ข้อความที่ส่งข้อความแจ้งเตือนใน Outlook Web App

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความตัวอักษร เรียกว่าสั้น ๆ Messaging Service (SMS), คือ วิธีการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์เคลื่อน คุณสามารถใช้การแจ้งเตือนการส่งข้อความ โดยใช้ Outlook Web App บนโทรศัพท์อื่น ๆ ทั่ว แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการส่งข้อความ

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุน คุณสามารถตั้งค่า Outlook Web App ให้ส่งข้อความไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อคุณพลาดการรับสาย ได้รับข้อความเสียง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ทางปฏิทินเกิดขึ้น

การตั้งค่า หรือจัดการข้อความตัวอักษร:

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ที่ด้านบนของหน้า เลือก Outlook (หรือ จดหมาย) หรือเลือก ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 > จดหมาย

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า Nastavitve: posodobite profil, namestite programsko opremo in jo povežite z oblakom > ตัวเลือก แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • โทรศัพท์ >ข้อความตัวอักษร >ตั้งค่าการแจ้งเตือน

   หรือ

  • ทั่วไป >ข้อความตัวอักษร >ตั้งค่าการส่งข้อความ

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานในปัจจุบัน ในภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และโรมาเนีย), และ สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ระบุภายในภูมิภาคเหล่านั้น วิธีดีที่สุดในการค้นหาถ้าผู้ให้บริการของคุณได้รับการสนับสนุนเพื่อ เริ่มกระบวนการติดตั้งอยู่ บนหน้าตัวเลือก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ไปที่โทรศัพท์ >การส่งข้อความ >เปิดการแจ้งเตือน

  หรือ

 • ไปที่การทั่วไป >การส่งข้อความ >ตั้งค่าการส่งข้อความ

ในบทความนี้

การเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

การเลือกเวลาที่จะรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

ฉันต้องรู้อะไรอีก

การเปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

คุณสามารถเปิดและปิดการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เปิดการแจ้งเตือน

ถ้าคุณเห็นแจ้งเตือน หรือตั้งค่าการส่งข้อความ แจ้งเตือนการส่งข้อความไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับคุณยัง เมื่อต้องการเปิดใช้งานบน เริ่มกระบวนการติดตั้ง และทำตามคำแนะนำ

ลบการตั้งค่า

ถ้าคุณเห็นปุ่ม ลบการตั้งค่า แสดงว่าการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษรเปิดใช้งานอยู่

เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร ให้คลิก ลบการตั้งค่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สำหรับข้อความแจ้งให้ทราบตัวอักษร คลิกเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเตือน หรือแก้ไขการตั้งค่าข้อความของข้อความ และทำตามคำแนะนำ

การเลือกเวลาที่จะรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใด

ถ้าคุณได้เปิดข้อความที่ส่งข้อความแจ้งให้ทราบสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และบุคคลที่จัดการอีเมลของคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การส่งข้อความ การตั้งค่าต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมา

การตั้งค่า

คำอธิบาย

หมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการตั้งค่าการส่งข้อความ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเปิดใช้การแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

ตั้งค่าการแจ้งเตือนปฏิทิน

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรถึงคุณได้เมื่อคุณได้รับการเรียกประชุม การอัปเดต หรือการยกเลิกประชุม หลังจากที่คุณตั้งค่าดังกล่าวแล้ว คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่มีข้อมูลการประชุม พร้อมทั้งชนิดของเหตุการณ์ (การเรียก อัปเดต ยกเลิก หรือเตือนการประชุม) คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความสรุปวาระการประชุมรายวันถึงคุณเมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละวัน สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ดู การตั้งค่าการแจ้งเตือนปฏิทิน

ตั้งค่าการแจ้งเตือนจดหมายเสียง

ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณสนับสนุนการใช้ข้อความเสียง คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณพลาดการรับสายหรือได้รับข้อความเสียง หลังจากที่คุณตั้งค่าดังกล่าว ถ้าคุณพลาดการรับสาย คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่ระบุวันที่และเวลาของการโทรที่ไม่ได้รับสายและหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่ติดต่อของผู้โทรเข้ามา ถ้าคุณได้รับข้อความเสียง คุณจะได้รับข้อความตัวอักษรที่ระบุวันที่และเวลาของข้อความเสียง หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่ติดต่อของผู้ส่งข้อความเสียง และความยาวของข้อความเสียง

ตั้งค่าการแจ้งทางอีเมลโดยใช้กฎกล่องขาเข้า

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ส่งข้อความตัวอักษรเมื่อคุณได้รับข้อความอีเมลที่ตรงกับเงื่อนไขหรือชุดของเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อความตัวอักษรทุกครั้งที่คุณได้รับข้อความอีเมลจากบุคคลคนหนึ่ง ข้อความตัวอักษรดังกล่าวนี้จะมีชื่อของผู้ส่ง เรื่อง และสองสามบรรทัดแรกของข้อความอีเมลนั้น

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ผู้ให้บริการมือถือของคุณจะคิดค่าบริการข้อความตัวอักษรแต่ละข้อความที่คุณส่ง รวมทั้งข้อความที่ถูกส่งไปและที่คุณได้รับผ่านทาง Outlook Web App ด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

การตั้งค่าปฏิทิน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×