ข้อความตามแกนนอนของแผนภูมิหายไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าชื่อประเภทบางชื่อมองไม่เห็นตามแกนนอนของแผนภูมิของคุณ ให้ลองทำดังต่อไปนี้

  • คลิกแผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดอันใดอันหนึ่งเพื่อขยายแผนภูมิ ตามค่าเริ่มต้นแบบอักษรในแผนภูมิจะปรับตามสัดส่วนในขณะที่คุณปรับขนาดแผนภูมิ

  • คลิกแกน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากขนาดฟอนต์ รูปปุ่ม ขนาดฟอนต์ แล้ว คลิกแบบอักษรขนาดเล็กลง

  • คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อแกน แล้วเปลี่ยนมุมการหมุนบนแท็บ การจัดแนว ถ้ามุมเป็น 0, 90 หรือ – 90 องศา ข้อความจะถูกตัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×