ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเริ่ม Office ได้" หรือ "Office ไม่ว่าง"

เราขออภัยสำหรับความล่าช้าในการเปิดแอปพลิเคชัน Office แต่ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มี ลักษณะเดียวกับข้อความด้านล่างเมื่อต้องการปรับปรุง การซ่อมแซม หรือถอนการติดตั้ง:

Office ไม่ว่าง ขออภัย <ชื่อแอปพลิเคชัน> ไม่สามารถใช้ในขณะนี้เนื่องจาก Office ไม่ว่าง เรากำลังอัปเดตหรือช่วยให้คุณเพิ่มหรือลบโปรแกรมบางโปรแกรมออก

หรือ

ไม่สามารถเริ่ม Office ได้ เราไม่สามารถเปิด Office ได้เนื่องจากเรากำลังอัปเดต เพิ่ม หรือลบโปรแกรมออก

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

ถ้าคุณได้เผชิญกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ และไม่สามารถเปิด Office ได้ ให้ลองทำตามลำดับดังนี้:

 1. โปรดรอสักครู่ แล้วลองพยายามเปิดแอป Office

 2. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วลองเปิดแอปอีกครั้ง

 3. ใช้เครื่องมือซ่อมแซมอย่างง่ายเพื่อถอนการติดตั้งทั้งหมด หลังจากถอนการติดตั้งของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้ลองติดตั้ง Office ใหม่อีกครั้ง

  1. คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาง่ายๆ นี้เพื่อถอนการติดตั้ง Office

   ปุ่มดาวน์โหลดการแก้ไขอย่างง่ายที่บ่งชี้ว่ามีการแก้ไขอัตโนมัติพร้อมใช้งาน
  2. สำหรับขั้นตอนที่เหลือที่แสดงวิธีบันทึกและใช้การแก้ไขปัญหาอย่างง่าย ให้เลือกเบราว์เซอร์ของคุณจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่าง:

   1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ เลือก เปิด เพื่อเปิดไฟล์ O15CTRRemove.diagcab

    เลือก เปิด เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขอย่างง่าย O15CTRRemove.diagcab

    ถ้าไฟล์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือก บันทึก > เปิดโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ (ชื่อไฟล์ควรขั้นต้นด้วย “O15CTRRemove”) เพื่อเรียกใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาได้ง่าย

   2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

   3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

   4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

   ติดตั้ง Office

   เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการติดตั้งและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. ในมุมซ้ายล่างสุด เลือกไฟล์ o15CTRRemove และจากดรอปดาวน์ เลือก แสดงในโฟลเดอร์

    จากดรอปดาวน์ เลือกการแสดงในโฟลเดอร์

    ดับเบิลคลิกดาวน์โหลด o15CTRRemove เพื่อเรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

   2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

   3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

   4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

   ติดตั้ง Office

   เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการติดตั้งและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

   1. เลือก บันทึกไฟล์ และ ตกลง

    บันทึกไฟล์ O15CTRRemove.diagcab ไว้ใน Firefox

    ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ด้านบนขวา ให้เลือก แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด ในไลบรารี ให้เลือก ดาวน์โหลด > O15CTRRemove.digicab แล้วเลือกไอคอนโฟลเดอร์ คลิกสองครั้งที่ O15CTRRemove.diagicab

   2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

   3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

   4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

   ติดตั้ง Office

   เลือกเวอร์ชันที่คุณต้องการติดตั้งและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×