ข้อความอยู่ในแนวตั้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งพิมพ์นี้มีกล่องข้อความหรือตารางที่มีข้อความในแนวตั้ง ถ้าไม่แก้ไขสภาพนี้และส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล ข้อความในแนวตั้งจะถูกส่งออกเป็นรูป คุณภาพของรูปจะต่ำ และรูปจะเพิ่มขนาดแฟ้มข้อความอีเมล

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้เปลี่ยนข้อความเป็นแนวนอน

  1. คลิกขวากล่องข้อความหรือเซลล์ตารางที่มีข้อความในแนวตั้ง จากนั้นคลิก จัดรูปแบบกล่องข้อความ หรือ จัดรูปแบบตาราง บนเมนูทางลัด

  2. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในกล่องข้อความ ให้คลิกแท็บ กล่องข้อความ ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย หมุนข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ 90 องศา

    • เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในตาราง คลิกที่แท็บคุณสมบัติของเซลล์ ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตาราง แล้ว ล้างกล่องกาเครื่องหมายหมุนข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ 90 องศา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×