ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ข้อความที่มีการเคลื่อนไหว วัตถุ และแผนภูมิใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวข้อความ วัตถุ และแผนภูมิในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้พวกเขาเอฟเฟ็กต์เสมือน รวมถึงทางเข้า ออก เปลี่ยนขนาด หรือสี และย้ายคู่ คุณสามารถใช้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ด้วยตัวเอง หรือรวมเอฟเฟ็กต์หลายรายการพร้อมกัน ตัวอย่าง คุณสามารถทำให้บรรทัดของข้อความลอยเข้ามาจากด้านซ้ายในขณะนั้นมีขนาดใหญ่ในขนาด โดยใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษลอยเข้าและการเอฟเฟ็กต์การเน้นการเติบโต/ลดขนาด

หมายเหตุ: เปลี่ยนเป็นอีกวิธีการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสมือนเมื่อทำการย้ายจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกในการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาพระหว่างสไลด์ ดูเพิ่ม แก้ไข หรือเอาการเปลี่ยนออก

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความ วัตถุ หรือแผนภูมิ

 • เลือกรายการที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว จากนั้นคลิกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  ถ้าคุณต้องการรายการ

  คลิกที่นี่บนแท็บภาพเคลื่อนไหวของ ribbon

  ปรากฏบนสไลด์

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกเคลื่อนไหวเพื่อทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

  (ลูกศรขวาเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมให้คลิก)

  รับการเน้น

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกการเน้นเพื่อเน้นข้อความหรือวัตถุ

  ออกจากสไลด์

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีในการทำให้วัตถุเคลื่อนไหว เพื่อให้วัตถุหายไปจากหน้าจอ

  เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด

  เลือกตัวเลือกเส้นทางเคลื่อนไหตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนไหวตามรูปแยยที่กำหนด

คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งแบบกับวัตถุหนึ่ง เพียงแค่เลือกวัตถุอีกครั้ง แล้วใช้เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะถูกแสดงบนภาพนิ่งด้วยตัวเลข หมายเลขภาพเคลื่อนไหว ถัดจากวัตถุ ซึ่งบ่งชี้ลำดับที่เล่นใน  ถ้ามีการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสองเพื่อเล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะแสดงโดยใช้แบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

แก้ไขเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการเปลี่ยน ลบ หรือจัดลำดับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใหม่:

 1. เลือกสไลด์คุณต้อง แล้ว บน คลิ กหมายเลขของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ที่ด้านขวาแสดงภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์

  ตั้งค่าตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างคุณสมบัติ

  ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้

  • จัดลำดับใหม่ หรือเอาออกจากภาพเคลื่อนไหวเล่นจาก

  • เปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวทำงานอย่างไร หรือเพิ่มเสียงในตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

   สกรีนช็อตแสดงส่วนตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ของบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่ มีขยายเมนูเสียง

  • เปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหวและระยะเวลาที่ใช้ในการกำหนดเวลา

   สกรีนช็อตที่แสดงในส่วนกำหนดเวลาของบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่มีวันเริ่มต้น ช่วงเวลา หน่วงเวลา นั้นทำซ้ำตัวเลือกและกล่องกาเครื่องหมายสำหรับกรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

  • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิเปล่าที่จุดเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหว มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่เลือกในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ภาพเคลื่อนไหวของแผนภูมิ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มภาพเคลื่อนไหว ด้วยแผนภูมิพื้นหลังรูปวาด

   สกรีนช็อตแสดงส่วนของภาพเคลื่อนไหวของแผนภูมิของบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่มีตัวเลือกเมนูดรอปดาวน์กราฟิกกลุ่มและกล่องกาเครื่องหมายสำหรับภาพเคลื่อนไหวเริ่มต้น ด้วยแผนภูมิพื้นหลังรูปวาด

เลือก เล่นจาก เพื่อแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุที่ มีเส้นทางการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงหรือนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

ทำให้คำเคลื่อนไหวบนสไลด์

เคลื่อนไหวสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยครั้งละหนึ่งตำแหน่ง

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความ วัตถุ หรือแผนภูมิ

 1. เลือกข้อความ วัตถุ หรือแผนภูมิที่คุณต้องการนำการเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการทำให้เคลื่อนไหว วิธีข้อความ วัตถุ หรือแผนภูมิ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เข้าไปในสไลด์

  บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้เอฟเฟ็กต์พิเศษ คลิกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เข้า

  เมื่อต้องการดูภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  จะถูกเน้นอยู่บนสไลด์

  บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้เอฟเฟ็กต์เน้น คลิกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เน้น

  เมื่อต้องการดูภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  ออกจากภาพนิ่ง

  บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้เอฟเฟ็กต์ออก คลิกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แท็บ ภา เคลื่อนไหว ออกจากกลุ่มเอฟเฟ็กต์

  เมื่อต้องการดูภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  ติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวบนสไลด์

  บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การเคลื่อนไหว คลิกเส้นทาง แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เคลื่อนไหว

  เล่นเสียง หรือภาพยนตร์ หรือหยุดชั่วคราว

  หมายเหตุ: คุณต้องเลือกวัตถุเสียง หรือวิดีโอบนสไลด์เพื่อดูเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งาน

  บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้เอฟเฟ็กต์เน้น คลิกเล่นหยุดชั่วขณะ หรือหยุด

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว กลุ่มเอฟเฟ็กต์เน้น ที่มีการเลือกสื่อ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหว เช่นทิศทางวัตถุเคลื่อนไหวย้าย ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ จากนั้น เลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

เคล็ดลับ: 

 • เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะถูกแสดงบนภาพนิ่งด้วยตัวเลข หมายเลขภาพเคลื่อนไหว ถัดจากวัตถุ ซึ่งบ่งชี้ลำดับที่เล่นใน  ถ้ามีการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสองเพื่อเล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะแสดงโดยใช้แบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

 • คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวอื่น ๆ เช่นความเร็วหรือวิธีการเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "เปลี่ยนลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์" ด้านล่างนี้

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

 • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิเปล่าที่จุดเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหว มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่เลือกในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ภาพเคลื่อนไหวของแผนภูมิ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเริ่มภาพเคลื่อนไหว ด้วยแผนภูมิพื้นหลังรูปวาด

เกิดอะไรขึ้นถ้า "ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์" ไม่พร้อมใช้งานได้อย่างไร

 • ปุ่มตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ อาจเป็นสีเทาเนื่องจากมีไม่มีตัวเลือกเอฟเฟ็กต์สำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหรือชนิดของวัตถุที่ถูกเคลื่อนไหว แต่ก่อนที่คุณถือว่า เป็นกรณีนี้ ให้แน่ใจว่า ตัวเลขของภาพเคลื่อนไหว หมายเลขภาพเคลื่อนไหว เลือก แทนวัตถุ และลองแล้ว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ อีกครั้ง

คุณสามารถนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายรายการไปวัตถุเดียวกัน ภาพเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งหลัง จากที่อื่น หรือในเวลาเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำให้วัตถุลอยเข้ามาจากด้านซ้ายที่มีขนาดเดียวกันก็

นำไปใช้ภาพเคลื่อนไหวหลายข้อความ เป็นวัตถุเดี่ยว หรือแผนภูมิ

 1. เลือกข้อความ วัตถุ หรือแผนภูมิที่คุณต้องการนำการเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการ

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้เอฟเฟ็กต์พิเศษ ให้คลิกลอยเข้า

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เข้า

  เมื่อต้องการดูภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 3. เลือกข้อความ วัตถุ หรือแผนภูมิอีกครั้ง

 4. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้เอฟเฟ็กต์เน้น คลิกลดขนาด/เติบโต

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม เอฟเฟ็กต์เน้น

  เมื่อต้องการดูภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว แล้ว คลิ ก ลูกศรลงเพิ่มเติม

 5. เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไปบนสไลด์

  หมายเหตุ: เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะถูกแสดงบนภาพนิ่งด้วยตัวเลข หมายเลขภาพเคลื่อนไหว ถัดจากวัตถุ ซึ่งบ่งชี้ลำดับที่เล่นใน

 6. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว บนเมนูเริ่มของป็อปอัพ คลิกกับก่อนหน้านี้

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

คุณสามารถดูรายการของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์เพื่อปรับเปลี่ยนลำดับพวกเขาเล่นใน เปลี่ยนตัวเลือกขั้นสูง หรือเอาภาพเคลื่อนไหว

ดูรายการของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกภาพนิ่งที่ มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการดู

  • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  • ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

เพิ่มเสียงลงในภาพเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกในสไลด์ แล้ว บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิ กจัดลำดับใหม่

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

 3. ภายใต้ลำดับของภาพเคลื่อนไหว คลิกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 4. ภายใต้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ บนเมนูป็อปอัพเสียง คลิกเอฟเฟ็กต์เสียง

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว กลุ่ม แสดงตัวอย่าง

เปลี่ยนลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยน

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

 3. ภายใต้ลำดับของภาพเคลื่อนไหว คลิกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 4. เมื่อต้องการย้ายเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว คลิกลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

เปลี่ยนความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ความเร็วของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะถูกกำหนด โดยเล่นเอฟเฟ็กต์ระยะ หรือระยะเวลา

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: 

  1. เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะถูกแสดงบนภาพนิ่งด้วยตัวเลข หมายเลขภาพเคลื่อนไหว ถัดจากวัตถุ ซึ่งบ่งชี้ลำดับที่เล่นใน  ถ้ามีการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสองเพื่อเล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะแสดงโดยใช้แบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  2. เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว ในกล่องช่วงเวลา ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อล่าสุด

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

เปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกสไลด์ที่ประกอบด้วยเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บภาพเคลื่อนไหว

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: 

  1. เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะถูกแสดงบนภาพนิ่งด้วยตัวเลข หมายเลขภาพเคลื่อนไหว ถัดจากวัตถุ ซึ่งบ่งชี้ลำดับที่เล่นใน  ถ้ามีการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสองเพื่อเล่นในเวลาเดียวกัน พวกเขาจะแสดงโดยใช้แบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

  2. เมื่อต้องการเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในแบบกองซ้อนลำดับเลข ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน คุณต้องดูรายการสมบูรณ์ของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว คลิกจัดลำดับใหม่ แล้ว คลิ กภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

 3. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว บนเมนูเริ่มของป็อปอัพ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว, กลุ่ม ตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

คลิก

เมื่อคุณคลิกสไลด์

เมื่อคลิก

ในเวลาเดียวกันกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในรายการ (คลิกเดียวเริ่มทำงานอย่าง น้อยสองเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน)

กับก่อนหน้านี้

ในทันทีหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในรายการเสร็จสิ้นการเล่น (ไม่มีให้คลิกเพิ่มเติมจำเป็นเพื่อทำให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวถัดไปที่เริ่มต้น)

หลังเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์ บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ภายใต้การแสดงตัวอย่าง คลิกเล่น

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

ทำให้เคลื่อนไหวข้อความและวัตถุที่ มีเส้นทางการเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงหรือนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

เปลี่ยนสีข้อความหรือวัตถุหลังจากเล่นภาพเคลื่อนไหว

ทำให้คำเคลื่อนไหวบนสไลด์

เคลื่อนไหวสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยบนสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×