ข้อความนี้ใช้แบบอักษรที่ไม่ได้ใช้กับเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้ใช้กับเว็บ เมื่อคุณส่งสิ่งพิมพ์นี้ในอีเมล Publisher แปลงข้อความไปยังรูปภาพ คุณภาพของรูปจะต่ำสำหรับผู้ที่สามารถมองเห็น และเครื่องมือเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่สามารถอ่านได้เลย

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง เปลี่ยนข้อความของคุณเป็นแบบอักษรพร้อมเว็บ

 1. ใน Publisher 2007 เพื่อค้นหาข้อความที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทำสิ่งนี้:

  • คลิกลูกศรในบานหน้าต่างจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบการออกแบบ

 2. ใน Publisher 2010 หรือใหม่ กว่า เพื่อค้นหาข้อความที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทำเช่นนี้:

  • คลิกปุ่มไฟล์ บน ribbon เพื่อเปิดมุมมอง backstage

   ในบานหน้าต่างข้อมูล คลิก Rยกเลิกการตรวจสอบการออกแบบ ปุ่มเพื่อเปิดบานหน้าต่างการตรวจสอบการออกแบบ

 3. ในกล่องเลือกรายการการแก้ไข คลิกขวาข้อความแสดงข้อผิดพลาด จากนั้น เลือกไปยังรายการนี้ก

 4. เลือกข้อความที่ มีฟอนต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 5. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 6. ภายใต้ทั่วไป คลิกลูกศร นั้นแล้ว เลือกฟอนต์ web พร้อมจากรายการของฟอนต์

หมายเหตุ: การได้อย่างรวดเร็วฟอนต์ Web พร้อมนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ คลิกฟอนต์ จากนั้น เลือกแบบแผนชุด ที่ใช้ฟอนต์พร้อมเว็บ เมื่อคุณคลิกแบบแผน จะถูกนำไปใช้กับทั้งสิ่งพิมพ์

ฟอนต์พร้อมเว็บ

 • Arial

 • สีดำ arial

 • พอจะ Sans MS

 • Courier ใหม่

 • ผลกระทบ

 • จอร์เจีย

 • เวลาโรมันในรูปแบบใหม่

 • Trebuchet MS

 • Verdana

 • สัญลักษณ์

 • Wingdings

 • Webdings

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×