ข้อจำกัดและคำเตือนสำหรับโฟลเดอร์ที่แชร์ใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายข้อจำกัดที่เชื่อมโยงกับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดพร้อมท์คำเตือน

ข้อจำกัดโฟลเดอร์

SharePoint Workspace จะไม่อนุญาตให้แชร์ชนิดของโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์ที่แชร์

 • โฟลเดอร์ในสื่อที่ถอดออกได้ เช่น ซีดีรอม หรือฟลอปปีดิสก์

 • โฟลเดอร์ในไดรฟ์เครือข่าย

 • โฟลเดอร์ภายในไดเรกทอรีข้อมูล SharePoint Workspace

 • โฟลเดอร์ใดๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์เขียน ซึ่งก็คือ โฟลเดอร์ที่คุณไม่สามารถสร้างแฟ้มใหม่

 • โฟลเดอร์ใดๆ ที่ถูกซิงโครไนซ์ในบัญชีผู้ใช้รายอื่นใน SharePoint Workspace เรียบร้อยแล้ว

 • โฟลเดอร์ที่มีชื่อที่เริ่มต้นด้วย .hg

นอกจากนี้ SharePoint Workspace จะติดประกาศข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์รากของไดรฟ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ร่วมกัน ไม่แนะนำให้ดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง

 • ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ใดๆ ภายในไดเรกทอรีระบบ Windows

 • ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ (หรือโฟลเดอร์หลัก) ที่คุณกำลังทำข้อมูลให้ตรงกันในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอื่นๆ

  ในกรณีนี้ คุณต้องตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหลายโฟลเดอร์จะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องแน่ใจว่าสมาชิกทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์ทั้งหมด

ข้อจำกัดของแฟ้ม

ไฟล์และชนิดไฟล์ต่อไปนี้ไม่สามารถแชร์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ได้ ได้แก่ ไฟล์ใดๆ ที่มีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยอักขระ ~ หรือ .hg หรือไฟล์ทั้งหมดที่มีนามสกุล gfs, tmp, bak, sav หรือ lnk

นอกจากนี้ ไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ไม่สามารถแชร์ในโฟลเดอร์ที่แชร์ได้ ได้แก่ ซ่อน, ระบบ, ชั่วคราว หรือออฟไลน์

เมื่อต้องการดูรายการข้อจำกัดของโฟลเดอร์ที่แชร์ของ เปิดกล่องคุณสมบัติการซิงโครไนซ์โฟลเดอร์

SharePoint Workspace ไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์ นอกจากนี้ SharePoint Workspace จะหยุดทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่เกินขีดจำกัดต่อไปนี้ ได้แก่ มีแฟ้มมากกว่า 5000 แฟ้ม หรือกลุ่มแฟ้มที่มีขนาดโดยรวมเกิน 2 กิกะไบต์

นอกจากชนิดแฟ้มที่ถูกจำกัดการใช้แฟ้มร่วมกันแล้ว ยังมีชนิดแฟ้มอื่นที่อาจใช้งานไม่ได้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงชนิดแฟ้มที่มีการขึ้นต่อกันกับแฟ้มอื่นๆ จึงจะใช้งานได้อย่างถูกต้อง หรือแฟ้มจากโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานอย่างถูกต้องเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นั้นก่อนหน้านี้ ตัวอย่างชนิดแฟ้มเหล่านี้ ได้แก่ แฟ้ม Outlook PST แฟ้ม Quicken Quickbook และแฟ้มฐานข้อมูล Access

คำแนะนำเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้ระลึกไว้ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการเพิ่มแฟ้มขนาดใหญ่ (>50 เมกะไบต์) ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

 • หลีกเลี่ยงการเพิ่มแฟ้มจำนวนมาก (>100 แฟ้ม) พร้อมกัน

 • หลีกเลี่ยงการเก็บแฟ้มจำนวนมาก (>500 แฟ้ม) ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

จำนวนเหล่านี้เป็นคำแนะนำตามข้อกำหนดระบบขั้นต่ำของ SharePoint Workspace ระบบที่สูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำสามารถจัดการจำนวนแฟ้มได้มากขึ้น โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพมีดังนี้

 • ระดับการเปลี่ยนแปลงแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ยิ่งเปลี่ยนแปลงแฟ้มบ่อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงมากเท่านั้น พื้นที่ทำงานที่ใหญ่ขึ้นจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าไม่มีระดับการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป

 • การดาวน์โหลดการตั้งค่าสมาชิกพื้นที่ทำงาน สมาชิกที่ใช้การตั้งค่าการดาวน์โหลดด้วยตนเองจะทำให้สมาชิกอื่นไม่ต้องส่งข้อมูลการปรับปรุงแต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมสำหรับสมาชิกทั้งหมด

 • การเริ่มและการหยุดใช้งาน SharePoint Workspace บ่อยๆ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ให้ใช้งาน SharePoint Workspace ตลอดเวลา

 • การใช้งาน SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้านี้ สมาชิกทั้งหมดของพื้นที่ทำงานควรใช้ SharePoint Workspace รุ่นล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะดีที่สุด

นอกจากนี้ การหยุดการติดต่อชั่วคราวสำหรับพื้นที่ทำงานจะหยุดการทำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ทำงานให้ตรงกัน ในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ การหยุดการติดต่อจนกว่าการปรับปรุงที่จำเป็นจะเสร็จสิ้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×