี่ยวข้อง ใช้ตัวช่วยสร้างการค้นหาเพื่อสร้างการค้นหา

ด้านบนของหน้า

ACCWeb105017

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด    ชนิดข้อมูลผลลัพธ์ของคอลัมน์จากการคำนวณสำหรับการค้นหาต้องเป็น Text เพื่อให้เข้ากันกับเว็บ

หมายความว่าอะไร    คอลัมน์แสดงผลคอลัมน์แรกของเขตข้อมูลการค้นหาที่ระบุเป็นคอลัมน์จากการคำนวณที่มีชนิดข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ Text

สิ่งที่ต้องดำเนินการ    เปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจากการคำนวณเป็น Text หรือสร้างเขตข้อมูลการค้นหาใหม่แล้วเลือกคอลัมน์อื่นเป็นคอลัมน์แสดงผลคอลัมน์แรก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×