ข้อผิดพลาดการซิงค์ – สมุดบันทึกจะใหญ่เกินไป (0xe0000025 แสดงว่า)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลองแก้ไขข้อผิดพลาดการซิงค์นี้:

ลดจำนวนหน้าภายในส่วน

สาเหตุหนึ่งสำหรับข้อผิดพลาดนี้คือ ส่วนหนึ่งของคุณมีจำนวนหน้ามากเกินไป และ OneDrive ไม่สามารถซิงค์สมุดบันทึกของคุณ ลองย้ายหน้าบางหน้าในส่วนนั้นไปยังส่วนอื่น

 1. ค้นหาส่วนที่กำลังมีปัญหาในการซิงค์จากข้อผิดพลาดการซิงค์

  รายการสมุดบันทึกที่มีข้อผิดพลาดในการซิงค์

 2. เปิดส่วนนั้นแล้วเลือกหน้าที่คุณต้องการย้ายไปยังส่วนอื่น แล้วกด Command + C เพื่อคัดลอก

 3. ไปส่วนที่คุณต้องการย้ายหน้าเหล่านั้นไป แล้วกด Command + V เพื่อวาง

 4. เมื่อย้ายหน้าเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยแล้ว ให้กลับไปที่ส่วนเดิมแล้วลบหน้าเหล่านั้น

 5. ลองซิงค์สมุดบันทึกของคุณ

 6. ถ้ายังคงมีข้อผิดพลาดการซิงค์อยู่ ให้ลองย้ายหน้าเพิ่มเติม

ลดจำนวนเนื้อหาบนหน้าแต่ละหน้า

อีกเหตุผลหนึ่งที่สมุดบันทึกของคุณไม่สามารถซิงค์คือหน้าหนึ่งของคุณใหญ่เกินไป

 1. ค้นหาหน้าที่มีไฟล์ฝังตัวจำนวนมาก เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ

 2. เมื่อพบหน้านั้นแล้ว ให้ลองย้ายเนื้อหาบางส่วนไปยังหน้าอื่น

 3. ลองซิงค์สมุดบันทึกของคุณ

 4. ถ้ายังคงมีข้อผิดพลาดการซิงค์อยู่ ให้ลองมองหาหน้าอื่นๆ ที่อาจใหญ่เกินไป

เคล็ดลับ: OneDrive ไม่สามารถซิงค์หน้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 GB

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ถ้าหลังจากลองใช้ขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังคงมีข้อผิดพลาดการซิงค์นี้อยู่ โปรดรายงานปัญหานี้ถึง ฟอรัม OneNote ใน Microsoft Answers เพื่อให้ผู้ใช้อื่นในชุมชนและสมาชิกง่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยสืบหาสาเหตุของปัญหานี้ต่อไปได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×