ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเริ่ม Office ได้" หรือ "Office ไม่ว่าง"

เราขออภัยสำหรับความล่าช้าในการเปิดแอปพลิเคชัน Office แต่ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มี ลักษณะเดียวกับข้อความด้านล่างเมื่อต้องการปรับปรุง การซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้ง:

Office ไม่ว่าง ขออภัย <ชื่อแอปพลิเคชัน> ไม่สามารถใช้ในขณะนี้เนื่องจาก Office ไม่ว่าง เรากำลังอัปเดตหรือช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบโปรแกรมบางโปรแกรมออก

หรือ

ไม่สามารถเริ่ม Office ได้ เราไม่สามารถเปิด Office ได้เนื่องจากเรากำลังอัปเดต เพิ่ม หรือลบโปรแกรมออก

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

ถ้าคุณได้เผชิญกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ และไม่สามารถเปิด Office ได้ ให้ลองทำตามลำดับดังนี้:

 1. โปรดรอสักครู่ แล้วลองพยายามเปิดแอป Office

 2. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลองเปิดแอปอีกครั้ง

 3. ใช้เครื่องมือซ่อมแซมอย่างง่ายเพื่อถอนการติดตั้งทั้งหมด หลังจากถอนการติดตั้งของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้ลองติดตั้ง Office ใหม่อีกครั้ง

  1. คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาง่ายๆ นี้เพื่อถอนการติดตั้ง Office

   ปุ่มดาวน์โหลดการแก้ไขอย่างง่ายที่บ่งชี้ว่ามีการแก้ไขอัตโนมัติพร้อมใช้งาน
  2. สำหรับขั้นตอนที่เหลือที่แสดงวิธีบันทึกและใช้การแก้ไขปัญหาอย่างง่าย ให้เลือกเบราว์เซอร์ของคุณจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่าง:

   1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ เลือก เปิด เพื่อเปิดไฟล์ O15CTRRemove.diagcab

    เลือก เปิด เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขอย่างง่าย O15CTRRemove.diagcab

    ถ้าไฟล์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือก บันทึก > เปิดโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ (ชื่อไฟล์ควรขั้นต้นด้วย “O15CTRRemove”) เพื่อเรียกใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาได้ง่าย

   2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

   3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

   4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

   1. ในมุมซ้ายล่างสุด เลือกไฟล์ o15CTRRemove และจากดรอปดาวน์ เลือก แสดงในโฟลเดอร์

    จากดรอปดาวน์ เลือกการแสดงในโฟลเดอร์

    ดับเบิลคลิกดาวน์โหลด o15CTRRemove เพื่อเรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

   2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

   3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

   4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

   1. เลือก บันทึกไฟล์ และ ตกลง

    บันทึกไฟล์ O15CTRRemove.diagcab ไว้ใน Firefox

    ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ด้านบนขวา ให้เลือก แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด ในไลบรารี ให้เลือก ดาวน์โหลด > O15CTRRemove.digicab แล้วเลือกไอคอนโฟลเดอร์ คลิกสองครั้งที่ O15CTRRemove.diagicab

   2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

   3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

   4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

  ติดตั้ง Office

  เมื่อต้องการติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2016 ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนใน ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office ใหม่บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

  เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2013 ใหม่ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 2013 ใหม่บนพีซี

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×