ข้อความตอบกลับการเก็บรวบรวมข้อมูลของฉันไม่ถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อาการ

คุณใช้ Access 2007 และ Access 2010 กับ Outlook 2007 หรือ Outlook 2010 เพื่อสร้าง และส่งข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยฟอร์มการป้อนข้อมูล ผู้รับว่า พวกเขามีกรอกฟอร์ม และ รายงานถูกส่งไปให้เป็นข้อความตอบกลับคุณฟัง อย่างไรก็ตาม คุณไม่เห็นผลลัพธ์คาดไว้ใน Outlook หรือเข้าถึง ตัวอย่าง:

  • คุณไม่เห็นข้อมูลในตารางปลายทางใน Access จะไม่มีการเพิ่มระเบียนใหม่ หรือระเบียนที่มีอยู่จะไม่ถูกปรับปรุง

  • คอลัมน์สถานะของชุดข้อมูล สำหรับข้อความใน Outlook แสดงข้อผิดพลาดหรือสตริง "ข้อความประมวลผล" นอกจากนี้ คอลัมน์ประเภท สำหรับข้อความแสดงสี่เหลี่ยมสีแดง หรือเปล่า

    เคล็ดลับ: คอลัมน์ใน Outlook ที่มีชื่อว่าตามค่าสถานะสถานะคอลเลกชันข้อมูลประเภท และแสดงสถานะของการดำเนินการประมวลผล เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์เหล่านี้ไปยังมุมมองของคุณ คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ และบนเมนูทางลัด คลิกตัวเลือกเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเขตข้อมูล ลากเขตข้อมูลแต่ละรายการ แล้ววางไปทางขวาหรือด้านซ้ายของส่วนหัวของคอลัมน์ที่มีอยู่

    เมื่อการตอบกลับถูกประมวลผลสำเร็จ คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล ใน Outlook เป็นค่าว่าง และคอลัมน์ประเภท แสดงสี่เหลี่ยมสีเขียว นอกจากนี้ คอลัมน์ตามค่าสถานะ แสดงข้อความการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ปัญหา

ถ้าคุณสงสัยว่า การตอบกลับล้มเหลวในการประมวลผลโดยอัตโนมัติ ลองใช้โซลูชันแนะนำในตารางต่อไปนี้ ส่วนใหญ่โซลูชันเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ที่คุณแก้ไขปัญหานี้ขั้นแรก และส่งการตอบกลับด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลการตอบกลับด้วยตนเอง ดูบทความดำเนินการตอบกลับการเรียกเก็บเงินของข้อมูลด้วยตนเอง

ปัญหา

สาเหตุ

วิธีแก้ไข

การตอบกลับในโฟลเดอร์ Outlook อยู่ แต่ไม่ได้รับการประมวลผล คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงในการประมวลผลข้อความ

ตรวจทานตัวเลือกข้อความในกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมคอลเลกชันของข้อมูล คุณเลือกในการดำเนินการตอบกลับด้วยตนเอง หรือเลือกการตั้งค่าที่ป้องกันไม่ให้ข้อความตอบกลับบางอย่างจากถูกประมวลผลโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวเลือก บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการรวบรวมข้อมูล คลิกจัดการการตอบกลับ ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกข้อความคุณต้อง และคลิกตัวเลือกข้อความ

ส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตนเอง

เพื่อให้แน่ใจว่า ยังไม่ได้ รับข้อความตอบกลับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความตัวเลือกอีเมคอลเลกชันของข้อมูล

ฉันตอบกลับข้อความของฉันหนึ่ง แต่จะเป็นไม่ได้รับการประมวลผล

ตอบกลับข้อความของคุณเองเกี่ยวข้องกับกระบวนงานแตกต่างกันเล็กน้อย

แทนที่จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์มในข้อความที่คุณได้รับ เสร็จสมบูรณ์ฟอร์มที่อยู่ในข้อความที่ส่งที่พบในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง เรียกดูไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง และเปิดข้อความ คลิกตอบกลับ กรอกฟอร์ม แล้ว คลิ กส่ง

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ไม่สามารถค้นหาฐานข้อมูล ค้นหาฐานข้อมูล และนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง

ฐานข้อมูลมีอาจถูกย้ายไปยังตำแหน่งอื่น ได้รับการเปลี่ยนชื่อ หรือลบ หรือเสียหาย

คืนค่าฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งเดิม และส่งการตอบกลับด้วยตนเอง

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ไม่สามารถเปิดฐานข้อมูลสำหรับการนำเข้าข้อมูลเนื่องจากฐานข้อมูลมีอยู่แล้วในการใช้ ประมวลผลตอบกลับด้วยตนเองหลังจากฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน

ฐานข้อมูลเปิดอยู่ในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลจนกว่าจะปล่อยล็อกเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ขอให้ผู้ใช้ที่มีฐานข้อมูลเปิดในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ต้องปิดแล้ว เปิดฐานข้อมูลในโหมดปกติ แล้ว ลองส่งการตอบกลับด้วยตนเอง

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ฐานข้อมูล Access นี้ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน โปรดด้วยตนเองส่งออกข้อมูลนี้ไปยัง Microsoft Access

ฐานข้อมูลปลายทางจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การประมวลผลอัตโนมัติล้มเหลวถ้าฐานข้อมูลจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน

ส่งออกข้อความตอบกลับด้วยตนเอง ถ้าคุณต้องการตอบกลับในอนาคตให้ประมวลผลอัตโนมัติ เอารหัสผ่านออกจากฐานข้อมูล

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงข้อความที่ระบุว่า ทั้งตาราง แบบสอบถาม หรือเขตข้อมูลหายไป

ตารางปลายทางหรือแบบสอบถามจะถูกลบ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือโครงสร้างมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ไม่สามารถเพิ่มเนื้อหาของฟอร์มกับตาราง

สร้างตารางปลายทางและแบบสอบถาม ใหม่ หรือสร้าง และส่งข้อความคอลเลกชันข้อมูลใหม่

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ไม่สามารถดำเนินการนี้ข้อความอีเมล ฟอร์มในอีเมลนี้เป็นเสียหาย หรือถูกปรับเปลี่ยน

ฟอร์มในการตอบกลับที่เสียหาย หรือบุคคล (ผู้รับหรือผู้ส่ง) ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

ถ้าผู้รับแก้ไขฟอร์ม ขอให้ผู้รับนั้นเพื่อส่งฟอร์มคุณอีกครั้ง และส่งการตอบกลับด้วยตนเอง

ถ้าฟอร์มในข้อความต้นฉบับเสียหาย หรือไม่ถูกต้อง คุณต้องการสร้าง และส่งข้อความใหม่

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในฐานข้อมูลที่ระบุ

ข้อมูลที่จำเป็นต้องแมปข้อความตอบกลับไปยังระเบียนที่มีอยู่ที่จำเป็นต้องอัปเดตได้ขาดหายไป

ตั้งค่าข้อความต้องการซิงโครไนซ์กับ Outlook สลับไป ยัง Access และ ในกล่องโต้ตอบจัดการข้อความตอบกลับ เลือกข้อความ ภายใต้รายละเอียดของข้อความ คุณจะเห็นกล่องตัวเตือน คลิกข้อความในกล่องคำเตือนเกี่ยวกับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ จากนั้น ปิดกล่องโต้ตอบ สลับกลับไปยัง Outlook และส่งการตอบกลับด้วยตนเอง

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ไม่สามารถเพิ่ม หรืออัปเดตข้อมูลเนื่องจากข้อมูลจะให้ผลลัพธ์ในค่าซ้ำกันในเขตข้อมูลการยอมรับเฉพาะ ค่าที่ไม่ซ้ำกันออก

เขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติดัชนี ถูกตั้งค่าเป็นใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ไม่ประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกัน ถ้ามีค่ากำหนดให้กับเขตข้อมูลฟอร์มมีอยู่แล้วในเขตข้อมูลสอดคล้องกันในตาราง การดำเนินการจะล้มเหลว

ขอให้ผู้รับเพื่อส่งการตอบกลับอื่น ด้วยค่าแตกต่างกันในเขตข้อมูลฟอร์ม

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ค่าคุณใส่ข้อมูลในรายการของตัวเลือกที่ไม่ได้

ฟอร์มมีเขตข้อมูลจำเป็นที่ค้นหาค่า แต่ผู้ใช้ไม่ได้ระบุค่าสำหรับเขตข้อมูล หรือคุณสมบัติของเขตข้อมูล ถูกตั้งค่าเป็นใช่ และผู้ใช้ที่ระบุค่าที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

ไม่ว่าจะขอให้ผู้รับเพื่อส่งการตอบกลับอีกครั้งหลังจากเขตข้อมูลทั้งหมด ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ และบันทึกฟอร์มด้วยตัวคุณเอง และส่งออกอีกครั้ง

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงข้อความที่ระบุค่าระบุไว้ในเขตข้อมูลฟอร์มไม่ถูกต้อง

ผู้รับใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องในเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง

ไม่ว่าจะขอให้ผู้รับเพื่อส่งการตอบกลับอีกครั้งหลังจากเขตข้อมูลทั้งหมด ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ หรือทำให้เสร็จสมบูรณ์ และบันทึกฟอร์มด้วยตัวคุณเอง และส่งออกอีกครั้ง

คอลัมน์สถานะคอลเลกชันของข้อมูล แสดงสตริงต่อไปนี้:

ข้อความนี้ประกอบด้วยคุณต้องการกรอกฟอร์ม เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ส่งไปยังผู้ส่งของข้อความอีเมลนี้

ผู้รับไม่ได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์ม

ขอให้ผู้รับเพื่อส่งการตอบกลับอื่นหลังจากการกรอกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×