ข้อความที่ส่งข้อความแจ้งเตือนใน Outlook Web App

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อความตัวอักษร เรียกว่าสั้น ๆ Messaging Service (SMS), คือ วิธีการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อน คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนการส่งข้อความ โดยใช้ Outlook Web App บนโทรศัพท์อื่น ๆ ทั่ว แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการส่งข้อความ

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุน คุณสามารถตั้งค่า Outlook Web App ให้ส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณพลาดการรับสาย ได้รับข้อความเสียง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ทางปฏิทินเกิดขึ้น

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานในปัจจุบัน ในภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และโรมาเนีย), และ สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่เฉพาะเจาะจงภายในภูมิภาคเหล่านั้น วิธีดีที่สุดในการค้นหาถ้าผู้ให้บริการของคุณได้รับการสนับสนุนเพื่อ เริ่มกระบวนการติดตั้งอยู่ บนหน้าตัวเลือก ไปยังโทรศัพท์ >การส่งข้อความ >เปิดการแจ้งเตือน

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

  1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web App โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้

  2. ที่ด้านบนของหน้า เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud >ตัวเลือก >การตั้งค่า >ปฏิทิน

  3. ไปที่ การแจ้งเตือนการส่งข้อความ.

  4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้อง จาก นั้นเลือกบันทึก

คุณสามารถเปิดและปิดการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เปิดการแจ้งเตือน

ถ้าคุณเห็นแจ้งเตือน หรือตั้งค่าการส่งข้อความ แจ้งเตือนการส่งข้อความไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับคุณยัง เมื่อต้องการเปิดใช้งาน เริ่มกระบวนการติดตั้ง และทำตามคำแนะนำ

ลบการตั้งค่า

ถ้าคุณเห็นปุ่ม ลบการตั้งค่า แสดงว่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรเปิดใช้งานอยู่

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนการส่งข้อความ เลือกลบการตั้งค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับการส่งข้อความแจ้งเตือนด้วยข้อความ เลือกหมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการตั้งค่าการส่งข้อความ และทำตามคำแนะนำ

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใด

ถ้าคุณได้เปิดข้อความที่ส่งข้อความแจ้งให้ทราบสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และบุคคลที่จัดการอีเมลของคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การส่งข้อความ การตั้งค่าต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา

การตั้งค่า

คำอธิบาย

หมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการตั้งค่าการส่งข้อความ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเปิดใช้การแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

ตั้งค่าการแจ้งเตือนปฏิทิน

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรถึงคุณได้เมื่อคุณได้รับการเรียกประชุม การอัปเดต หรือการยกเลิกประชุม หลังจากที่คุณตั้งค่าดังกล่าวแล้ว คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่มีข้อมูลการประชุม พร้อมทั้งชนิดของเหตุการณ์ (การเรียก อัปเดต ยกเลิก หรือเตือนการประชุม) คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความสรุปวาระการประชุมรายวันถึงคุณเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละวัน สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ดู การตั้งค่าการแจ้งเตือนปฏิทิน

ตั้งค่าการแจ้งเตือนจดหมายเสียง

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณสนับสนุนการใช้ข้อความเสียง คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณพลาดการรับสายหรือได้รับข้อความเสียง หลังจากที่คุณตั้งค่าดังกล่าว ถ้าคุณพลาดการรับสาย คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่ระบุวันที่และเวลาของการโทรที่ไม่ได้รับสายและหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่ติดต่อของผู้โทรเข้ามา ถ้าคุณได้รับข้อความเสียง คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่ระบุวันที่และเวลาของข้อความเสียง หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่ติดต่อของผู้ส่งข้อความเสียง และความยาวของข้อความเสียง

ตั้งค่าการแจ้งทางอีเมลโดยใช้กฎกล่องขาเข้า

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่ตรงกับเงื่อนไขหรือชุดของเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อความตัวอักษรทุกครั้งที่คุณได้รับข้อความอีเมลจากบุคคลคนหนึ่ง ข้อความตัวอักษรดังกล่าวนี้จะมีชื่อของผู้ส่ง เรื่อง และสองสามบรรทัดแรกของข้อความอีเมลนั้น

ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณจะนับข้อความถูกส่ง และรับผ่านทางOutlook Web App เหมือนข้อความอื่น ๆ คุณอาจคิดค่าบริการสำหรับข้อความถูกส่ง และรับผ่านทางOutlook Web App โดยขึ้นอยู่กับแผนบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าปฏิทิน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×