ข้อความ "สิ่งที่อยู่ด้านบนที่มีเครื่องหมาย X สีแดงจะไม่ปรากฏในกราฟิก SmartArt นี้ และจะไม่ถูกบันทึก"

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าเค้าโครงที่คุณใช้สำหรับกราฟิก SmartArt สามารถมีรูปร่างได้ในจำนวนจำกัดเท่านั้น และคุณมีรูปร่างเกินจำนวนสูงสุดแล้ว ข้อความ "สิ่งที่อยู่ด้านบนที่มีเครื่องหมาย X สีแดงจะไม่ปรากฏในกราฟิก SmartArt นี้ และจะไม่ถูกบันทึก" จะปรากฏที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความในกราฟิก SmartArt ของคุณ ถ้าคุณสลับไปยังเค้าโครงกราฟิก SmartArt อื่นที่ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดของรูปร่าง ข้อมูลที่อยู่ใต้เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในกราฟิก SmartArt ของคุณ ถ้าคุณบันทึกกราฟิก SmartArt ของคุณโดยไม่สลับไปยังเค้าโครงอื่น แล้วปิดเอกสารหรือแฟ้มของคุณ ข้อมูล (รวมทั้งรูปภาพที่เติม) ที่มีเครื่องหมาย X สีแดงจะไม่ถูกบันทึก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณสลับไปที่เค้าโครงอื่นเพื่อให้คุณสามารถเห็นข้อมูลของคุณทั้งหมด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเค้าโครงใหม่ไม่ได้จำกัดจำนวนรูปร่างตามค่าสูงสุด มิฉะนั้น เครื่องหมาย X สีแดงจะไม่หายไป หลังจากคุณสลับเค้าโครงและก่อนคุณบันทึกเอกสาร ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณทั้งหมดปรากฏอยู่และเครื่องหมาย X สีแดงไม่ได้ปรากฏอยู่

คุณอาจได้รับข้อความนั้นด้วยเหตุผลต่อไปนี้

  • คุณสลับจากเค้าโครงที่มีจำนวนรูปร่างไม่จำกัดไปยังเค้าโครงที่มีจำนวนรูปร่างที่กำหนด

    หมายเหตุ: บางเค้าโครง เช่น รัศมีพื้นฐาน มีรูปร่างระดับบนสุดหนึ่งรูปร่างเท่านั้น

  • คุณมีจำนวนรูปร่างเกินค่าสูงสุดสำหรับเค้าโครงที่คุณเลือก

  • คุณได้แปลงไดอะแกรมเป้าหมายหรือไดอะแกรมเวนน์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้าให้เป็นกราฟิก SmartArt ซึ่งไดอะแกรมเป้าหมายหรือไดอะแกรมเวนน์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า หรือโดยใช้โหมดความเข้ากันได้ใน Microsoft Word จะไม่มีจำนวนสูงสุดของรูปร่าง อย่างไรก็ตาม เค้าโครงที่สอดคล้องสำหรับกราฟิก SmartArt จะมีการจำกัดรูปร่างระดับบนสุดไว้ที่ห้ารูปร่างสำหรับไดอะแกรมเป้าหมาย และเจ็ดรูปร่างสำหรับไดอะแกรมเวนน์

  • ใน PowerPoint คุณได้แปลงรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยให้เป็นกราฟิก SmartArt และได้เลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณไว้ ซึ่งไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั้งหมดในรายการที่แปลงแล้วได้

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถแสดงและบันทึกข้อมูลของคุณได้ ให้เปลี่ยนเป็นเค้าโครงกราฟิก SmartArt อื่นที่แสดงข้อมูลทั้งหมดของคุณได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×