ข้อความตามแกนนอนของแผนภูมิหายไป

ถ้าชื่อประเภทบางชื่อมองไม่เห็นตามแกนนอนของแผนภูมิของคุณ ให้ลองทำดังต่อไปนี้

  • คลิกแผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดอันใดอันหนึ่งเพื่อขยายแผนภูมิ ตามค่าเริ่มต้นแบบอักษรในแผนภูมิจะปรับตามสัดส่วนในขณะที่คุณปรับขนาดแผนภูมิ

  • คลิกที่แกน ให้คลิกลูกศรถัดจาก ขนาดแบบอักษร รูปปุ่ม ขนาดฟอนต์ แล้วคลิกขนาดแบบอักษรที่เล็กลง

  • คลิกสองครั้งที่ป้ายชื่อแกน แล้วเปลี่ยนมุมการหมุนบนแท็บ การจัดแนว ถ้ามุมเป็น 0, 90 หรือ – 90 องศา ข้อความจะถูกตัด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×