ข้อความอีเมลการลิงก์กับระเบียน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้Business Contact Manager for Outlook การเชื่อมโยงข้อความอีเมลขาเข้า และขาออกไปใด ๆบัญชีผู้ใช้, ที่ติดต่อทางธุรกิจ หรือโครงการทางธุรกิจระเบียน โดยการเปลี่ยนตัวเลือกการเชื่อมโยงอีเมล คุณสามารถระบุได้ว่า ที่มีอยู่ และขาออกในอนาคต และอีเมลขาเข้าข้อความจากที่อยู่โดยอัตโนมัติเชื่อมโยงกับระเบียนบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ หรือ โครงการทางธุรกิจที่อีเมลใด ๆ ที่เลือก

หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมจะไม่ได้รับการเชื่อมโยงกับระเบียนพร้อมกับข้อความอีเมล คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาเป็นไฟล์ นั้นแล้ว คุณสามารถลิงก์ไฟล์กับประวัติสื่อสารของระเบียน Business Contact Manager

คุณยังสามารถลิงก์งานมอบหมายให้กับระเบียนบัญชีผู้ใช้ ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจใด ๆ

เมื่อต้องการดูข้อความและงานที่ลิงก์กับระเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. คลิกสองครั้งที่ระเบียนที่คุณต้องการเปิด

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เชื่อมโยงข้อความอีเมลแต่ละรายการหรืองานไปยัง ระเบียนลูกค้าองค์กร ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจ

เชื่อมโยงข้อความอีเม ระเบียนลูกค้าองค์กร ติดต่อทางธุรกิจ หรือ โครงการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ

บันทึกข้อความอีเมลที่ส่งออก

ยกเลิกการเชื่อมโยงข้อความอีเมลหรืองานจากระเบียน

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงข้อความอีเมลแต่ละรายการหรืองานไปยัง ระเบียนลูกค้าองค์กร ติดต่อทางธุรกิจ โอกาส หรือ โครงการทางธุรกิจ

คุณสามารถเชื่อมโยงข้อความอีเมลแต่ละรายการหรืองานไปอย่าง น้อยหนึ่งระเบียน

 1. เลือกข้อความอีเมลหรืองานที่คุณต้องการลิงก์ไปยังระเบียน

 2. บนแถบเครื่องมือ Business Contact Manager ให้คลิก Link to Record

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงไปยังระเบียน Business Contact Manager ในรายการโฟลเดอร์ คลิกชนิดของระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงข้อความอีเมลหรืองานไปต่อไปนี้:

  • บัญชีผู้ใช้ (ค่าเริ่มต้น)

  • Business Contacts

  • Opportunities

  • Business Projects

 4. ในรายการของระเบียนที่ปรากฏขึ้น คลิกระเบียนคุณต้องการเชื่อมโยงข้อความอีเมลเพื่อ นั้นแล้ว คลิกที่ปุ่มเชื่อมโยงกับ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่อยู่ติดกัน กดแป้น SHIFT ทางแล้ว คลิกบันทึก และนามสกุล เมื่อต้องการเลือกระเบียนที่ไม่ติดกัน กดปุ่ม CTRL แล้ว คลิ กแต่ละระเบียน

เคล็ดลับ: ทำไมต้องคุณด้วยตนเองลิงก์ข้อความอีเมลแต่ละระเบียนเมื่อคุณสามารถเชื่อมโยงข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติได้อย่างไร ถ้าเพื่อนร่วมงานที่ยัง ทำงานกับลูกค้าของคุณส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมอีเมลคุณ คุณสามารถด้วยตนเองลิงก์ข้อความอีเมลไปยังระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ ด้วยการคลิกปุ่มลิงก์ไปยังระเบียน อนุญาตให้คุณบันทึกทั้งหมดของข้อความที่ มีระเบียนลูกค้า

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงข้อความอีเม ระเบียนลูกค้าองค์กร ติดต่อทางธุรกิจ หรือ โครงการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ

แทนที่เป็นข้อความอีเมลแต่ละรายการที่เชื่อมโยงไปยังระเบียน คุณสามารถใช้อีเมลอัตโนมัติเชื่อมโยงการเชื่อมโยงในอนาคตขาเข้า และขาออกข้อความทั้งหมดจาก และ ถึงอยู่อีเมลที่ระบุ

 1. เลือกข้อความอีเมลเพื่อ หรือ จากอยู่อีเมลที่ระบุที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง ระเบียนลูกค้าองค์กร ติดต่อทางธุรกิจ หรือ โครงการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ

 2. บนแถบเครื่องมือBusiness Contact Manager คลิกเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล บนแท็บที่อยู่อีเมล เลือกอย่าง น้อยหนึ่งที่อยู่อีเมลอยู่ในข้อความ ทางแล้ว คลิกตกลง

   ข้อความอีเมลที่เลือกและข้อความอีเมในอนาคตทั้งขาเข้า และขาออกนั่นคือที่ประกอบด้วยการระบุที่อยู่อีเมเดี๋ยวนี้เชื่อมโยงกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ ลิงก์จะแสดงในส่วนประวัติสื่อสารของระเบียนนั้น

  • เมื่อต้องการลิงก์ไปยังโครงการทางธุรกิจ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงอัตโนมัติอีเมล บนแท็บโครงการ Business Contact Manager เลือกโครงการทางธุรกิจอย่าง น้อยหนึ่ง

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อต้องการเลือกทั้งหมดของที่อยู่อีเมลหรือโครงการทางธุรกิจ คลิกเลือกทั้งหมด

   • เมื่อต้องการยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่อีเมลหรือโฟลเดอร์ทั้งหมด คลิกล้างทั้งหมด

   • เมื่อต้องการได้รับความช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลในกล่องโต้ตอบ คลิกปุ่มวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

บันทึกข้อความอีเมลที่ส่งออก

เนื่องจากBusiness Contact Manager for Outlook สามารถเท่านั้นโดยอัตโนมัติเชื่อมโยงข้อความอีเมลไปยังบัญชีผู้ใช้หรือที่ติดต่อทางธุรกิจถ้าข้อความอีเมลที่ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ของคุณใน Outlook เราขอแนะนำว่า คุณตั้งค่าตัวเลือกอีเมของคุณเพื่อบันทึกสำเนาของข้อความที่ถูกส่งของคุณเพื่อให้ข้อความขาออกของคุณโดยอัตโนมัติได้ถูกลิงก์

วิธีการ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก

 2. คลิกแท็บ การกำหนดลักษณะ แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมล

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกสำเนาของข้อความในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการเชื่อมโยงข้อความอีเมลหรืองานจากระเบียน

เมื่อคุณยกเลิกลิงก์ ข้อความอีเมลหรืองานจากระเบียนแต่ละBusiness Contact Manager for Outlook เก็บข้อความอีเมลหรืองานถ้าคุณยังคงมีการเชื่อมโยงไปยังระเบียนอื่น ลิงก์ไปยังข้อความอีเมลหรืองานในระเบียนอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณยกเลิกการเชื่อมโยงข้อความจากระเบียนโอกาส ข้อความอีเมลยังคงอยู่ที่ลิงก์กับระเบียนของบัญชีผู้ใช้และที่ติดต่อทางธุรกิจ

 1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Accounts, Business Contacts, Opportunities หรือ Business Projects

 2. เปิดระเบียนที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงข้อความอีเมลหรืองาน

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

 4. คลิกขวาข้อความหรืองานที่คุณต้องการยกเลิกลิงก์ แล้ว คลิ กลบ บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกลิงก์เมื่อข้อความอีเมต้นฉบับหรืองานที่ถูกลบ คุณสามารถดูตัวแรก 4 กิโลไบต์ (KB) ของข้อความอีเมล หรือชื่อเรื่องและสถานะข้อมูลสำหรับงานในรูปแบบ Business กิจกรรม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×