ข้อความหายไปเป็นชนิด I

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

ขณะที่คุณพิมพ์ลงในเอกสาร ข้อความที่จุดแทรกจะถูกลบ

สาเหตุ

เปิดโหมดพิมพ์ทับ และมีการกดแป้น Insert บนคีย์บอร์ด

การแก้ไขปัญหา

ปิดโหมดพิมพ์ทับโดยให้ทำดังนี้

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

    (ใน Word 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word )

  2. คลิก ขั้นสูง

  3. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข ล้างทั้งการใช้แป้น Insert ในการควบคุมโหมดพิมพ์ทับ และกล่องกาเครื่องหมายใช้โหมดพิมพ์ทับ

    ตัวเลือกการพิมพ์ทับใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×