ข้อความให้พอดีในกล่องข้อความ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณพิมพ์ หรือนำเข้าข้อความเพิ่มเติมจากกล่องข้อความสามารถรองรับ Publisher เก็บข้อความเพิ่มเติมในเกินขนาด ซึ่งคุณไม่สามารถดูได้อีกด้วย ต่อไปนี้คือวิธีบางวิธีเพื่อทำให้ข้อความให้พอดีลงในกล่องข้อความ

พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อความ

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ ในกลุ่มข้อ ความ คลิกข้อความให้พอดีกับ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกระทั่งไม่มีข้อความที่มีในเกินขนาด คลิกลดขนาดข้อความบนเกิน

  • เมื่อต้องการลดขนาด หรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดกล่อง คลิพอดี

พอดีกับข้อความด้วยตนเอง

ต่อไปนี้คือวิธีบางอย่างให้พอดีกับข้อความในกล่องข้อความด้วยตนเอง:

 • เปลี่ยนขนาดหรือฟอนต์ของข้อความ

 • ลบข้อความ

 • เพิ่มขนาดของกล่องข้อความ

 • ลดระยะห่างบรรทัด

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนแท็บหน้าแรก คลิกการย่อหน้า โต้ตอบกล่องเปิดใช้ ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บการเยื้องและระยะห่าง

  2. ภายใต้ระยะห่างบรรทัด เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • ปรับระยะห่างระหว่างอักขระทั้งหมด (การติดตาม)

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ ในกลุ่มฟอนต์ คลิกระยะห่างตัวอักขระ ปุ่มระยะห่างอักขระ แล้ว คลิ กระยะห่างเพิ่มเติม

  3. ในกล่องโต้ตอบระยะห่างตัวอักขระ ภายใต้การติดตาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปรับการติดตามโดยอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกระยะห่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่ง

   • เมื่อต้องการปรับการติดตามด้วยตนเอง คลิกกำหนดเอง แล้ว ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0.1% และ 600% ในกล่องตามจำนวนนี้

    หมายเหตุ: การติดตามจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณกำลังทำงานบนพิมพ์สิ่งพิมพ์

 • ลดขนาดของระยะขอบของกล่องข้อความ

  วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกขวากล่องข้อความ แล้ว คลิ กจัดรูปแบบกล่องข้อความ

  2. บนแท็บกล่องข้อความ ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความใส่การตั้งค่าสำหรับระยะขอบ

 • ข้อความไหลเวียนลงในกล่องข้อความอื่น

  วิธีการมีดังนี้

  เมื่อคุณเชื่อมต่อกล่องข้อความ ข้อความที่จะไม่พอดีกับกล่องกระแสแรกของข้อความลงในกล่องข้อความถัดไป โซ่ของกล่องข้อความที่เชื่อมต่อ เรียกว่าเรื่องราว สามารถครอบคลุมหลายหน้า

  ใช้กล่องเชื่อมต่อเพื่อดำเนินต่อเรื่องราวในกล่องข้อความอื่น สร้างคอลัมน์ที่ความกว้างแตกต่างกัน หรือย้ายข้อความจากเกินขนาด ลงในกล่องอื่น

  1. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นกล่องข้อความแรกในเรื่องราว

  2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกสร้างลิงก์

   ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปเหยือกแบบ รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

  3. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นถัดไปในเรื่องราว

   ขณะนี้มีการเชื่อมต่อนี้กล่องข้อความลงในกล่องแรก และข้อความใด ๆ ในเกินขนาด ขณะนี้ปรากฏในกล่องถัดไป

  4. การเชื่อมต่อกล่องข้อความเพิ่มเติมเรื่องราว ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในข้อความ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ ชี้ไปที่ข้อความพอดีอัตโนมัติ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกระทั่งไม่มีข้อความที่มีในเกินขนาด คลิกลดขนาดข้อความบนเกิน

  • เมื่อต้องการลดขนาด หรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดกล่อง คลิพอดี

พอดีกับข้อความด้วยตนเอง

ต่อไปนี้คือวิธีบางอย่างให้พอดีกับข้อความในกล่องข้อความด้วยตนเอง:

 • เปลี่ยนขนาดหรือฟอนต์ของข้อความ

 • ลบข้อความ

 • เพิ่มขนาดของกล่องข้อความ

 • ลดระยะห่างบรรทัด

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนเมนู รูปแบบ คลิก ย่อหน้า แล้วคลิกแท็บ การเยื้องและระยะห่าง

  2. ภายใต้ระยะห่างบรรทัด เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 • ปรับระยะห่างระหว่างอักขระทั้งหมด (การติดตาม)

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกระยะห่างตัวอักขระ

  3. ในกล่องโต้ตอบระยะห่างตัวอักขระ ภายใต้การติดตาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปรับการติดตามโดยอัตโนมัติ คลิกตัวเลือกระยะห่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่ง

   • เมื่อต้องการปรับการติดตามด้วยตนเอง คลิกกำหนดเอง แล้ว ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 0.1% และ 600% ในกล่องตามจำนวนนี้

    หมายเหตุ: การติดตามจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณกำลังทำงานบนพิมพ์สิ่งพิมพ์

 • ลดขนาดของระยะขอบของกล่องข้อความ

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกกล่องข้อความ

  2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกกล่องข้อความ

  3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบกล่องข้อความ คลิกแท็บกล่องข้อความ

  4. ภายใต้ระยะขอบของกล่องข้อความ ใส่การตั้งค่าสำหรับระยะขอบ

 • ข้อความไหลเวียนลงในกล่องข้อความอื่น

  วิธีการมีดังนี้

  เมื่อคุณเชื่อมต่อกล่องข้อความ ข้อความที่จะไม่พอดีกับกล่องกระแสแรกของข้อความลงในกล่องข้อความถัดไป โซ่ของกล่องข้อความที่เชื่อมต่อ เรียกว่าเรื่องราว สามารถครอบคลุมหลายหน้า

  ใช้กล่องเชื่อมต่อเพื่อดำเนินต่อเรื่องราวในกล่องข้อความอื่น สร้างคอลัมน์ที่ความกว้างแตกต่างกัน หรือย้ายข้อความจากเกินขนาด ลงในกล่องอื่น

  1. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นกล่องข้อความแรกในเรื่องราว

  2. บนแถบเครื่องมือกล่องข้อความการเชื่อมต่อ คลิกสร้างลิงก์ในกล่องข้อความ รูปปุ่ม

   ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปเหยือกแบบ รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความ ใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

  3. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นถัดไปในเรื่องราว

   ขณะนี้มีการเชื่อมต่อนี้กล่องข้อความลงในกล่องแรก และข้อความใด ๆ ในเกินขนาด ขณะนี้ปรากฏในกล่องถัดไป

  4. การเชื่อมต่อกล่องข้อความเพิ่มเติมเรื่องราว ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×