ข้อความนี้ใช้แบบอักษรที่ไม่ได้ใช้กับเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อความในสิ่งพิมพ์ของคุณใช้ฟอนต์ที่ไม่ได้ใช้กับเว็บ เมื่อคุณส่งสิ่งพิมพ์นี้ในอีเมล Publisher แปลงข้อความไปยังรูปภาพ คุณภาพของรูปจะต่ำสำหรับผู้ที่สามารถมองเห็น และเครื่องมือเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่สามารถอ่านได้เลย

การแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง เปลี่ยนข้อความของคุณเป็นแบบอักษรพร้อมเว็บ

 1. ใน Publisher 2007 เพื่อค้นหาข้อความที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทำสิ่งนี้:

  • คลิกลูกศรในบานหน้าต่างจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบการออกแบบ

 2. ใน Publisher 2010 หรือใหม่ กว่า เพื่อค้นหาข้อความที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทำเช่นนี้:

  • คลิกปุ่มไฟล์ บน ribbon เพื่อเปิดมุมมอง backstage

   ในบานหน้าต่างข้อมูล คลิก Rยกเลิกการตรวจสอบการออกแบบ ปุ่มเพื่อเปิดบานหน้าต่างการตรวจสอบการออกแบบ

 3. ในกล่องเลือกรายการการแก้ไข คลิกขวาข้อความแสดงข้อผิดพลาด จากนั้น เลือกไปยังรายการนี้ก

 4. เลือกข้อความที่ มีฟอนต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 5. บนแมนู รูปแบบ คลิกฟอนต์

 6. ภายใต้ทั่วไป คลิกลูกศร นั้นแล้ว เลือกฟอนต์ web พร้อมจากรายการของฟอนต์

หมายเหตุ: การได้อย่างรวดเร็วฟอนต์ Web พร้อมนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ คลิกฟอนต์ จากนั้น เลือกแบบแผนชุด ที่ใช้ฟอนต์พร้อมเว็บ เมื่อคุณคลิกแบบแผน จะถูกนำไปใช้กับทั้งสิ่งพิมพ์

ฟอนต์พร้อมเว็บ

 • Arial

 • สีดำ arial

 • พอจะ Sans MS

 • Courier New

 • ผลกระทบ

 • จอร์เจีย

 • เวลาโรมันในรูปแบบใหม่

 • Trebuchet MS

 • Verdana

 • สัญลักษณ์

 • Wingdings

 • Webdings

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×