ข้อตกลงการส่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อตกลงบริการของ Microsoftสำหรับไซต์นี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้นำไปใช้กับสิ่งที่คุณส่ง โปรดอ่านเหล่านั้น ถ้าคุณไม่เห็นไปยังข้อกำหนดเหล่านี้ ส่งเนื้อหาไปยังไมโครซอฟท์

เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากไซต์นี้ คุณได้ให้สิทธิ์ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์การครอบครองทั้งหมดในการใช้ การแชร์ และการดำเนินการการส่งของคุณในเชิงพานิชย์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามแก่ไมโครซอฟท์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายความว่า คุณได้ให้สิทธิ์แก่ไมโครซอฟท์ในการทำสิ่งต่อไปนี้

  • สร้าง ใช้ คัดลอก ปรับเปลี่ยน และสร้างสิ่งอื่นๆ จากสิ่งที่คุณส่งมาได้

  • ดำเนินการและแสดงต่อสาธารณะ นำเข้า ออกอากาศ ส่ง แจกจ่าย ให้สิทธิ์การใช้งาน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ยืม เสนอขาย และขายสิ่งที่คุณส่งมา (หรือสิ่งอื่นๆ ที่สร้างจากสิ่งที่คุณส่งมา) โดยแนบชื่อหรือไม่แนบชื่อของคุณลงในสิ่งที่คุณส่งมา

  • ให้สิทธิ์เหล่านี้แก่บุคคลทั่วไป

เราไม่ขอให้คุณใส่ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุข้อมูลส่วน ด้วยส่งของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้นMicrosoft ประกาศสิทธิ์ส่วนบุคคลแบบออนไลน์ของเราจะครอบคลุม

คุณเข้าใจว่าไมโครซอฟท์อาจจะใช้หรืออาจจะไม่ใช้หรือโพสต์สิ่งที่คุณส่งมา เราอาจเอาสิ่งที่คุณส่งมาออกจากเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×