ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ข้อความปรากฏที่ด้านนอกเส้นขอบของรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงข้อผิดพลาดแก้ไข ด้วยวิธีการที่ข้อความปรากฏในรูปร่างในกราฟิก SmartArt ถ้าคุณมีปัญหาอื่น ๆ คุณจะมีประโยชน์ลิงก์ต่อไปนี้:

อาการ

ข้อความต่อเนื่องนอกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

สาเหตุ

เมื่อคุณเพิ่ม หรือลบข้อความจากรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ ขนาดฟอนต์ปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับข้อความภายในรูปร่าง ในกรณีส่วนใหญ่ บางครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อความปรากฏขึ้นด้านนอกเส้นขอบของรูปร่างเมื่อต้องการเก็บข้อความสามารถเข้าใจ โดยปกติแล้วเมื่อขนาดฟอนต์คือ 5 หรือเล็ก

ไม่ยัง ข้อความกำหนดเอง เช่นข้อความที่มีการเปลี่ยนขนาดฟอนต์หรือข้อความที่ มีลักษณะที่มีการเพิ่มอักษรศิลป์ ปรับขนาดให้อยู่ภายในรูปร่าง

การแก้ไขปัญหา

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลดขนาดฟอนต์:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก คลิกลดฟอนต์ รูปปุ่ม เพื่อลดขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อความภายในรูปร่าง หรือกด CTRL + SHIFT + <

   แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีประโยชน์ แบบย่อ กึ่งโปร่งใสแถบเครื่องมือที่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกข้อความ เมื่อต้องการเห็นแถบเครื่องมือขนาดเล็กอย่างชัดเจน วางตัวชี้ของคุณอยู่

 • สิ่งสำคัญ: แสดงสามขั้นตอนด้านล่างจะคืนค่าการปรับปรุงอัตโนมัติของข้อความให้พอดีกับรูปร่างภายใน แต่จะเอาการกำหนดเองที่คุณทำกับข้อความหรือรูปร่าง

 • ล้างการจัดรูปแบบ:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกล้าง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างการจัดรูปแบบ

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่างเดียวเท่านั้น:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. คลิกขวารูปร่างที่มีข้อความของเส้นขอบภายนอก แล้ว คลิ กตั้งค่ารูปร่าง บนเมนูทางลัด

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด:

  1. คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก

  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ให้คลิก ตั้งค่ากราฟิกใหม่

   รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ด้านบนของหน้า

Outlook

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลดขนาดฟอนต์:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก คลิกลดฟอนต์ รูปปุ่ม เพื่อลดขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อความภายในรูปร่าง หรือกด CTRL + SHIFT + <

   แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีประโยชน์ แบบย่อ กึ่งโปร่งใสแถบเครื่องมือที่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกข้อความ เมื่อต้องการเห็นแถบเครื่องมือขนาดเล็กอย่างชัดเจน วางตัวชี้ของคุณอยู่

 • สิ่งสำคัญ: แสดงสามขั้นตอนด้านล่างจะคืนค่าการปรับปรุงอัตโนมัติของข้อความให้พอดีกับรูปร่างภายใน แต่จะเอาการกำหนดเองที่คุณทำกับข้อความหรือรูปร่าง

 • ล้างการจัดรูปแบบ:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. ในข้อความอีเมล บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มฟอนต์ คลิกล้างการจัดรูปแบบ รูปภาพปุ่มล้างรูปแบบ

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่างเดียวเท่านั้น:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. คลิกขวารูปร่างที่มีข้อความของเส้นขอบภายนอก แล้ว คลิ กตั้งค่ารูปร่าง บนเมนูทางลัด

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด:

  1. คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก

  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ให้คลิก ตั้งค่ากราฟิกใหม่

   รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลดขนาดฟอนต์:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก คลิกลดฟอนต์ รูปปุ่ม เพื่อลดขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อความภายในรูปร่าง หรือกด CTRL + SHIFT + <

   แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีประโยชน์ แบบย่อ กึ่งโปร่งใสแถบเครื่องมือที่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกข้อความ เมื่อต้องการเห็นแถบเครื่องมือขนาดเล็กอย่างชัดเจน วางตัวชี้ของคุณอยู่

 • สิ่งสำคัญ: สามขั้นตอนด้านล่างจะคืนค่าการปรับปรุงอัตโนมัติของข้อความให้พอดีกับรูปร่างภายใน แต่จะเอาการกำหนดเองที่คุณทำกับข้อความหรือรูปร่าง

 • ล้างการจัดรูปแบบ:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกจัดรูปแบบทั้งหมดล้าง รูปภาพปุ่มล้างรูปแบบ

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่างเดียวเท่านั้น:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. คลิกขวารูปร่างที่มีข้อความของเส้นขอบภายนอก แล้ว คลิ กตั้งค่ารูปร่าง บนเมนูทางลัด

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด:

  1. คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก

  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ให้คลิก ตั้งค่ากราฟิกใหม่

   รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ด้านบนของหน้า

Word

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ลดขนาดฟอนต์:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. บนแถบเครื่องมือขนาดเล็ก คลิกลดฟอนต์ รูปปุ่ม เพื่อลดขนาดฟอนต์ให้พอดีกับข้อความภายในรูปร่าง หรือกด CTRL + SHIFT + <

   แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีประโยชน์ แบบย่อ กึ่งโปร่งใสแถบเครื่องมือที่จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกข้อความ เมื่อต้องการเห็นแถบเครื่องมือขนาดเล็กอย่างชัดเจน วางตัวชี้ของคุณอยู่

 • สิ่งสำคัญ: แสดงสามขั้นตอนด้านล่างจะคืนค่าการปรับปรุงอัตโนมัติของข้อความให้พอดีกับรูปร่างภายใน แต่จะเอาการกำหนดเองที่คุณทำกับข้อความหรือรูปร่าง

 • ล้างการจัดรูปแบบ:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกล้างการจัดรูปแบบ รูปภาพปุ่มล้างรูปแบบ

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับรูปร่างเดียวเท่านั้น:

  1. เลือกข้อความในรูปร่างที่ปรากฏของรูปร่างเส้นขอบภายนอก

  2. คลิกขวารูปร่างที่มีข้อความของเส้นขอบภายนอก แล้ว คลิ กตั้งค่ารูปร่าง บนเมนูทางลัด

 • คืนค่าเริ่มต้นสำหรับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด:

  1. คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก

  2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ให้คลิก ตั้งค่ากราฟิกใหม่

   รูปภาพแท็บ ออกแบบ ของเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×