ข้อความอีเมมุมมองตามการสนทนาใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณจัดเรียงข้อความตามการสนทนา ข้อความในโฟลเดอร์ที่แชร์ชื่อเรื่องเดียวกันจะปรากฏอยู่ด้วยกันในรายการข้อความ ข้อความภายในการสนทนาแต่ละรายการจะถูกเรียงลำดับโดยข้อความใหม่ล่าสุดอยู่ด้านบน เมื่อได้รับข้อความใหม่ การสนทนาทั้งหมดจะย้ายไปยังด้านบนของรายการข้อความของคุณ

การสนทนายุบปรากฏพร้อมกับการเชื่อมต่อกับขวาลูกศร ลูกศรขวาฝั่ง ยุบข้อความ และขยายการสนทนาปรากฏพร้อมกับการเชื่อมต่อกับลงลูกศร ลูกศรชี้ลง ข้อความถูกขยาย คลิกที่ลูกศรเพื่อขยาย หรือยุบการสนทนา

อ่านข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา

เมื่อคุณคลิกที่หัวเรื่องของการสนทนาในรายการข้อความ ดัชนีการสนทนาจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน ดัชนีการสนทนาจะแสดงหนึ่งบรรทัดของแต่ละข้อความในการสนทนา โดยแต่ละบรรทัดจะแสดงผู้ส่งข้อความและเนื้อหาของข้อความสองสามคำแรก

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ขยายหรือยุบสนทนาในรายการข้อความ

คลิกขยาย   ลูกศรขวาฝั่ง ยุบข้อความ หรือยุบ   ลูกศรชี้ลง ข้อความถูกขยาย ถัดจากส่วนหัวของการสนทนา

แสดงดัชนีการสนทนาในบานหน้าต่างการอ่าน

ในรายการข้อความ คลิกหัวเรื่องการสนทนา

อ่านข้อความเดียวจากการสนทนา

ในรายการข้อความหรือการสนทนาดัชนี คลิกข้อความ

กลับไปที่ดัชนีการสนทนาในบานหน้าต่างการอ่าน

ในบานหน้าต่างการอ่าน ที่ด้านบนสุดของข้อความ คลิกไอคอน ไอคอนการสนทนา การสนทนา  

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการตั้งค่าการกำหนดลักษณะสำหรับวิธีแสดงการสนทนาในรายการข้อความ บนเมนูทางOutlook คลิกการกำหนดลักษณะ และภายใต้อีเมล คลิกอ่าน ภายใต้การสนทนา เลือกกำหนดลักษณะที่คุณต้องการ

 • ข้อความในโฟลเดอร์อีเมลขยะและรายการที่ถูกลบจะไม่รวมอยู่ในการสนทนา

ดูการปิดใช้งานตามการสนทนา

 • บนแแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก การสนทนา

  ปุ่มการสนทนา

เมื่อคุณจัดเรียงข้อความตามการสนทนา ข้อความในโฟลเดอร์ที่แชร์ชื่อเรื่องเดียวกันจะปรากฏอยู่ด้วยกันในรายการข้อความ ข้อความภายในการสนทนาแต่ละรายการจะถูกเรียงลำดับโดยข้อความใหม่ล่าสุดอยู่ด้านบน เมื่อได้รับข้อความใหม่ การสนทนาทั้งหมดจะย้ายไปยังด้านบนของรายการข้อความของคุณ

มุมมองการสนทนา

คำบรรยายภาพ 1 ไอคอนสำหรับการสนทนาที่ถูกยุบ

คำบรรยายภาพ 2 ไอคอนสำหรับการสนทนาขยาย

คำบรรยายภาพ 3 หัวเรื่องการสนทนา

คำบรรยายภาพ 4  ไอคอนสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

อ่านข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา

เมื่อคุณคลิกที่หัวเรื่องของการสนทนาในรายการข้อความ ดัชนีการสนทนาจะแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน ดัชนีการสนทนาจะแสดงหนึ่งบรรทัดของแต่ละข้อความในการสนทนา โดยแต่ละบรรทัดจะแสดงผู้ส่งข้อความและเนื้อหาของข้อความสองสามคำแรก

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย

  ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ขยายหรือยุบสนทนาในรายการข้อความ

คลิก ขยาย  การสนทนา - ลูกศรที่ขยาย หรือ ยุบ  การสนทนา - ลูกศรที่ยุบ ถัดจากหัวเรื่องของการสนทนา  

แสดงดัชนีการสนทนาในบานหน้าต่างการอ่าน

ในรายการข้อความ คลิกหัวเรื่องการสนทนา

อ่านข้อความเดียวจากการสนทนา

ในรายการข้อความหรือดัชนีการสนทนา ให้คลิกข้อความ

กลับไปที่ดัชนีการสนทนาในบานหน้าต่างการอ่าน

ในบานหน้าต่างการอ่าน ที่ด้านบนของข้อความ คลิกไอคอน สนทนา  แท็บการสนทนา

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดลักษณะสำหรับวิธีแสดงการสนทนาในรายการข้อความ บนเมนู Outlook คลิก กำหนดลักษณะ จากนั้นภายใต้ อีเมล  ปุ่ม การกำหนดลักษณะการอ่าน ให้คลิก การอ่าน ภายใต้ การสนทนา เลือกการกำหนดลักษณะที่คุณต้องการ

ดูการปิดใช้งานตามการสนทนา

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก จดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย

 2. บนแแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก การสนทนา

  แท็บ จัดระเบียบ กลุ่ม 2

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าหน้าต่าง Outlook

จัดเรียงและจัดกลุ่มรายการ

กรองข้อความหรืองาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×