ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อมูลในเอกสารนี้ ซึ่งรวมถึง URL และการอ้างอิงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอื่นๆ นั้นอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการแจ้งประกาศให้ทราบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ ชื่อโดเมน ที่อยู่อีเมล โลโก้ บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในตัวอย่างในที่นี้เป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมา ซึ่งไม่มีจุดประสงค์หรือไม่ควรสรุปว่าเป็นความสัมพันธ์กับบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ ชื่อโดเมน โลโก้ บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์จริงใดๆ การปฏิบัติตามกฏหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับได้ทั้งหมดนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ทั้งนี้โดยปราศจากการจำกัดสิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนใดของเอกสารนี้สามารถถูกทำซ้ำ เก็บไว้ใน หรือใส่ไว้ในระบบเรียกข้อมูล หรือถูกส่งในรูปแบบใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ (ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกลศาสตร์ ทางการถ่ายเอกสาร ทางการบันทึก หรือทางการอื่นๆ) หรือเพื่อจุดประสงค์ใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเปิดเผยของบริษัท Microsoft Corporation

Microsoft อาจมีสิทธิบัตร การสมัครของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมเรื่องในเอกสารนี้ ยกเว้นแต่จะมีการระบุอย่างเปิดเผยในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft การให้เอกสารนี้ไม่ได้ให้ใบอนุญาตใดๆ แก่คุณในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นเหล่านี้

© 2006 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile และ Wingdings เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัท Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐ และ/หรือประเทศอื่น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×