ข้อความนำเกี่ยวกับการออกแบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารโดยใช้ InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

บทนำสู่แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

ใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

ภาพรวมของหลักทรัพย์

บทนำสู่แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร ซึ่งจะถูกแสดงในMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 และเอกสารMicrosoft Office Excel 2007 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดู และเปลี่ยนคุณสมบัติ สำหรับแต่ละไฟล์ หรือ สำหรับชนิดเนื้อหาที่ถูกบันทึกไปยังเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร เช่นไซต์เวิร์กสเปซเอกสารการหรือไลบรารีโดยยึดตามWindows SharePoint Services 3.0 คุณสมบัติเหล่านี้ เรียกว่าMetadata คือ รายละเอียดเกี่ยวกับไฟล์ที่อธิบาย หรือระบุได้ ผู้ใช้สามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบ ระบุ และค้นหาเอกสาร

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเป็นฟอร์มMicrosoft Office InfoPath 2007 ที่ถูกโฮสต์ และแสดงอยู่ภายในเอกสาร คุณไม่จำเป็นต้อง InfoPath ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารในเอกสารระบบ Microsoft Office 2007 แต่คุณจำเป็นต้องOffice InfoPath 2007 การออกแบบ หรือกำหนดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร ตัวอย่าง ถ้าคุณต้องการกำหนดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเพื่อแสดงข้อมูลจากทรัพยากรภายนอกเช่นริการเว็บ คุณต้องใช้Office InfoPath 2007 เพื่อออกแบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารนั้น

โดยใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารด้วยการวางจำหน่าย Office 2007 เอกสาร ผู้ใช้สามารถติดตาม และแก้ไข metadata สำหรับเอกสารแม้เมื่อพวกเขายังคงทำงานในเอกสาร นอกจากนี้ แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสามารถกำหนดเองเพื่อใช้ข้อมูลจากตัวภายนอกแหล่งข้อมูล เช่นกบริการเว็บ อนุญาตพนักงานใช้ metadata อย่างสอดคล้องกันในชนิดเอกสารอื่นการวางจำหน่าย Office 2007 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ

โดยกำหนดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร คุณยังสามารถเพิ่มตรรกะ เช่นตรวจสอบข้อมูล หรือเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรของคุณ นอกจากนี้ ด้วยการสร้างส่วนประกอบแม่แบบเพื่อให้ประกอบด้วยเขตข้อมูลทั่วไป คุณสามารถจัดระเบียบนำมีประสิทธิภาพในด้านของแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารในชนิดเอกสารที่แตกต่างกันการวางจำหน่าย Office 2007 ทั่วทั้งองค์กรของคุณ  ส่วนประกอบแม่แบบเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลตฟอร์มที่สามารถบันทึกเพื่อนำมาใช้ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย

นอกเหนือจากการติดตาม และแก้ไข metadata โดยใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารในOffice Word 2007, Office Excel 2007 และOffice PowerPoint 2007, Office Word 2007 เอกสารผู้ใช้สามารถดำเนินงานเพิ่มเติม ในOffice Word 2007 ผู้ใช้สามารถเพิ่มคุณสมบัติจากแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเป็นคุณสมบัติตัวควบคุมในเอกสารเอง คุณสมบัติตัวควบคุมในOffice Word 2007 แสดงคุณสมบัติเอกสารเป็นเนื้อหาในเอกสารเอง ตัวควบคุมคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกอัปเดตใน ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร นอกจากนี้ ข้อมูลในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารอยู่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมคุณสมบัติที่สอดคล้องกันในเอกสาร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคุณสมบัติไปยังเอกสาร Word ในส่วนดูเพิ่มเติม

ชนิดของคุณสมบัติ

ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะใช้ในการติดตามต่อไปนี้:

  • คุณสมบัติเอกสารมาตรฐานในเอกสารแต่ละรายการ

  • คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์สำหรับชนิดเนื้อหา SharePoint ที่ยึดตามชนิดเนื้อหาของเอกสารหรือคอลัมน์ Dublin Core ชนิดเนื้อหา ซึ่งจะพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้Microsoft Office SharePoint Server 2007

  • คุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณเพิ่มลงในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

คุณสมบัติที่ผู้ใช้สามารถดู หรือแก้ไข โดยใช้บานหน้าต่างข้อมูลแบบเอกสารสามารถถูกจัดกลุ่มเป็นสามประเภททั่วไป: คุณสมบัตินเอกสาร บนเซิร์ฟเวอร์คุณสมบัติ และคุณสมบัติแบบกำหนดเอง ขึ้นอยู่กับการออกแบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร และอยู่ บางส่วนหรือทั้งหมดของคุณสมบัติต่อไปนี้อาจปรากฏในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร:

คุณสมบัติเอกสารยึด    ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติได้เช่นชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน เรื่อง และคำสำคัญที่ระบุหัวข้อหนึ่งหรือเนื้อหาของเอกสาร

คุณสมบัติบนเซิร์ฟเวอร์    สำหรับเอกสารที่จะถูกบันทึกไปยังไซต์ SharePoint และที่ใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเอง คุณสมบัติเหล่านี้สามารถรวมข้อมูลเกี่ยวกับไลบรารีเอกสาร คอลัมน์ของไซต์ ชนิดเนื้อหาไซต์ หรือข้อมูลจากเขตข้อมูลแบบกำหนดเองอื่น ๆ

คุณสมบัติแบบกำหนดเอง    คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติแบบกำหนดเองสำหรับเอกสาร Office ด้วยการกำหนดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารโดยใช้ InfoPath คุณสมบัติแบบกำหนดเองอาจมี metadata ที่เฉพาะเจาะจงไปยังองค์กรหรือโครงการ เช่นค่าศูนย์กลางโครงการรหัสหรือต้นทุน

หมายเหตุ: คุณยังสามารถกำหนดคุณสมบัติแบบกำหนดเองสำหรับเอกสารได้ โดยคลิกที่เมนูเอกสารคุณสมบัติ ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารในOffice Word 2007, Office Excel 2007 หรือOffice PowerPoint 2007คุณสมบัติขั้นสูง อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเอง เมื่อต้องการกำหนดคุณสมบัติที่คุณจะเห็นในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร คุณต้องใช้ InfoPath หรือในกรณีของเอกสารที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร คุณต้องปรับเปลี่ยน schema ชนิดเนื้อหา โดยการเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากชนิดเนื้อหา

ด้านบนของหน้า

ใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

เมื่อคุณสร้างเอกสารที่ มีOffice Word 2007, Office Excel 2007 หรือOffice PowerPoint 2007 แผงข้อมูลเอกสารถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ เริ่มต้นนี้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารมีคุณสมบัติที่มาตรฐาน เช่นเขียน ชื่อ และชื่อเรื่อง หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติแบบกำหนดเอง โดยการออกแบบแผงข้อมูลเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นและเชื่อมโยงกับเอกสาร หรือ โดยการกำหนดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่มีอยู่

เมื่อคุณออกแบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้กับหลายเอกสารจากOffice Word 2007, Office Excel 2007 และOffice PowerPoint 2007 หรือคุณสามารถออกแบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารหลาย ตัวอย่าง ถ้าเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะ คุณอาจต้องการใช้เขตข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่ใช้ในเอกสารเหล่านั้นเท่านั้น

ถึงแม้ว่าองค์กรของคุณใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารหลาย แต่ละสามารถประกอบด้วยหลายคุณสมบัติทั่วไป เมื่อต้องการนำคุณสมบัติทั่วไปได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณออกแบบแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร ให้พิจารณาใช้เทมเพลส่วนต่าง ๆ ด้วยการสร้าง และใช้เทมเพลส่วน คุณสามารถช่วยให้แน่ใจว่า metadata ที่สำคัญสำหรับองค์กรของคุณคือสอดคล้องกันในโทน โครงสร้าง และลักษณะการทำงาน ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณสามารถกำหนดให้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแต่ละการรวมเขตข้อมูลชื่อเรื่องงานนอกเหนือจากผู้เขียน โดยการออกแบบส่วนประกอบแม่แบบที่ใช้เขตข้อมูลเหล่านั้นทั่วไป คุณสามารถใช้ส่วนเทมเพลตในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารหลายอย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดแบบแผนชนิดเนื้อหาของ SharePoint เท่านั้นคุณสามารถกำหนดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร โดยการเพิ่มเขตข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของเค้าร่าง เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาเขตข้อมูลจากเนื้อหาแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร โดยการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ลงในเค้าร่างชนิดเนื้อหา คุณต้องเพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ออกจากชนิดเนื้อหา

หลังจากที่คุณสร้างบานหน้าต่างข้อมูลเอกสารแบบกำหนดเอง คุณต้องสัมพันธ์กับเอกสารก่อนที่คุณสามารถใช้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องเรียกใช้แท็บนักพัฒนา บน Ribbon ในโปรแกรมที่คุณต้องการใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร โดยใช้ URL, UNC หรือ URN เส้นทางไฟล์นั้น นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดเอกสาร นอกจากนี้คุณสามารถเลือกได้ว่า คุณสมบัติแบบกำหนดเองที่คุณสร้างจะมองเห็นได้ตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดเอกสาร

นอกจากการดู หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารในเอกสารสำหรับOffice Word 2007, Office Excel 2007 และOffice PowerPoint 2007 ในOffice Word 2007 ผู้ใช้สามารถเพิ่มคุณสมบัติจากแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเป็นคุณสมบัติตัวควบคุมในเอกสารเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ของบริษัทอยู่เป็นคุณสมบัติตัวควบคุมในเอกสาร ตัวควบคุมคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกอัปเดตใน ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเอง และเพิ่มคุณสมบัติไปยังเอกสารOffice Word 2007 ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ภาพรวมของหลักทรัพย์

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัยแนวเดียวกันและข้อจำกัดเป็นฟอร์ม InfoPath ฟีเจอร์ความปลอดภัยใน InfoPath ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องฟอร์มของผู้ใช้และคอมพิวเตอร์การดำเนินการไม่ปลอดภัย เช่นข้อมูลการเข้าถึงจากหรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น เทมเพลตฟอร์ม InfoPath ทำงานในหนึ่งระดับความปลอดภัยสาม ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ วิธีติดตั้ง และว่าพวกเขาจะเซ็นชื่อแบบดิจิทัล มีสามระดับ: จำกัด โดเมน และเชื่อถือแบบเต็มไว้ แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะกำหนดระดับความปลอดภัยเดียวกันเป็นแม่แบบฟอร์ม InfoPath ก่อนการออกแบบ และใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสาร คุณควรคุ้นเคยกับข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัย สำหรับการใช้การเชื่อมต่อข้อมูล และ สำหรับการปรับใช้

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการใช้การเชื่อมต่อข้อมูล

แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลจากโดเมนอื่นเว้นแต่ว่ามีการตั้งค่าแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะเชื่อถือแบบเต็มไว้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานความเชื่อถือแบบเต็ม คุณต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัลลงเทมเพลตฟอร์สำหรับแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารมีใบรับรองรากที่เชื่อถือได้ หรือสร้างไฟล์สามารถติดตั้งสำหรับไฟล์นั้น

หมายเหตุ: ถ้าบุคคลใช้เอกสารไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เขาจะเห็นข้อผิดพลาดแม้ว่าระดับสิทธิ์สำหรับแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารเพียงพอที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ในส่วนดูเพิ่มเติม

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการปรับใช้

ขอแนะนำให้ คุณปรับใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารที่มีเอกสารที่พวกเขาเองอยู่โดเมนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารที่มีOffice Word 2007 บน http://example เซิร์ฟเวอร์ใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารแบบกำหนดเองที่คุณออกแบบ แนะนำให้ คุณเก็บแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสำหรับเอกสารนั้นบน http://example ด้วย ถ้าคุณตัดสินใจที่จะปรับใช้แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารโดเมนอื่น หรือผู้ใช้เปิดการบันทึกไว้ภายในเอกสารรุ่นสุดนั่นคือหรือส่งเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล — ระดับความปลอดภัยสำหรับแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะถูกลดระดับความปลอดภัยระดับต่ำลง นี่คือระวังรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ของคุณความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแผงเอกสารข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่บนโดเมนอื่น

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณกำหนดแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารสำหรับชนิดเนื้อหา SharePoint แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารมีโดยอัตโนมัติการปรับใช้ไปยังไซต์ SharePoint เมื่อคุณเผยแพร่

  • ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ออกเพื่อเรียกใช้การติดตั้งเฉพาะเวอร์ชันของแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของ ตน คุณต้องสร้างไฟล์สามารถติดตั้ง โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศและ Visual Studio ถ้าคุณประกาศเทมเพลตฟอร์ (.xsn ไฟล์) สำหรับแผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงข้อมูลคุณสมบัติเอกสารจะเปิดเมื่อผู้ใช้เปิดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไฟล์สามารถติดตั้งโดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศและ Visual Studio ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×