ข้อความมีการใส่ยัติภังค์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งพิมพ์นี้มีข้อความที่มีการใส่ยัติภังค์ ถ้าไม่มีการแก้ไขและส่งสิ่งพิมพ์เป็นข้อความอีเมล โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมอาจแทรกช่องว่างในข้อความอีเมล ทำให้ข้อความอีเมลอาจไม่ปรากฏอย่างที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการค้นหา และเลือกรายการ คลิกแสดงข้อผิดพลาดในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกลูกศร แล้ว คลิ กไปยังรายการนี้

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ปิดการใช้งานการใส่ยัติภังค์และลบเครื่องหมายยัติภังค์

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ภาษา แล้วคลิก การใส่ยัติภังค์

  2. ในกล่องโต้ตอบ การใส่ยัติภังค์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใส่เครื่องหมายยัติภังค์ให้กับเรื่องนี้โดยอัตโนมัติ

  3. ลบเครื่องหมายยัติภังค์ที่อยู่ในข้อความของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×