ข้อความตอบกลับการเก็บรวบรวมข้อมูลของฉันไม่ถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปัญหา

คุณใช้ Microsoft Office Access 2007 และ Microsoft Office Outlook 2007 เพื่อสร้างและส่งข้อความอีเมลที่มีฟอร์มการป้อนข้อมูล ผู้รับจะรายงานว่าได้กรอกฟอร์มและส่งฟอร์มนั้นกลับมาให้คุณในรูปของข้อความตอบกลับ อย่างไรก็ตาม คุณไม่เห็นผลลัพธ์ที่คาดไว้ใน Office Access 2007 หรือ Office Outlook 2007 ตัวอย่างเช่น

  • คุณไม่เห็นข้อมูลในตารางปลายทางใน Access ระเบียนใหม่ไม่ได้ถูกเพิ่ม หรือระเบียนที่มีอยู่ไม่ได้รับการปรับปรุง

  • คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับข้อความใน Outlook จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือสตริงว่า "ไม่มีการประมวลผลข้อความ" นอกจากนี้ คอลัมน์ ประเภท สำหรับข้อความจะแสดงสี่เหลี่ยมสีแดงหรือว่างเปล่า

    เคล็ดลับ: คอลัมน์ใน Outlook ที่ชื่อว่า ค่าสถานะเพื่อตามงาน สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล และ ประเภท จะแสดงสถานะของการดำเนินการประมวลผล เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์เหล่านี้ลงในมุมมองของคุณ ให้คลิกขวาส่วนหัวของคอลัมน์ และบนเมนูทางลัด ให้คลิก ตัวเลือกเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเขตข้อมูล ให้ลากแล้วปล่อยแต่ละเขตข้อมูลลงในส่วนหัวของคอลัมน์ทางด้านขวาหรือด้านซ้ายที่มีอยู่

    เมื่อการประมวลผลข้อความตอบกลับเสร็จเรียบร้อยแล้ว คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน Outlook จะว่าง และคอลัมน์ ประเภท จะแสดงสี่เหลี่ยมสีเขียว นอกจากนี้คอลัมน์ ค่าสถานะเพื่อตามงาน จะแสดงข้อความ การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธีแก้ไข

ถ้าคุณสงสัยว่า การตอบกลับล้มเหลวในการประมวลผลโดยอัตโนมัติ ลองใช้โซลูชันแนะนำในตารางต่อไปนี้ ส่วนใหญ่โซลูชันเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ที่คุณแก้ไขปัญหานี้ขั้นแรก และส่งการตอบกลับด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลการตอบกลับด้วยตนเอง ดูบทความดำเนินการตอบกลับการเรียกเก็บเงินของข้อมูลด้วยตนเอง

ปัญหา

Cau se

การแก้ปัญหา

ข้อความตอบกลับมีอยู่ในโฟลเดอร์ Outlook แต่ไม่ถูกประมวลผล และคอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดง ไม่มีการประมวลผลข้อความ

ตรวจทานตัวเลือกข้อความในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้อีเมล คุณสามารถเลือกประมวลผลข้อความตอบกลับด้วยตนเอง หรือเลือกการตั้งค่าที่ป้องกันไม่ให้ข้อความตอบกลับบางข้อความถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวเลือก บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม รวบรวมข้อมูล ให้คลิก จัดการข้อความตอบกลับ ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตัวเลือกข้อความ

ส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตัวเอง

เพื่อให้แน่ใจว่า ยังไม่ได้ รับข้อความตอบกลับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความตัวเลือกอีเมคอลเลกชันของข้อมูล

ฉันตอบกลับข้อความของฉันข้อความหนึ่ง แต่ข้อความไม่ได้รับการประมวลผล

การตอบกลับไปยังข้อความของคุณเองจะเกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ต่างกันเล็กน้อย

แทนที่จะกรอกฟอร์มในข้อความที่คุณได้รับ ให้กรอกฟอร์มที่อยู่ในข้อความที่ถูกส่งซึ่งพบได้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง เรียกดูโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง และเปิดข้อความ จากนั้นคลิก ตอบกลับ กรอกฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วคลิก ส่ง

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ไม่พบฐานข้อมูล ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลแล้วนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง

ฐานข้อมูลถูกย้ายไปตำแหน่งที่ตั้งอื่น ถูกเปลี่ยนชื่อหรือถูกลบ หรือเสียหาย

คืนค่าฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดิม และส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตนเอง

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลได้เนื่องจากมีการใช้งานฐานข้อมูลนี้อยู่ ให้ประมวลผลข้อความตอบกลับด้วยตนเองหลังจากที่ฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน

ฐานข้อมูลเปิดขึ้นในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับฐานข้อมูลได้จนกว่าจะมีการปลดล็อกเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ขอให้ผู้ใช้ที่เปิดฐานข้อมูลอยู่ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ปิดฐานข้อมูลนั้นก่อน จากนั้นเปิดฐานข้อมูลในโหมดปกติ แล้วลองส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตนเอง

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ฐานข้อมูล Access นี้ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โปรดส่งออกข้อมูลนี้ไปยัง Microsoft Access ด้วยตนเอง

ฐานข้อมูลปลายทางมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไม่สามารถประมวลผลอัตโนมัติได้ถ้าฐานข้อมูลต้องการรหัสผ่าน

ส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตนเอง ถ้าคุณต้องการให้ข้อความตอบกลับในอนาคตถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ ให้เอารหัสผ่านออกจากฐานข้อมูล

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงข้อความที่ระบุว่าตาราง แบบสอบถาม หรือเขตข้อมูลหายไป

ตารางหรือแบบสอบถามปลายทางถูกลบหรือถูกเปลี่ยนชื่อ หรือโครงสร้างถูกปรับเปลี่ยนในวิธีที่ไม่สามารถเพิ่มเนื้อหาของฟอร์มลงในตารางได้

สร้างตารางและแบบสอบถามปลายทางใหม่ หรือสร้างและส่งข้อความการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ไม่สามารถประมวลผลข้อความอีเมลนี้ได้ ฟอร์มในข้อความอีเมลดังกล่าวเสียหายหรือถูกปรับเปลี่ยน

ฟอร์มในข้อความตอบกลับเสียหาย หรือมีบางคน (ผู้รับหรือผู้ส่ง) ปรับเปลี่ยนฟอร์มนั้น

ถ้าผู้รับปรับเปลี่ยนฟอร์ม ขอให้ผู้รับส่งฟอร์มนั้นมาให้คุณอีกครั้ง แล้วส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตนเอง

ถ้าฟอร์มในข้อความต้นฉบับเสียหายหรือไม่ถูกต้อง คุณต้องสร้างและส่งข้อความใหม่

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ไม่พบข้อมูลที่จำเป็นในการประมวลผลในฐานข้อมูลที่ระบุให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลที่จำเป็นในการแมปข้อความตอบกลับไปยังระเบียนที่มีอยู่ซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงนั้นหายไป

การตั้งค่าข้อความจำเป็นต้องทำให้ตรงกับ Outlook สลับไปยัง Access และในกล่องโต้ตอบ จัดการข้อความตอบกลับ ให้เลือกข้อความ ภายใต้ รายละเอียดของข้อความ คุณจะเห็นกล่องคำเตือน คลิกข้อความในกล่องคำเตือนเพื่อทำข้อมูลให้ตรงกับการตั้งค่า แล้วปิดกล่องโต้ตอบ สลับกลับไปยัง Outlook จากนั้นให้ส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตนเอง

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ไม่สามารถเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดค่าที่ซ้ำกันในเขตข้อมูลที่ยอมรับเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น

เขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติ ใส่ดัชนี ที่ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) จะไม่สามารถมีค่าที่ซ้ำกันได้ ถ้ามีค่าที่กำหนดให้กับเขตข้อมูลฟอร์มที่มีอยู่แล้วในเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในตาราง การดำเนินการจะล้มเหลว

ขอให้ผู้รับส่งข้อความตอบกลับอื่นด้วยค่าที่ต่างกันในเขตข้อมูลฟอร์ม

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ค่าที่คุณป้อนไม่ใช่ค่าที่อยู่ในรายการตัวเลือก

ฟอร์มมีเขตข้อมูลที่ต้องการในการค้นหาค่า แต่ผู้ใช้ไม่ได้ระบุค่าสำหรับเขตข้อมูลนั้นไว้ หรือคุณสมบัติ จำกัดแค่ในรายการ ของเขตข้อมูลถูกตั้งค่าเป็น ใช่ และผู้ใช้ระบุค่าที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

ขอให้ผู้รับส่งข้อความตอบกลับอีกครั้งหลังจากกรอกเขตข้อมูลทั้งหมดสมบูรณ์แล้ว หรือกรอกและบันทึกฟอร์มด้วยตัวคุณเองแล้วส่งออกอีกครั้ง

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงข้อความที่ระบุว่าค่าที่กำหนดในเขตข้อมูลฟอร์มไม่ถูกต้อง

ผู้รับได้ใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล

ขอให้ผู้รับส่งข้อความตอบกลับอีกครั้งหลังจากกรอกเขตข้อมูลทั้งหมดสมบูรณ์แล้ว หรือกรอกและบันทึกฟอร์มด้วยตัวคุณเองแล้วส่งออกอีกครั้ง

คอลัมน์ สถานะของการเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้

ข้อความนี้มีฟอร์มที่คุณต้องกรอก เมื่อคุณกรอกเสร็จแล้ว ให้ส่งฟอร์มดังกล่าวไปยังผู้ส่งข้อความอีเมลนี้

ผู้รับไม่ได้กรอกฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์

ขอให้ผู้รับส่งข้อความตอบกลับอีกข้อความหลังจากกรอกฟอร์มแล้ว

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×