ข้อความที่ส่งข้อความแจ้งเตือนใน Outlook Web App

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อความตัวอักษร เรียกว่าสั้น ๆ Messaging Service (SMS), คือ วิธีการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อน คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนการส่งข้อความ โดยใช้ Outlook Web App บนโทรศัพท์อื่น ๆ ทั่ว แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการส่งข้อความ

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุน คุณสามารถตั้งค่า Outlook Web App ให้ส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณพลาดการรับสาย ได้รับข้อความเสียง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ทางปฏิทินเกิดขึ้น

เมื่อต้องการตั้งค่า หรือจัดการการส่งข้อความ:

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ที่ด้านบนของหน้า คลิกOutlook

 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > ตัวเลือก แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • โทรศัพท์ >การส่งข้อความ >ตั้งค่าการแจ้งเตือน

   หรือ

  • ทั่วไป >การส่งข้อความ >ตั้งค่าการส่งข้อความ

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานในปัจจุบัน ในภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และโรมาเนีย), และ สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่เฉพาะเจาะจงภายในภูมิภาคเหล่านั้น วิธีดีที่สุดในการค้นหาถ้าผู้ให้บริการของคุณได้รับการสนับสนุนเพื่อ เริ่มกระบวนการติดตั้งอยู่ บนหน้าตัวเลือก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ไปที่โทรศัพท์ >การส่งข้อความ >เปิดการแจ้งเตือน

  หรือ

 • ไปที่การทั่วไป >การส่งข้อความ >ตั้งค่าการส่งข้อความ

ในบทความนี้

เปิดใช้งานการแจ้งเตือนการส่งข้อความ หรือปิดใช้งานเหล่านั้น

เลือกเวลาที่จะได้รับการแจ้งเตือนการส่งข้อความ

ฉันต้องรู้อะไรอีก

การเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

คุณสามารถเปิดและปิดการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เปิดการแจ้งเตือน

ถ้าคุณเห็นแจ้งเตือน หรือตั้งค่าการส่งข้อความ แจ้งเตือนการส่งข้อความไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับคุณยัง เมื่อต้องการเปิดใช้งาน เริ่มกระบวนการติดตั้ง และทำตามคำแนะนำ

ลบการตั้งค่า

ถ้าคุณเห็นปุ่ม ลบการตั้งค่า แสดงว่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรเปิดใช้งานอยู่

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร ให้คลิก ลบการตั้งค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนด้วยข้อความ คลิกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเตือน หรือแก้ไขการตั้งค่าการส่งข้อความ และทำตามคำแนะนำ

การเลือกเวลาที่จะรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใด

ถ้าคุณได้เปิดข้อความที่ส่งข้อความแจ้งให้ทราบสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และบุคคลที่จัดการอีเมลของคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การส่งข้อความ การตั้งค่าต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา

การตั้งค่า

คำอธิบาย

หมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการตั้งค่าการส่งข้อความ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเปิดใช้การแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

ตั้งค่าการแจ้งเตือนปฏิทิน

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อต้องการส่งข้อความคุณเมื่อคุณได้รับการเรียกประชุม อัปเด หรือยกเลิกการประชุม หลังจากที่คุณได้ตั้งค่านี้ คุณจะได้รับข้อความ ด้วยข้อมูลการประชุมตลอดจนเหตุการณ์ชนิด (การเรียกประชุม อัปเด ยกเลิกการประชุม หรือเตือน) คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อส่งคุณวาระประจำวันการสรุป ด้วยข้อความที่ระบุครั้งแต่ละวัน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ดูที่การแจ้งเตือนปฏิทิน

ตั้งค่าการแจ้งเตือนจดหมายเสียง

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณสนับสนุนการใช้ข้อความเสียง คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณพลาดการรับสายหรือได้รับข้อความเสียง หลังจากที่คุณตั้งค่าดังกล่าว ถ้าคุณพลาดการรับสาย คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่ระบุวันที่และเวลาของการโทรที่ไม่ได้รับสายและหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่ติดต่อของผู้โทรเข้ามา ถ้าคุณได้รับข้อความเสียง คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่ระบุวันที่และเวลาของข้อความเสียง หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่ติดต่อของผู้ส่งข้อความเสียง และความยาวของข้อความเสียง

ตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลที่ใช้กฎกล่องจดหมายเข้า

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่ตรงกับเงื่อนไขหรือชุดของเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อความตัวอักษรทุกครั้งที่คุณได้รับข้อความอีเมลจากบุคคลคนหนึ่ง ข้อความตัวอักษรดังกล่าวนี้จะมีชื่อของผู้ส่ง เรื่อง และสองสามบรรทัดแรกของข้อความอีเมลนั้น

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ผู้ให้บริการมือถือของคุณจะคิดค่าบริการข้อความตัวอักษรแต่ละข้อความที่คุณส่ง รวมทั้งข้อความที่ถูกส่งไปและที่คุณได้รับผ่านทาง Outlook Web App ด้วย

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×