ข้อความมีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับกรอบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความในกล่องข้อความใหญ่เกินไปจนไม่พอดีกับกรอบกล่องข้อความ ถ้าไม่แก้ไขสภาพนี้ เมื่อส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล ข้อความจะถูกส่งออกเป็นรูป ผู้อ่านจะไม่สามารถเห็นข้อความทั้งหมด คุณภาพของรูปจะต่ำและรูปจะเพิ่มขนาดแฟ้มข้อความอีเมล

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

แก้ไขอัตโนมัติ

ลดขนาดแบบอักษรของข้อความให้พอดี      คลิกการแก้ไขนี้เพื่อลดขนาดข้อความให้พอดีในกล่องข้อความ

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร

  3. ในกล่องโต้ตอบ แบบอักษร ภายใต้ ขนาด ให้ป้อนขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×